Hizmet Sözleşmesi

Psikologofisi.com Üyelik Sözleşmesi

1-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI:

Bu sözleşmede, taraflardan satıcının belirlediği www.psikologofisi.com isimli internet adresindeki içeriği kullanmak üzere üye olan gerçek kişi ya da tüzel kişilik “ALICI” olarak, psikologofisi.com sitesinin kullanım hakkını alıcıya sağlayan ‘’SAAS Bilgisayar Telekomünikasyon Reklam San ve Tic. Ltd. Şti.” ise “SATICI” olarak tanımlanmıştır. www.psikologofisi.com. isimli site ise kısaca “PO” olarak adlandırılacaktır.

2-GENEL HÜKÜMLER

Madde 1 - İşbu sözleşme satıcının belirlediği internet adresindeki programın üyelik koşulları ve kullanım şartlarını belirlemek üzere düzenlenmiştir. Üyeliğini başlatmış olan her alıcı aşağıdaki sözleşmenin mevcut tüm şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Madde 2 – Üye olan her Alıcı, üyelik süresi içerisinde sadece yazılım kullanım hakkı kazanır, lisans hakkı satın almaz. Alıcı, sözleşme süresince programı internet üzerinden kullanır ve yeni bir sözleşmeyle kullanım süresini uzatmaz ise, kullanım hakkından vazgeçmiş sayılır.

Madde 3 – Satıcı tarafından belirlenmiş kullanım paketlerinin ücreti sadece programın internet üzerinden, internet tarayıcıları ile tek kullanıcılık kullanımını kapsamaktadır.

Madde 4 – PO’da ki paketlerin kullanım bedeli için yıllık ödeme yapıldıysa fiyatlar alıcının hizmeti başlattığı tarihten itibaren bir yıl süresince geçerlidir. Satıcı her yılın sonunda kullanım bedellerini düzenleme hakkına sahiptir. Eğer ödeme aylık yapılıyorsa satıcı takip eden aylarda, fiyatlarda istediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Madde 5 – Alıcının, sistem üzerinden kullanacağı her türlü SMS, Ses SMS ve benzeri servisler ayrıca ücretlendirilecektir. Bu gibi hizmetlerin kullanımında yasa gereği PO taraf değildir. Bu yüzden alıcı, bu hizmetlerin kullanımındaki yasal regülasyonlardan kendisi sorumludur.

Madde 6 – Alıcı, PO’nun özellikleri içinde yer alan “E-TAHSİLAT” hizmetinin kullanımı için, aylık kullanım bedeli ödemesi yapacaktır. Tahsilatlar sayfasındaki Sanal pos yazılım altyapısı anlaşmalı 3. Parti servis sağlayıcı tarafından sağlanmaktadır. Sanal pos komisyonu ve altyapı sağlayıcı komisyonu (alıcının ya da danışanın seçtiği taksitlendirme sayısına göre değişir), ödeme esnasında alıcıya ve/veya danışana yansıtılır. Burada bahsedilen danışan, alıcının danışmanlık vermiş olduğu gerçek ya da tüzel tüm 3. Şahıslardır. Alıcı, sanal pos aktivasyonunu yaptığı esnada onayladığı, 3.parti servis sağlayıcıya ait hizmet sözleşmesinden kendisi sorumludur. PO, alıcının, danışanı ve diğer 3.şahıslardan aldığı/alacağı hiçbir hizmet bedelinde taraf değildir. Alıcı, verdiği vereceği hizmetlerin tamamlanmasından kendisi sorumludur.

Madde 7-Alıcı tarafından PO’ya yüklenen veriler üyelik sona erdikten 3(üç) ay sonra kalıcı olarak silinir. Alıcı, üyeliğini sonlandırdıktan sonraki bu 3(üç) ay içerisinde yüklediği verilerini alabilir, aksi takdirde PO hiçbir sorumluluk kabul etmez. İnternet üzerinden sağlanan servislerde güvenlik ve depolama teknolojilerinde %100 garanti verilemediğinden ‘’Alıcı’’ sisteme yüklediği evrakların güvenliğinden ve yedekleme işlemlerinden kendisi sorumludur.

Madde 8-Sözleşme ile birden fazla özel veya tüzel kişi için satış gerçekleştirilemez. Kullanım hakkı, bedelli ya da bedelsiz olarak üçüncü kişilere devredilemez.

Madde 9- PO içerisinde yer alan blog, sosyal ağ vb modüllerin içinde paylaşılan hususların her türlü sorumluluğu bunu paylaşan kişiye/alıcıya aittir. Kişi; anonim ya da görünür biçimde yaptığı her paylaşımdan kendisi sorumludur. Bu konuda satıcıya hiçbir sorumluluk yüklenemez.

Madde 10 - Alıcı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 11 – Alıcı üyelik kaydı yapılırken doğru bilgileri girmekle yükümlüdür. Girilen kişisel bilgilerin güncel ve doğru olduğu alıcı tarafından kabul ve taahhüt edilir. Bu bilgilerin eksikliği ve/veya doğruluğundan emin olunamadığı durumlarda satıcı, alıcının aldığı hizmeti sonlandırma hakkına sahiptir.

Madde 12- Her ne sebeple olursa olsun alıcının yasal süre dışındaki fesih ve iade talepleri satıcı tarafından karşılanmaz.

Madde 13– PO ile ilgili değişiklikler, kullanıcılara üye olurken bildirdikleri e-posta adreslerine ve cep telefonlarına SMS olarak gönderilecektir. Geçersiz bir e-posta adresi veya telefon numarası bildirilmesinden dolayı kullanıcılara bildirilemeyen değişiklikler ve güncellemeler dolayısıyla kullanıcıların uğrayacağı zararlardan satıcı sorumlu değildir.

Madde 14 – Alıcı, üye olurken bildirmiş olduğu e posta ve telefonlara, satıcıdan gönderilecek tüm mesajları almayı kabul etmiştir. Satıcı, alıcı tarafından bildirilen e-posta ve cep telefonu numaralarını kendisinin (satıcı) diğer ticari girişimlerinde kullanabilir. E-posta ve telefonlarda değişiklik olması halinde bu durum satıcıya bildirilecektir. Aksi takdirde satıcı tarafından tüm bilgilendirme ve güncelleme mesajları üye olunurken beyan edilen e-posta ve telefonlara gönderilmeye devam edilecektir.

Madde 15 – Satıcı, alıcı üyeye abonelik süresince programının kullanımı ile ilgili teknik destek ve eğitimi internet üzerinden online veya müşteri hizmetleri telefon hatlarından sağlayacaktır. Bunun dışındaki talepler, satıcı tarafından ekstra ücretlendirilebilir.

Madde 16- Üyelerin kayıtlı tüm verileri gizli tutulur ve üçüncü kişilerce görülemez. İyi niyetli bir şekilde şüpheye mahal bırakmamak adına satıcı, bu bilgilerin gizliliği için elinden gelen güvenlik standartlarını sağlar. Bu bilgiler yalnızca savcılık ve emniyet yetkilileri tarafından istenildiği takdirde yetkili makamlarla paylaşılır.

Madde 17 – Satıcı dilediği zaman dilimi içerisinde PO üzerinde içerik, grafik ve tasarım geliştirme ve güncelleme yapabilme hakkına sahiptir. Satıcı ayrıca PO içerisinde kullanılan özellikleri değiştirme, kaldırma veya yeni özellikler ekleme hakkına sahiptir.

Madde 18 – Alıcı, danışanlarına ya da diğer 3.şahıslara vereceği hizmetten kendisi sorumludur ve etik kurallar gereği bu hizmetleri vereceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder. PO, alıcının veremediği hizmetlerde sorumluluk üstlenmez, taraf olmaz.

Madde 19- Satıcı programın yayınını bakım ve güncelleme amaçlı her hangi bir zaman diliminde geçici olarak durdurabilme ve öncesinde haberdar etmek üzere tamamen durdurabilme hakkını elinde tutar. Üyeler hiçbir surette, ücretini ödemiş oldukları dönemin sonuna kadar sistemi kullanmaktan mahrum edilmez.

Madde 20 – Yazılım ürününe, beraberindeki basılı malzemelere ve yazılım ürününün (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yazılım ürününe eklenmiş her türlü görüntü, fotoğraf, canlandırma, video, ses, müzik, metin ve mini uygulama ile gelişen teknolojiler nedeniyle meydana gelen yeni kayıt sistemleri de dahil olmak üzere) bütün kopyalarına ait tüm tasarruf ve telif hakları SAAS Bilgisayar Telekomünikasyon Reklam San ve Tic. Ltd. Şti. ye aittir.

Madde 21 - Güvenlik ve Gizlilik Politikası gereği, Satıcı, kullanıcının, siteyi hatalı kullanımından veya sayfa içeriklerinden doğacak olan hiçbir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Doğası gereği internet bağlantılı hizmet veren tüm yazılım ve tüm servislerde %100 güvenlik mümkün olmadığından ve %100 güvenlik vaat edilemeyeceğinden dolayı ‘’Satıcı’’ yazılımlarında güvenlik amaçlı her türlü tedbiri aldığını ve zaman içerisinde ortaya çıkabilecek olası eksiklik ve açıkları gidermeyi taahhüt etmekle birlikte ‘’Satıcı’’ gerek sehven yapılan veya düzenlenen gerekse zaman içerisinde ortaya çıkan ve/veya fark edilemeyen hatalar, eksiklikler ve/veya açıklardan dolayı hiçbir maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, iş bu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.

Madde 22- PO yazılımının tüm hakları SAAS Bilgisayar Telekomünikasyon Reklam San ve Tic. Ltd. Şti.i’ye aittir. Kullanılmış olan tasarım, grafik ve içerik kopya edilemez. Hiçbir şekilde izinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve pazarlanamaz. Aksi halde Türk Ceza Kanununun Bilişim Suçları başlığı altında düzenlediği ilgili kanun ve hükümler uygulanacaktır. Bu gibi kural ihlalinde bulunduğu belirlenen üyelerin kullanım haklarının iptali, satıcının inisiyatifindedir.

Madde 23– Alıcının, bu sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde, satıcı bu sözleşmeyi tek taraflı olarak hemen sona erdirebilir. Bu durumda üyenin kullanıcı hesabı dondurulur. Üyeye ait veriler sistem tarafından 3(üç) ay daha saklanmaya devam edilir ve bu süre sonunda silinir.

Madde 24 - Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflar bu sözleşmeden ve projeden kaynaklanan taahhütlerinin herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar taraflar açısından gecikme ve ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak veya bu durumlar için herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve tarafların gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir. Mücbir sebeplerden birinin oluşması durumunda, bir taraf diğer tarafa 15 (onbeş) gün içinde herhangi bir yolla bildirimde bulunarak Sözleşme hükümlerini askıya alabilir, mücbir sebep halinin üç aydan fazla sürmesi halinde ise taraflar sözleşmeyi feshedebilirler.

Madde 25- İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu Taraflar kabul etmişlerdir.

Madde 26- Bu sözleşme alıcının sisteme üye olduğu tarihten itibaren üyeliğini sonlandırana kadar geçerlidir.