İletişim: [email protected]
logo
psikologofisi.com destek
psikologofisi.com

Psikonevroz Nedir?

Psikonevroz Nedir?

İçindekiler


Psikonevroz yaşayan kişiler kendilerini aciz, güçten düşmüş ve halsiz hissederler. Bunun yanında kişi fark etmeden bunalıma girebilir, yetersiz ve eksik olduğunu düşünebilir, geçmişte yaptığı veya yapamadığı şeylere karşı yoğun pişmanlık duygusu hissedebilir. Kimi durumlarda da kişide yeni fobiler meydana gelir ve kişi önemsiz görünen olaylara bile endişeli ve korkuyla yaklaşarak reaksiyon gösterir. Hastalık tedavi edilmediği sürece kişinin hayat kalitesi ciddi anlamda olumsuz etkilenir. Bu kişilerin kesinlikle deneyimli uzmanlardan yardım almaları gerekmektedir.

Ayrıca, bu rahatsızlıktan muzdarip olduğu halde hastalık hakkında pek bilgi sahibi olmayan bireylerin akıllarında çeşitli soru işaretleri oluşmaktadır. Bu soru işaretlerinden belki de en çok öne çıkanı,  ‘’Psikonevroz ne demek?’’ sorusudur. Bu soruya daha kapsamlı bir şekilde yanıt verebilmek için, öncelikle psikolojik hastalıkların nasıl sınıflandırıldığına biraz değinmemiz gerekmektedir. Psikolojik hastalıklar, iki grup olarak sınıflandırılır. Bu hastalıklar, hastanın gerçeklik algısında problem olup olmamasına bağlı olarak psikoz ve nevroz olmak üzere iki gruba ayrılır. 

psikonevroz1

Psikoz Nedir?

Psikotik hastalıklarda kişinin gerçeklik algısı bozulur, hayali sesler duyar ve hayali imgeler görür. Tanımından da anlaşılabileceği gibi bu türdeki hastalıklar halüsinasyon ve hezeyan benzeri özellikler gösterirler.

Nevroz Nedir?

Nevrotik hastalıklarda ise psikotik hastalıkların aksine, hastaların gerçek dünyayı algılayışları genellikle yerindedir ve hastalar sergiledikleri davranışların farkında olurlar. Fakat bu durumda hastalar etrafından gelen unsurlara karşı (insanlar, çevresel faktörler vb.) sıra dışı tepkiler gösterirler. Titreme, terleme, çarpıntı, baş dönmesi ve kasların aşırı gerilmesi önemli nevroz belirtileridir. Nevroz hastalığının nedeni günümüzde hala tam olarak saptanamamıştır.

Psikonevroz kavramına dâhil olan hastalıkların yukarıdaki tanımlamalara göre gerçeklik algısının zarar görmediği anksiyete, korku, takıntı, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk (OKB), dürtü bozuklukları, histeri ve saplantı gibi durumlarla örtüştüğünü söylemek mümkündür. Bilhassa anksiyete, OKB ve depresyon bu noktada ön plana çıkmış vaziyettedir. Son derece önemli olan bu üç duruma dair daha fazla bilgi sahibi olmak için, ''Anksiyete'', ''Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)'' ve ''Depresyon'' başlıklı içeriklerimize göz atabilirsiniz. 

Psikonevroz, kişinin yaşadığı çevreye karşı azami uyumu sağlayamaması, hayat tarzını yeterli seviyede geliştirememesi ve bunun sonucunda tatmin olacağı bir kişilik özelliği kazanamaması durumu olarak tanımlanabilir. Psikanalitik kurama göre ise psikonevroz, “içsel çatışmanın yol açtığı ruhsal rahatsızlıklar” şeklinde tanımlanmaktadır. Sigmund Freud'un psikanalitik kuramına göre zihnimiz, bilinçsiz zihin ve bilinçli zihin olarak ikiye ayrılır. Bilinçsiz kısım bir depo görevi görür. Kimi durumlarda zihnin bilinçsiz kısmı, kabul etmekte güçlük çekilen ve mantığı olmayan düşünceleri zihnin bilinçli kısmına doğru yönlendirerek baskı uygulayabilir. Zihinde meydana gelen bu karmaşık durum sonucunda anksiyete ve depresyon gibi çeşitli psikonevrotik hastalıklar ortaya çıkmaya başlar.

Psikonevroz Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

Psikonevroz hastalığının nedeninin ne olduğu konusunda kesin bir görüş birliği sağlanamamıştır. Zira psikonevrotik rahatsızlıkların türleri ve sebepleri kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Ancak yine de, psikonevrozdan muzdarip kişilerin sergilediği anormal davranışların nedenleri genel olarak şu şekilde sıralanabilir: 

 • Bedensel veya ruhsal gereksinimlerin, kişisel ihtiyaçların yeterince karşılanamaması,
 • Kişinin kendisine normal gelmeyen davranışları sergilemeye zorlanması,
 • Kişinin duygusal çatışmalar yaşaması,
 • Terk edilme ya da bir sevdiğini kaybetme sebebiyle ortaya çıkan ve büyük kaygılara sebep olan travmatik olaylar,
 • Çocuk yaşlarda tecrübe edilen çeşitli gelişim bozuklukları,
 • Kanser veya büyük çaplı sakatlık gibi uzun süre boyunca tedavi gerektiren hastalıklar geçirmek,
 • Çocukluktan beri yaşanılan aile evini terk etmek,
 • Yaşlılıktan kaynaklanabilecek pişmanlık duyguları,
 • Ulaşılması çok istenen bir kariyer veya eğitim hedefine ulaşamamak.

Yukarıda belirtilen durumlar, insanlarda ruh sağlığının bozulmasına yol açabilir ve böylece psikonevrotik hastalıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlarlar. 

psikonevroz2

Psikonevroz Belirtileri Nelerdir?

Nevrotik belirtiler sıklıkla insanın geçirimsiz savunma mekanizması zayıfladığında gün yüzüne çıkar. Psikonevroz durumu söz konusu olduğunda, rahatsız edici ve bastırılmış duygular, unutulmak istenen tecrübeler ve problemler insanın zihninde ön plana gelir. Bu bastırılmış duygular; cinsel sebepler, kaybedilen insanlara duyulan özlem veya çocukluktan beri zihne yerleşmiş düşünceler şeklinde sıralanabilir. Psikonevroz hastalığı ruhsal bir hastalık olmasına rağmen hastalarda midede bulantı, kalp çarpıntısı, terleme, kusma gibi fiziksel belirtiler çok yaygın şekilde görülür. Psikonevroz hastalığından muzdarip kişiler terk edileceklerini, tehlikede olduklarını, yalnız kalacaklarını ve başlarına sürekli olumsuz bir şey geleceğini hissederler. Bununla birlikte, geçmek bilmeyen şüphe duygusu psikonevroz hastalığında çok önemli bir faktördür. Bunların haricinde, hastalığın birçok semptomu vardır. Bu doğrultuda, genel olarak sıralayabileceğimiz psikonevroz belirtileri şunlardır:

 • Anksiyete (Endişe)
 • Depresyon
 • Konsantrasyon bozukluğu
 • Sebepsiz sinirlilik
 • Takıntı
 • Anlamsız Korkular
 • Uyuyamamak
 • Sosyal hayattan zevk alamama, yaşama arzusunu kaybetme
 • Nefes almada güçlük
 • Geçmeyen gerginlik hissi
 • Baş ağrısı
 • Yorgunluk
 • Mide ve bağırsaklar ile ilgili rahatsızlıklar (Gastrointestinal)

Psikonevrotik Kişilik Özellikleri Nelerdir?

Psikonevroz hastalığına sahip olan kişiler sosyal ortamlara kolaylıkla uyum sağlayamazlar ve boş vakitlerini genellikle evde yalnız başlarına geçirmeyi tercih ederler. Bunun yanında karşı cinsle iletişime girerken zorluk yaşarlar ve topluluk önünde yapılan konuşmalarda anormal ölçüde heyecanlanırlar. Hayatta karşılaşılan olağan negatif durumlarla mücadele ederken bu kişiler anormal seviyede zorluk yaşarlar ve aynı anda hem olumlu hem olumsuz duygular hissedebilirler. Sürekli olarak işe yaramadığını ve hayattan tat alamadığını hisseden kişi, psikonevrozun ileri aşamalarında intihar eğilimi gösterebilir. Bahsedilen bu duygusal ve fizyolojik belirtiler, hastalığın sadece en ileri aşamalarında değil, hastalığın en başından itibaren görülebilmektedir. Kendisinde bu belirtileri gören kişilerin, en kısa sürede uzman bir psikoloğa başvurması son derece yerinde bir karar olacaktır.

psikonevroz3

Psikonevroz Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Günümüzde neredeyse her psikolojik ve ruhsal rahatsızlığa uygun bir tedavi yöntemi bulunmaktadır. Psikonevroz da bir istisna değildir. Psikonevrotik hastalıklar çoğu durumda hastanın hastaneye yatırılmasını gerektirmez. Genel olarak psikonevroz, alanında uzman bir psikoloğun yönlendirmeleri ve uygulayacağı terapi seansları sayesinde kolaylıkla atlatılabilen bir hastalıktır. Tedaviye başlamadan önce ilk olarak başvurduğunuz uzman tarafından kişinin ruhsal durumuna ilişkin isabetli bir teşhis koyulmalıdır. Hastalığa sahip kişinin ruhsal bunalıma girmesinin nedenleri araştırılır, her ihtimal değerlendirilir. Kişinin durumunun vahametine göre hayat kalitesini artırmak amacıyla uygun bir antidepresan veya sakinleştirici ilaçlar yazılabilir. 

Yazılan bu psikonevroz ilaçları sayesinde hastanın günlük hayatta daha sakin kalması ve pozitif olması sağlanmaya çalışılır. Ancak psikonevroz tedavisinde genellikle tek başına ilaç kullanımı yeterli olmamaktadır. En yararlı sonuca ulaşmak için hastanın tedavisinde psikoterapik metotların kullanılması büyük önem taşımaktadır. Psikonevroz hastalığında bu yönden en yaygın olarak kullanılan yöntem, bilişsel davranışçı terapi yöntemidir. 

Hastadaki psikonevrozun nedenleri tam olarak tespit edildikten sonra bu sebepler üzerine bire bir seanslar yapılır ve tedavi sürecine başlanır. Eğer altta yatan birden çok problem varsa, bu problemler mümkün olduğu kadar, ayrı ayrı çözülmeye çalışılır. Ancak kimi sorunların çözülmesi imkânsızdır. Bu gibi durumlarda ise hastaya bu çözemediği durumları düşünmeme alışkanlığı kazandırılmaya çalışılır. Tedavi boyunca hasta kimi zaman ilgiye, kimi zaman da yalnız kalmaya gereksinim duyabilir. Kişinin ihtiyaçlarının tam olarak karşılanabilmesi ve tedaviden istenen verimin alınabilmesi için hastanın katıldığı seanslarla ilgili ailesinin veya yakınlarının da bilgilendirilmeleri gerekir.

Tekrardan belirttiğimiz gibi, doğru tanı ve tedavi süreciyle bu hastalığı atlatmak mümkündür. Ancak tedavi sürecinin başlangıcında, destek aldığınız uzmanı özenli bir şekilde seçmeli, alanında son derece bilgili, sizi anlayışla dinleyen ve belli bir deneyime sahip uzmanlardan destek almalısınız. Bünyesinde bulunan uzman ve deneyimli kadrosuyla Psikolog Ofisi, her türlü psikolojik rahatsızlığın üstesinden gelebilmeniz için her daim yanınızdadır. Psikolog Ofisi’nin sunduğu hızlı hizmetle, nerede olursanız olun, sadece 1 dakika içerisinde dilediğiniz uzmandan online bir şekilde destek alabilirsiniz. Psikonevroz, ihmal edildiği takdirde yaşam kalitesini çok olumsuz etkileyen hastalıklardan biri olsa da, Psikolog Ofisi ile hızlı bir şekilde bu hastalığı atlatabilir, tekrar sağlıklı ve mutlu olduğunuz günlere kavuşabilirsiniz.

Tarih : 27.04.2021
Yazar :

Psikolog

Eren Artun Ergül

Merhabalar ben Psikolog Eren Artun ERGÜL. Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum. 10 yıllık mesleki tecrübem ve aldığım çeşitli psikoterapi eğitimleri ile zor günler yaşadığınız bu süreçte sizlere destek olmak istiyorum. Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi çerçevesinde, gerekli durumlarda... Devamını Oku

Kullanıcı Yorumları


Bu sayfada yer alan yorumlar, ilgili uzmanın doğrudan veya dolaylı talebi ve/veya ricası olmaksızın, ilgili kişi tarafından bağımsız olarak yazılmaktadır. Psikologofisi.com'un temel amacı psikoloji alanında halkın bilinçlenmesini sağlamaktır. Psikologofisi.com bir başvuru hizmeti değildir ve herhangi bir Sağlık Hizmeti Sağlayıcısını tavsiye etmemektedir veya desteklememektedir.


Son Eklenen Makaleler

instagram desktop
instagram mobile

Bir dakikada
psikoloğa bağlanın

psikologofisi