kişilik testi nedir

Kişilik Testi Nedir? Nasıl Uygulanır?

Kişilik Testi Nedir?

Kişilik, bir bireyin çocukluk çağından itibaren gelişen birçok unsuru içerisinde barındıran karmaşık bir yapıdır. Kişilik gelişiminde genetik, çevresel ve sosyal birçok faktör bir arada etkili olur, yalnızca tek bir etkene bağlı olarak oluşmaz. Bu nedenle kişiliği ölçmek için geliştirilen kişilik testlerinin bu zengin ve karmaşık yapıyı doğru analiz edebilecek yetkinlikte olmaları gerekir.

Kişilik testleri objektif testler ve projektif testler olarak ikiye ayrılır. Günümüzde en çok kullanılan kişilik testleri objektif testlerdir. Objektif testler arasında uygulamada en çok tercih edilen testler; Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri- 2 (MMPI 2), 16PF Kişilik Envanteri, Beck Depresyon Ölçeği testleridir. En çok tercih edilen projektif testler ise Rorschach Mürekkep Testi, Tematik Algi Testi (TAT) ve İnsan Çizim Testleridir.

Objektif Testler

Kişilik bozukluklarında en çok kullanılan objektif kişilik testi, 567 soruluk doğru/yanlış soru formunda hazırlanmış MMPI 2 testidir. İlk defa 1940’larda geliştirilen test 1989 yılında büyük oranda revize edilmiş en son 2001 yılındaki güncellemelerle son halini almıştır.

MMPI 2 testi kişilerin sorulara verdikleri yanıtları pozitif ya da negatif korelasyonlarla ilgili özelliklere bağlayarak paranoya, hipomani, sosyal içedönüklük, maskülenlik/ feminenlik, psikopatoloji gibi kişilik özellikleriniölçer. MMPI 2 testinin alanında uzman bir psikolog tarafından yorumlanması testin güvenilirliği açısından önemlidir.

16 PF testi kişiliğin 16 temel özelliğini ölçmek için geliştirilmiştir;

 • Sıcaklık
 • Muhakeme
 • Duygusal İstikrar
 • Baskınlık
 • Canlılık
 • Kural Bilinci
 • Sosyal Cesaret
 • Hassaslık
 • İhtiyatlılık
 • Soyutluk
 • Mahremiyet
 • Şüphecilik
 • Değişime Açıklık
 • Özgüven
 • Mükemmeliyetçilik
 • Gerginlik

16 PF kişilik testi kişilerin kendini daha iyi tanımasını ve testi uygulayan uzman psikoloğun danışan ile hangi yaklaşımı kullanarak iletişime geçeceği konusunda yardımcı olmak için uygulanır.

Projektif Testler

Kişilik testleri arasında en çok bilinen projektif kişilik testi Rorschach Mürekkep Testidir. Test psikoloğun kişiye üzerinde 5 siyah beyaz ve 5 renkli mürekkep lekesi olan kartları gösterip kişinin gördüğü şekilleri yorumlamasını istemesiyle gerçekleşir.

Tematik Algı Testi (TAT)

Üzerinde çeşitli durumlarda olan insanların resimleri bulunan 31 karttan oluşan bir projektifkişilik testidir. Bazı kartlarda sadece objelerin resimleri vardır, kartlardan bir tanesi ise boştur. Test uygulanan kişiye kartlardan 10 ya da 20 tanesi verilir ve kartlarda gördükleriyle ilgili bir hikaye anlatması istenir. TAT testi puanlama yoluyla anlamlandırılan bir test değildir, kişilerin anlatımları doğrultusunda hayatlarında tekrarlayan olayların yorumlanmasıyla uygulanır. Resimlerin belirli ve standart bir “doğru” hikayeleri olmadığı için kişilerin hikayeleri bilinçaltlarının yansımalarını ya da içsel çalkantılarını gösterebilir.

Yazar
Avatar
Şebnem Akı KaraoğluUzman Psikolog14 Aralık 2019
0/1500
Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı

Henüz yorum yapılmadı