İletişim: [email protected]
logo
psikologofisi.com destek
psikologofisi.com

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

I. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ:

AFMT BİLİŞİM YAZILIM REKLAM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“PO”),  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)  kapsamında veri sorumlusu sıfatına sahiptir. PO olarak kişisel verilerinizin korunması bizim için önemlidir. Bu çerçevede, Kanun ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”)   kapsamında hazırladığımız   işbu Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ,   kullanıcılarımızın ve web sitemizi kullanan üçüncü kişilerin dikkatine sunulmaktadır.  

PO, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için, mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirler alınmaktadır.

II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLAMA YÖNTEMİ:

Kişisel verileriniz, web sitemiz, sosyal medya platformları ve çerezler aracılığıyla yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

PO, hizmetlerini sunmak ve içeriğin bireysel ihtiyaç ve ilgilere uyumunu sağlamak için çerez kullanmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikamızı  inceleyebilirsiniz.

III. KİŞİSEL VERİ KATEGORİLER:

Kimlik Verileriniz: İsim, soy isim, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, vergi numarası ve vergi dairesi, ülke

İletişim Verileriniz: cep telefonu numarası, e-posta

Lokasyon Verileriniz: Konum bilgileri

Finans Verileriniz: kredi kartı kullanım bilgisi, fatura bilgileri

Müşteri İşlem Verileriniz: Satın alınan hizmet bilgisi, ödeme kayıtları, alışveriş geçmişi, ticari elektronik ileti izni, faydalanılan kampanyalar

Pazarlama Verileriniz : Çerez kayıtları, kullanıcıların geçmişte yaptığı işlemler, hedefleme, alışkanlık ve beğenilere ilişkin kayıtlar

Hukuki İşlem Verileriniz:   Talep ve şikayet kayıtları, ticari elektronik ileti izni, hukuki işlem dosyası kayıtları, ihtarnameler, adli ve idari makamlarla yazışmalardaki bilgiler

İşlem Güvenliği Verileriniz:  IP Adresi, şifre bilgileri, trafik verileri, web sitesi giriş çıkış bilgileri, kullanıcı adı bilgileri

Risk Yönetimi Verileri: IP adresi, şifre ve kullanıcı adı bilgileri

IV. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

Kişisel verilerinizi hangi amaçlar ile ve hangi hukuki sebeplere dayanarak işlediğimize ilişkin bilgileri aşağıda bilgilerinize sunarız:

 1. Web sitesi üzerinden işlem yapan kullanıcıların bilgilerinin teyit edilmesi  

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik,   İletişim, İşlem Güvenliği Verisi, Risk yönetimi Verisi

Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 1. Kullanıcıların web sitesi aracılığıyla kullanıcılar ile hizmetin ifasına yönelik iletişim kurulabilmesi

İşlenen Kişisel Veriler:  Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem

        

Hukuki Sebepler : ,   i)   Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,   ii)   Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iii)   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması  ve  i v)   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 1. Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdedilen sözleşmelerin koşulları ve güncel durumu ile ilgili iletişime geçilmesi, gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem

Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

 1. Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdedilen sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi ve hakların kullanılması  

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Lokasyon, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem Verisi

Hukuki Sebepler: i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 1. Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcıların üyelik haklarından yararlandırılması

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Risk Yönetimi Verisi

Hukuki Sebepler: i)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iii)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve i v)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 1. Satın almaya ilişkin fatura ve muhasebe kayıtlarının oluşturulması

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem

Hukuki Sebepler : i)   Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 1. Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem

Hukuki Sebepler: i)   Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 1. Kullanıcılara sunulan hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, iş geliştirme süreçlerinin yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama Verisi

Hukuki Sebepler:   İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 1. Yetkili makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi

Hukuki Sebepler:  i)   Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iii)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve i v)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 1. Kullanıcıların ilgi alanlarını dikkate alarak kullanıcıları ilgilenebilecek kampanyalar hakkında bilgi verilmesi ve kampanyaların aktarılması

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama Verisi

         Hukuki Sebepler: Açık rıza

 1. Pazar analizi, hedefleme, profilleme ve analiz çalışmaları yapılarak kullanıcıların özel tercihlerine ve ilgi alanlarınıza yönelik reklam, pazarlama ve promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama Verisi, İşlem Güvenliği Verisi, Risk Yönetimi Verisi

Hukuki Sebepler: Açık rıza

 1. Web sitesinde işlem yapan kullanıcıların deneyiminin iyileştirilmesi, hizmetlerin bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, kullanıcı memnuniyetinin sağlanabilmesine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlenmesi

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi

Hukuki Sebepler: Açık rıza

 1. Kullanıcılara tanıtım, pazarlama, reklam, kampanya ve kutlama amaçları ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi

Kişisel Veriler : Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Pazarlama Verisi

Hukuki Sebepler: Açık Rıza

 1. Kullanıcıların talep, öneri ve şikayetlerinin değerlendirilebilmesi

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Risk Yönetimi Verisi

Hukuki Sebepler: i)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ii)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve iii)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 1. Hizmetlerimizi kullanırken bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Risk Yönetimi Verisi

Hukuki Sebepler:  i)   Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 1. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi

Hukuki Sebepler:  i)   Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 1. İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetimi, hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi)

Hukuki Sebepler:  i)   Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 1. Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanılabilmesi

İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik, Finans, İletişim, Müşteri İşlem, Hukuki İşlem, İşlem Güvenliği Verisi, Pazarlama Verisi, Risk Yönetimi Verisi

Hukuki Sebepler:  i)   Kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, iii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması iv)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve v)  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

V. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARMA AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla Kanun’a uygun olarak aşağıdaki yurt içi ve yurt dışında bulunan alıcılara aktarılabilecektir:

     

VI. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kullanıcılar, KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi [email protected]  adresine iletebilirler.

Taleplerinizi PO’a iletmeniz durumunda PO talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, ayrıca bir maliyet doğması halinde, PO’nun Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

Ayrıca bizlere kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için [email protected]  e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

VII. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ’NDE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER:

PO işbu Aydınlatma Metni’ni her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. PO tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin web sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.