Danışman Hizmet Sözleşmesi

ÖNEMLİ

Sözleşme konusu Hizmet ile ilgili tüm fikri ve sınai haklar AFMT Bilişim Yazılım Reklam Hizmetleri Anonim şirketi’ne (“Platform”) aittir. Platform tarafından paylaşılan tüm kanallarda yer alan herhangi bir içeriğin izinsiz olarak kullanılması, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması ve benzeri durumlarda ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulacaktır.

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusunu, Platform’da AFMT Bilişim Yazılım Reklam Hizmetleri Anonim şirketi tarafından sunulan Hizmetler’den, Danışmanın yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Danışman ile Danışanlar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir; AFMT Bilişim Yazılım Reklam Hizmetleri Anonim şirketi işbu ticari faaliyette sadece, Platform’da Danışamanlara hizmet satış hakkı vermekte olup hiçbir surette Danışmanlar ile Danışanlar arasındaki sözleşme ilişkisine taraf değildir. Danışman, Platform’dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Danışanlara karşı mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

2. TANIMLAR

PSİKOLOG OFİSİ: Tüm hakları AFMT Bilişim Yazılım Reklam Hizmetleri Anonim şirketi’ne ait https://www.psikologofisi.com web sitesini, bunun üzerinden gerçekleştirilen aracılık hizmetlerini ifade eder.

PLATFORM: Tüm hakları AFMT Bilişim Yazılım Reklam Hizmetleri Anonim şirketi’ne ait https://www.psikologofisi.com web sitesi aracı platformunu ifade eder. PLATFORM, https://www.psikologofisi.com üzerinden SAĞLAYICI ve ALICI’yı bir araya getiren bir pazar yeri olup ALICI’nın SAĞLAYICI(lar) ile mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eder.

ALICI: Platform aracılığı ile Danışmanlık Hizmeti satın alan gerçek kişi Danışanı ifade eder.

SATICI: Platform aracılığı ile Danışmanlık Hizmeti satışa sunan Danışman psikoloğu ifade eder.

DANIŞMANLIK HİZMETİ: Platform üzerinden, bir ücret karşılığında ALICI’nın talep ettiği hizmetin (genel terapi ihtiyacı, anksiyete, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, ekran bağımlılığı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ALICI tarafından talep edilen diğer psikolojik konulara ilişkin danışmanlık sahaları) SAĞLAYICI tarafından çevrimiçi ve canlı görüşme şeklinde yerine getirilmesini ifade eder.

3. TARAFLAR

İşbu Hizmet Sözleşmesi ("Sözleşme"), bir tarafta Oğuzlar Mah. 1372 Cad. Çiçek Apt. No: 5 İç Kapı No:1 Çankaya/Ankara adresinde bulunan AFMT Bilişim Yazılım Reklam Hizmetleri Anonim şirketi (Şirket) ile diğer tarafta bilgilerini sunan satıcı (“Satıcı”) aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Şirket ve Satıcı ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşmenin ekleri ve Platform’da sunulan şirket hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar, ek diğer tüm dokümanlar Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçası olacaktır. şöyle ki; Satıcı, şirket tarafından yönetilmekte olan açık pazar modeli elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda satış yapmak, şirket de Satıcı’nın kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden Satıcı’yı faydalandırmak istemektedir.

Satıcı, işbu Sözleşme ile şirketi, kendi ticari temsilcisi sıfatıyla yapmış olduğu satışlara yönelik Alıcılardan ürün bedeli tahsili konusunda yetkilendirmiş olduğunu ve bu ürün bedel ödemelerinin şirkete yapılması ile Alıcıların ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olacağını, ayrıca kendisine bir ödeme yapmakla yükümlü olmayacağını bildiğini, beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

Bu hususlar ve ticari ilişki çerçevesinde Taraflar işbu Sözleşme’de belirtilen şartlarda mutabık kalmışlardır.

3.1 PLATFORM

Kurum Adı/UnvanıAFMT Bilişim Yazılım Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi
AdresOğuzlar Mah. 1372 Cad. Çiçek Apt. No: 5 İç Kapı No:1 Çankaya/Ankara
Şirket Mersis No0009184060500001
E-posta adresi[email protected]
Web adresihttps://www.psikologofisi.com

4. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ VE ÖDEME

 • 4.1.
  Sözleşme konusu Hizmet Bedeli; uzmanlar için psikologofisi.com ana sayfasında listelenme bedeli yıllık 7.200TL +KDV dir. Uzman bu bedeli psikologofisi.com'a 20 saatlik seans hibe ederek ödeyebileceği gibi, kendisine bildirilen IBAN numarasına da havale ya da EFT yoluyla yapabilir.

  Eğer uzman 1 yıl bitmeden psikologofisi.com'dan ayrılmak isterse platformda listelendiği ay sayısı kadar ödemesini gerçekleştirmek şartıyla sistemden ayrılabilir. Örnek olarak sistemde 4 ay kalan bir uzman ayrılmak istediğinde ödeyeceği bedel; (7.200 TL / 12 = 600 TL) ay olarak hesaplanıp kaldığı ay sayısıyla çarpılır. (600 x 4 = 2.400TL + KDV)
 • 4.2.
  Listelenen ve PLATFORM’da ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise ilanda belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
 • 4.3.
  Gerekli bilgi ve belgeleri sağlamanız neticesinde, başvurunuz işleme alınır ve üyelik formunda belirtilmiş olduğunuz e-posta hesabınıza güvenlik gereği doğrulama linki iletilir. Üyeliğinizin şirket yetkilileri tarafından değerlendirerek onaylanması ile Hizmetler’e erişim sağlayabilirsiniz.
 • 4.4.
  AFMT Bilişim Yazılım Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi %55, Danışman psikologlar 45% alacak şekilde pay edilir.
 • 4.5.
  Şirket, satıcının bildirdiği banka hesabının kendisine ait olmaması ya da yanlış veyahut hatalı olması gibi nedenlerle satıcının ödemesine kavuşamaması hallerinde herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • 4.6.
  Satıcının Danışmanlık Hizmetine geç kalması, hizmeti gereği gibi ifa etmemesi, danışana ayıplı hizmet sunması halinde, Şirket Kullanıcı’ya Danışmanlık Hizmeti iadesi gerçekleştirmiş ise Platform satıcının hesabına Danışmanlık Hizmeti ücreti yansıtmayacağını satıcı kabul eder. Satıcının planlamış olduğu Danışmanlık Hizmetini hiç gerçekleştirmemesi halinde de satıcının herhangi bir ücret alacağı doğmayacaktır.
 • 4.7.
  Platform, Danışmanlık Hizmeti ücreti, Danışmanlık Hizmeti ücreti için ödenen vergiler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ödeme şartlarında; aşağıda belirtildiği şekilde, herhangi bir zamanda herhangi bir değişlik yapma hakkını saklı tutar.

5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • 5.1.
  Satıcı, "satıcı" sıfatını kazanabilmek için, öncelikle şirketin kendisinden talep ettiği doküman listesininde yer alan belgeleri işbu Sözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, Şirketin Satıcı’nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı her zaman vardır. Satıcı, Platform’a kayıt olurken Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sunmakla yükümlüğü olduğu ve/veya şirket tarafından talep edilen tüm bilgileri/ belgeleri doğru ve eksiksiz şekilde sağlayacağını, şirketin kendisinden herhangi bir zamanda bilgi/belge talebinde bulunabileceğini ve talep halinde bu bilgileri/ belgeleri de doğru ve eksiksiz şekilde sağlayacağını, gerek Platform’a kayıt sırasında gerekse de sonrasında sağladığı bilgilerde/ belgelerde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde bu bilgileri/ belgeleri derhal, şirket tarafından kendisine bildirilen süre içerisinde ve fakat en geç yasal süre içerisinde mail adresi üzerinden ya da Portal üzerinden ve şirket tarafından herhangi bir şekilde bildirilen/ duyurulan şekilde güncelleyeceğini, aksi halde bu kapsamda doğacak tüm sorumluluğun münhasıran kendisine ait olduğunu ve bahse konu bilgilerin/ belgelerin zamanında doğru şekilde sağlanmaması, eksikliği veya güncel olmaması nedeniyle şirketin herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararları ilk talep üzerinde derhal, nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 5.2.
  Satıcı, platforma üye olduğu esnada bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı’nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcı’nın sorumluluğundadır. Satıcı kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Satıcı’nın kendisine ait olacaktır. Satıcı’nın şifresi kullanılarak Platformda şirket aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde; Satıcı, şirketin bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla mükelleftir.
 • 5.3.
  Şirket, Satıcı tarafından Üyelik işlemi esnasında ve Üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. Şirket, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmeler in yapılması amacıyla şirketinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı & pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla, kullanabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle anonim olarak üçüncü kişilere açıklanabilir. Satıcı, kendine ait bilgilerin şirket tarafından işbu madde hükmüne göre kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.
 • 5.4.
  Şirket Platform’un tam ve gereği gibi çalışabilmesi için Platform’da her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. İşbu amaçla Şirket, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkına sahiptir.
 • 5.5.
  Hizmet Bedeli satın alma anında Satıcı adına Şirket tarafından Alıcı’dan tahsil edilecek ve Satıcı işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini ve satmış olduğu hizmete dair taahhütlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler’den faydalanabilecek ve Platform’dan gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki ürün bedeline hak kazanacaktır.
 • 5.6.
  Satıcı, işbu Sözleşme koşullarını ve/veya Platform’da yayımlanan kural ve politikaları ihlal etmesi ve bu ihlalin sonucunda Şirketin zarara uğraması ihtimali olması halinde şirketin gerçekleşen ihlalden itibaren makul süre boyunca işbu Sözleşme kapsamında Satıcı’nın ödemelerini askıya alma hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 5.7.
  Satıcı, Alıcılar’la Platform’dan yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı taraf olduğunu, Şirketin işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılar’a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Satıcı buna ek olarak, Platform’da sunduğu hizmetin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, bizzat sorumlu olacaktır. Bu madde hükmüne aykırılık durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır. Satıcı, Platform’dan satışını yaptığı hizmetin satış işlemi esnasında belirtildiği görüşme tarihi/süresine Alıcı’ya sunulmasını sağlayacak ve gecikmeden dolayı her türlü sorumluluk da kendisinde olacaktır. Satıcı, Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapmak zorundadır.
 • 5.8.
  Platformda hizmet veren tüm uzmanlar danışanların siteye ait olduğunu peşinen kabul ederler. İyi niyeti korumak adına uzmanlara sosyal medya hesapları üzerinden ulaşan tüm kullanıcılara kendisini hangi platformdan bulduklarını sormalıdır. Uzmanlar, her halükarda platforma ait olduğu bilinen kullanıcılarla platform dışında para tahsilatı yapamazlar. Uzmanlar, tüm para tahsilatlarının site üzerindeki pazar yeri sanal posu üzerinden kredi kartıyla yapılacağını ve kullanıcıları her halükarda ödeme için siteye yönlendireceğini ve site dışarısında hizmet vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu maddeyi ihlal eden uzmanlar 120.000 TL ceza-i şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
 • 5.9.
  Şirket tarafından Satıcı’nın herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha şirket platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Satıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla Platform’a üye olamaz. Satıcı’nın bu madde hükmüne aykırı olarak Platform’a üye olması ve durumun tespiti halinde Satıcı, üyelikten yeniden çıkartılacaktır.

6. CAYMA HAKKININ BULUNMAMASI

Cayma hakkının kullanımı; 6502 sayılı Kanun ve Yönetmelik gereği, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar cayma hakkının istisnalarıdır. Bu bağlamda, anında ifa edilen Sözleşme konusu Danışmanlık Hizmetine ilişkin iade veya iptal yapılamamaktadır.

7. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ile BÜTÜNLÜK

AFMT Bilişim Yazılım Reklam Hizmetleri Anonim şirketi Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi (“Üyelik Sözleşmesi), Sözleşme ile bütünlük arz eder; Sözleşme, Üyelik Sözleşmesi’nin bir ekidir. ALICI, Danışmanlık Hizmetini Üyelik Sözleşmesi uyarınca alır.

8. İMKANSIZLIK ve MÜCBİR SEBEP

 • 8.1.
  Hizmet’in yerine getirilmesinin satıcıdan kaynaklanan nedenle imkânsızlaşması halinde danışmanlık hizmeti yerine getirilemez ise PLATFORM; bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde PLATFORM üzerinden ALICI’ya bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. PLATFORM, Hizmet’in bir kısmının satıcıdan kaynaklanan nedenle yerine getirilememesi halinde ise toplam bedele oranla Hizmet’in yerine getirilmeyen kısmına karşılık gelen bedelin iadesini gerçekleştirir.
 • 8.2.
  Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır. Mücbir sebep hallerinde ; gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için diğer Taraftan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

9. HİZMETİN SONA ERMESİ

Taraflar, her zaman 1 (bir) ay önceden yazılı fesih ihbarında bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi gerekçesiz ve tazminatsız feshetme hakkına sahiptir. Sözleşme’nin feshi durumunda, işbu Sözleşme’deki gizlilik ve fikri mülkiyet hükümleri bağlayıcılığını koruyacaktır.

10. DEVİR YASAĞI

Satıcı, işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini veya yükümlülüklerini Şirketin yazılı izni olmaksızın, hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. Şirketin yazılı izni olmaksızın yapılan temlik veya devir işlemi geçersiz olacaktır.

11. ŞİKAYET ve İTİRAZLAR

ALICI, soru, talep ve şikayetleri için [email protected] e-posta adresi, https://www.psikologofisi.com internet adresinde yer alan Canlı Destek’ten irtibata geçebileceğini bilir.

12. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR

 • 12.1.
  Alıcı, işbu Sözleşme kapsamında sağladığı kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu kontrol etmekle, bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmamak, ilgisiz kişilerce erişilememesi için virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin gerekli tedbirleri almak ve söz konusu kişisel verilerin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu, aksi halde doğacak zararlardan ve üçüncü kişilerden gelen taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 12.2.
  Platform’a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları AFMT Bilişim Yazılım Reklam Hizmetleri Anonim şirketine aittir.

13. FİKRİ MÜLKİYET İHLALİ ŞİKAYET BAŞVURUSU

PLATFORM, aracılık hizmetleri yürütmesi nedeniyle https://www.psikologofisi.com üzerinden gerçekleştirilen hizmet içeriklerini denetlemek ya da incelemekle yükümlü değildir. Bununla birlikte, PLATFORM üçüncü kişilerin fikri mülkiyetlerine önem verir. Bu nedenle, fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikayetler ilgili mevzuatta belirtilen şartları sağlaması şartıyla [email protected] üzerinden ya da Oğuzlar Mah. 1372 Cad. Çiçek Apt. No: 5 İç Kapı No: 1 Çankaya/Ankara adresine noter aracılığıyla iletilebilir. Mevzuatta belirtilen şartları içermeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

14. UYUŞMAZLIK HALİNDE YETKİLİ MERCİİ

İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

15. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Satıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Şirketin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

16. BÜTÜNLÜK

İşbu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup; Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

17. BİLDİRİM

Satıcı ve şirket, Satıcı’nın Platform’a üye olurken bildirdiği e-posta/kayıtlı elektronik posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, Satıcı’nın Platform’a kayıtlı adresine eposta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Satıcı’nın eposta/kayıtlı elektronik posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.

18. YÜRÜRLÜK

 • 18.1.
  İşbu Sözleşme, ALICI tarafından okunarak elektronik ortamda onaylandığı an itibariyle tüm hüküm ve koşullarıyla yürürlüğe girer. ALICI, bu hususu bilerek Sözleşme’ yi okumuş ve onaylamıştır.
 • 18.2.
  İşbu Sözleşme’nin bir örneği, ALICI’nın https://www.psikologofisi.com hesabında saklanır.