KVKK Aydınlatma Metni

Oğuzlar Mah. 1372 Cad. Çiçek Apt. No: 5 İç Kapı No:1 Çankaya/Ankara adresinde bulunan AFMT Bilişim Yazılım Reklam Hizmetleri Anonim şirketi olarak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine önem göstermekte, bu sebeple de başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak, sizleri KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz.

Aydınlatma yükümlülüğünü sağlamadan önce, açıklanması gerekli bazı hususlar şunlardır:
1. Kişisel veri nedir?
Gerçek kişinin kimliğinin belirlenmesine yarayan tüm bilgiler kişisel veridir. Örneğin; kişilerin adı, soyadı, telefon numarası, eğitim bilgisi kişisel verilerden bazılarıdır.

2. Veri İşleme faaliyeti nedir?
Kişisel verilerin otomatik olan ya da olmayan yollarla, yani bilişim sistemleri üzerinden veya manuel olarak; elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, aktarılması gibi her türlü işlem anlamına gelir.

3. Veri Sorumlusu Kimdir?
Veri işleme faaliyetinin neden ve nasıl olacağını belirleyen gerçek ya da tüzel kişidir.

4. Danışan Kimdir?
Platformda, üyelik profil bilgilerini doldurmuş ve bu belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt etmiş, Üyelik sözleşmesi ve devamındaki metinleri kabul ederek Platformun hizmetlerinden faydalanma isteğini beyan etmiş kişilerdir.

5. Danışman Kimdir?
Platformda danışmanlara özel profil (panel) bilgilerini eksiksiz doldurmuş ve burada yer alan bilgilerle birlikte uzmanlık alanıyla ilgili belirttiği bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt etmiş, uzmanlığını sunduğu resmi belgelerle (diploma, sertifika, eğitim geçmişi vd.) belgelemiş, Platform üyelik sözleşmesini ve diğer hukuki metinleri kabul ederek onaylamış, başvurusu Platform tarafından kabul edilmiş uzmanlardır.

Veri Sorumlusunun kimliği

Kurum Adı/UnvanıAFMT Bilişim Yazılım Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi
AdresOğuzlar Mah. 1372 Cad. Çiçek Apt. No: 5 İç Kapı No:1 Çankaya/Ankara
Şirket Mersis No0009184060500001
E-posta adresi[email protected]
Web adresihttps://www.psikologofisi.com

İşlenen Kişisel Veriler:
Platforma Danışan üyeliği gerçekleştirmeniz, uygulamayı kullanmanız, hizmet satın almanız sırasında aşağıdaki bilgileriniz işlenebilecektir:

Kimlik bilgilerinizden: Ad ve soyad
İletişim bilgilerinizden: Telefon numarası, e-posta adresi
Görsel ve İşitsel verilerinizden: Fotoğraf
Müşteri işlem: Çağrı merkezi kayıtları, hizmet satın alma zamanı, satın alma işleminin detayları bilgisi, alışveriş geçmişi
Finans bilgilerinizden: Kredi kartı kullanım bilgisi, fatura bilgileri, ödenen ücret bilgisi
İşlem güvenliği bilgileri: Şifre ve Parola Bilgileri/Kimlik Doğrulama Bilgileri, Danışan kullanıcı ID, log kayıtları (hukuki metinleri onay kayıtları dahil), cihaz bilgileri ve IP bilgisi, elektronik onay kayıtları (hukuki metinlerin onaylanması vb.), uygulama içi gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri
Pazarlama verileriniz: Çerez kayıtları
Diğer: Yorum ve görüş bilgileri, puanlama bilgileri, talep/şikâyet bilgisi, platform temsilcileriyle yapılan görüşmelere ve yazışmalara ait bilgiler, hesap bilgileri (Görüşme takvimi, görüşme gerçekleştirilen danışman bilgisi, danışmana ilişkin yapılan yorumlar), anket bilgileri

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni kapsamındaki açıklamalarımız aşağıdaki gibidir:

1. Kişisel Verilerinizi İşlenme Amaçları, Veri İşlemenin Hukuki Sebebi ve Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi

Danışman Üyelik Hesabınızın Oluşturulması
İşlenen Kişisel Verilerİşlenme AmaçlarıHukuki SebepleriToplama Yöntemleri
İletişim bilgilerinizden: Telefon Numarası, e-posta adresi

Görsel ve İşitsel verilerinizden: Fotoğraf
- İnternet sitesine/uygulamaya danışan üyelik kaydınız gerçekleştirilmesi ve bilgilerinizin kaydedilmesi, danışan üye girişinin yapılabilmesi, üyeliğinizle ilgili bilgilendirmelerde bulunabilmesi, üyelik sözleşmesinin gereğini yerine getirilmesi amaçlarıyla bu kategoride iletmiş olduğunuz bilgiler işlenecektir.

- Oluşturduğunuz üyelik profilinizi; kaydedilen bilgileriniz sayesinde düzenleyip değiştirebilir, daha önce tarafınıza sunulan hizmetlere göz atabilirsiniz.

- Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdedilen sözleşmelerin koşulları ve güncel durumu ile ilgili iletişime geçilmesi, gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi

- İlgili kişinin profil resmi bulundurma zorunluluğu yoktur. Ancak üyelerin talebi üzerine oluşturulan bu alanda ilgili kişi talebi üzerine kendine ait profil fotoğrafına yer verebileceği gibi farklı bir görsel ile de profilini oluşturabilmektedir.
KVKK Md. 5/II-c “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

KVKK Md. 5/II-f “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

KVKK Md. 5/II-d İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
Kişisel verileriniz, web sitemiz, sosyal medya platformları ve çerezler aracılığıyla yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.
Finansal Süreçlerin Yönetimi (Fatura Almak İsteyen Danışanlar Yönünden Zorunlu)
İşlenen Kişisel Verilerİşlenme AmaçlarıHukuki SebepleriToplama Yöntemleri
Kimlik bilgilerinizden: Ad ve soyad
Finans bilgilerinizden: Kredi kartı kullanım bilgisi, fatura bilgileri, ödenen ücret bilgisi
- Hizmete ait finansal işlemleri sağlayabilmek (hizmet bedelinin alınması, fatura düzenlenmesi) amacıyla işlenebilecektir.

- Şirketimize ait muhasebeleştirme işlerinin yürütülebilmesi

- Şirketimizce yürütülecek finans sürecine ilişkin yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
KVKK Md. 5/II-c “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

KVKK Md. 5/II-ç “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”
Kişisel verileriniz, web sitemiz, sosyal medya platformları ve çerezler aracılığıyla yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.
İşlem Güvenliği Bilgileriniz
İşlenen Kişisel Verilerİşlenme AmaçlarıHukuki SebepleriToplama Yöntemleri
İşlem Güvenliği Bilgileri: Şifre, danışan kullanıcı ID, log kayıtları (hukuki metinleri onay kayıtları dahil), cihaz bilgileri ve IP bilgisi, elektronik onay kayıtları (hukuki metinlerin onaylanması vb.), uygulama içi gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri- Üyelik bilgilerinizin kaydedilebilmesi, uygulama içi güvenliğin ve denetimin sağlanması, kullanıcı ekranının özelleştirilmesi, uygulama deneyiminizi iyileştirmeye yönelik çalışmalara ve operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

- Üyelik kayıt sürecinde onam verdiğiniz metinler ileride doğabilecek hukuki ihtilaflarda kullanılabilmesi amacıyla söz konusu veriler işlenmektedir.
KVKK Md. 5/II-c “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve KVKK Md. 5/II-f“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”Kişisel verileriniz, web sitemiz, sosyal medya platformları ve çerezler aracılığıyla yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.
Müşteri Hizmetleri
İşlenen Kişisel Verilerİşlenme AmaçlarıHukuki SebepleriToplama Yöntemleri
Müşteri İşlem: Çağrı merkezi kayıtları- Hizmet sürecine ilişkin bilgi veya kullanıcı hesabınızla ilgili bilgi ayrıntılarını müşteri hizmetleri ekibimizle paylaşmanız, ihtiyacınız olduğunda size yanıt verebilmemizi sağlar. Müşteri hizmetlerinizle yapacağınız görüşmeler ve bu birim ile paylaşacağınız bilgiler işbu amaçlarla kayıt altına alınır.

- Yine çağrı merkezimiz ile yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşı, ileride doğabilecek hukuki ihtilaflarda sunulabilmesi amacıyla verileriniz işlenecektir.
KVKK Md. 5/II-c “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve KVKK Md. 5/II-f“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”Kişisel verileriniz, web sitemiz, sosyal medya platformları ve çerezler aracılığıyla yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.
Pazarlama Faaliyetleri
İşlenen Kişisel Verilerİşlenme AmaçlarıHukuki SebepleriToplama Yöntemleri
İletişim bilgilerinizden: Telefon Numarası, e-posta adresi
Pazarlama verileriniz: Çerez kayıtları
- Siz özel olanak ve teklifler sunulması, genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, Uygulama, Site veya diğer 3. Taraf ortamlarında AFMT Bilişim Yazılım Reklam Hizmetleri Anonim şirketi ürünlerine ilişkin reklamlarının ve pazarlama, iletişim faaliyetlerinin sağlanabilmesi amacıyla işlenecektir.

- Pazar analizi, hedefleme, profilleme ve analiz çalışmaları yapılarak kullanıcıların özel tercihlerine ve ilgi alanlarınıza yönelik reklam, pazarlama ve promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi
KVKK Md. 5/I “Açık rızanızın alınması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.”Kişisel verileriniz, web sitemiz, sosyal medya platformları ve çerezler aracılığıyla yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.
Sizinle İletişime Geçebilmek
İşlenen Kişisel Verilerİşlenme AmaçlarıHukuki SebepleriToplama Yöntemleri
İletişim bilgilerinizden: Telefon Numarası, e-posta adresi- E-posta, posta, telefon veya kısa mesaj da dahil olmak üzere çeşitli iletişim kanalları üzerinden sizinle iletişime geçtiğimiz zamanlar olabilir. Seçtiğimiz yöntem, daha önce şirketimizle paylaştığınız iletişim bilgilerine dayanır.

- Söz konusu iletişimin amacı size uygulamanın işleyişine ilişkin idari bilgiler vermek, güvenlik sorunu oluşması durumunda bilgilendirmede ya da uyarıda bulunmak için olabilir

- Hukuka aykırı bir durumda ya da kötü bir davranıl davranış halinde, size söz konusu kanallar üzerinden bildirim ve/veya uyarı gönderebiliriz.
KVKK Md. 5/II-c “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve KVKK Md. 5/II-f“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”Kişisel verileriniz, web sitemiz, sosyal medya platformları ve çerezler aracılığıyla yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.
Hizmetleri İyileştirmek
İşlenen Kişisel Verilerİşlenme AmaçlarıHukuki SebepleriToplama Yöntemleri
Diğer: Yorum ve görüş bilgileri, puanlama bilgileri, talep/şikâyet bilgisi, platform temsilcileriyle yapılan görüşmelere ve yazışmalara ait bilgiler, hesap bilgileri (Görüşme takvimi, Görüşme gerçekleştirilen danışman bilgisi, danışmana ilişkin yapılan yorumlar), anket bilgileri.- Kişisel verilerinizi analiz, uygulamaların geliştirilmesi, kişiselleştirilmesi ve ürün iyileştirmeleri için de kullanırız. Bu faaliyetleri hizmetlerimizi daha iyi hale getirip kullanıcı deneyimini geliştirme amacımız kapsamında gerçekleştiririz.

- Buradaki bir diğer amaç söz konusu verilerden istatistik sonuçlar elde ederek danışan/danışman kullanımlarını daha kolay ve anlamlı hale getirmektir. Bu analitik işler için mümkün olduğunca anonim hale getirilmiş ve kimliğin tespit edilemediği kişisel veriler kullanmaya çalışırız.
KVKK Md. 5/II-f“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”Kişisel verileriniz, web sitemiz, sosyal medya platformları ve çerezler aracılığıyla yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.
Bilgi ve İşlem Güvenliği
İşlenen Kişisel Verilerİşlenme AmaçlarıHukuki SebepleriToplama Yöntemleri
İşlem güvenliği bilgileri: Şifre ve Parola Bilgileri/Kimlik Doğrulama Bilgileri, Danışan kullanıcı ID, log kayıtları (hukuki metinleri onay kayıtları dahil), cihaz bilgileri ve IP bilgisi, elektronik onay kayıtları (hukuki metinlerin onaylanması vb.), uygulama içi gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri.- Hizmetlerimizi kullanırken bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanmasıKVKK Md. 5/II-f“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”Kişisel verileriniz, web sitemiz, sosyal medya platformları ve çerezler aracılığıyla yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.
Yasal Amaçlar
İşlenen Kişisel Verilerİşlenme AmaçlarıHukuki SebepleriToplama Yöntemleri
Kimlik bilgilerinizden: Ad ve soyad
İletişim bilgilerinizden: Telefon numarası, e-posta adresi
Finans bilgilerinizden: Kredi kartı kullanım bilgisi, fatura bilgileri, ödenen ücret bilgisi
İşlem güvenliği bilgileri: Log kayıtları (hukuki metinleri onay kayıtları dahil), elektronik onay kayıtları (hukuki metinlerin onaylanması vb.)
Diğer: Talep/şikâyet bilgisi, platform temsilcileriyle yapılan görüşmelere ve yazışmalara ait bilgiler
- Şirketimizin yürüttüğü rutin faaliyetlere ilişkin olarak yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla bazı verileriniz işlenir.

- Belirli durumlarda uygulamanın tarafları arasında anlaşmazlıklar doğabilir, böyle durumlarda taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözüme kavuşması için yargıya intikal eden konularla ilgili şirketimizden birtakım verilerin

Paylaşılması kolluk yetkilileri ya da yargı mensuplarınca talep olunabilir. Bu tip durumunda şirketimizin hukuki yükümlülüğü gereği söz konusu verilerin paylaşılması amacıyla bazı verileriniz işlenir.
KVKK Md. 5/II-a “Kanunlarda açıkça öngörülmesi,” KVKK Md. 5/II-c “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,” KVKK Md. 5/II-e “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,”

KVKK Md. 5/II-f “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.” KVKK Md. 5/II-b “Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması”
Kişisel verileriniz, web sitemiz, sosyal medya platformları ve çerezler aracılığıyla yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

2. Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçlarla aktarmaktayız?

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir. Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kanun m.8’de belirtilen şartlar çerçevesinde:

 • Kullanıcılara hizmet verilebilmesi için psikologlara
 • Gerektiğinde kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, vergi dairelerine, uygulama içi güvenlik tedbirleriyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine ve yetkili ve görevli diğer kamu kurum ve kuruluşlarına
 • Kapsamla sınırlı olmak üzere, anlaşmalı olunan mali müşavirlik, hukuk ve denetim bürolarına, hukuk, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi
 • Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ve ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarına
 • Rıza göstermeniz halinde, AFMT Bilişim Yazılım Reklam Hizmetleri Anonim şirketi’nin hizmet faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler ve yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak amaçlarıyla yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortaklarına, tedarikçilere ve hizmet sağlayıcılara (e-mail sağlayıcılar gibi elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplayanlar, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, altyapı bakım ve destek ve yazılım lisanslama hizmeti sağlayıcıları, e-fatura/e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme ve cloud hizmeti verenler gibi),
 • Pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları kapsamında yurtdışı ve yurtiçi tedarikçilerimize,
 • Ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurtiçi/yurtdışı firmalara aktarmaktayız

3. Kişisel verilerinize ilişkin olarak haklarınız nelerdir?

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan AFMT Bilişim Yazılım Reklam Hizmetleri Anonim şirketi’nden talep edebilirsiniz.
Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme
 • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgi talebi oluşması halinde aşağıda belirlenen yollarla kanunda belirlenen asgari unsurları taşımak kaydıyla bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda sizlere kolaylık sağlamak adına şirketimizce oluşturulmuş başvuru formundan da bu başvuru yöntemlerini kullanırken faydalanabilirsiniz.