Danışman Üyelik Sözleşmesi

Sözleşmenin tarafları

Bu Üyelik Sözleşmesi koşulları (“Sözleşme”), AFMT Bilişim Yazılım Reklam Hizmetleri Anonim şirketi(“biz”, “platform” veya “şirket”) ile sizin (“Kullanıcı”, “siz” veya “sizin”) arasındadır. Bu Sözleşme, https://www.psikologofisi.com web sitesi üzerinden yürütülen aracılık hizmetlerinin (“Hizmetler”) genel şartlarını ve Üyelik Sözleşmesinı belirtmektedir.

Üyelik Sözleşmesi’ni dikkatlice okuyunuz. Bu Üyelik Sözleşmesi, siz ile Şirket arasındaki şart ve sorumlulukları düzenler. Bu Sözleşmeyi ile onayladığınız tarihten itibaren bağlı olursunuz.

Üyelik Sözleşmesi’ne, https://www.psikologofisi.com hesabınızın ilgili bölümünden dilediğinizde ulaşabilirsiniz.

1. Tanımlar

“Platform”, tüm hakları AFMT Bilişim Yazılım Reklam Hizmetleri Anonim şirketi’ne ait https://www.psikologofisi.com web sitesini ve AFMT Bilişim Yazılım Reklam Hizmetleri Anonim şirketi tarafından bu web sitesi üzerinden yürütülen aracı platform hizmetlerini ifade eder. https://www.psikologofisi.com, bu anlamda hizmet sağlayan ve hizmet alıcısı kullanıcıları bir araya getiren pazar yeri sağlayıcısıdır.

“Kullanıcı” ya da “Danışan”, https://www.psikologofisi.com üyesi olup Danışman’dan kendisi, velayeti altındaki çocuğu için ya da çift terapisi sebebiyle eşiyle birlikte Danışmanlık hizmeti almayı amaçlayan, 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt eden gerçek kişi danışanı ifade eder. Çift terapisi Danışmanlık hizmetine iki birey ayrı https://www.psikologofisi.com hesabından katılım sağlar. Yetişkin Kullanıcı’ya ait platform hesabında, bu Kullanıcı’nın velayeti altındaki çocukları ve Kullanıcı ayrı ya da birlikte Danışmanlık hizmeti alabilir

“Danışman”, yasal olarak danışan alabilme yetkinliğine sahip psikolog ve klinik psikolog ya da Platforma üyelik başvurusunun Platform tarafından onaylanmasıyla Hizmetler’i kullanarak Danışan Kullanıcı ile Danışmanlık Hizmeti gerçekleştiren hizmet sağlayıcı gerçek kişiyi ifade eder

“Danışmanlık Hizmeti”, https://www.psikologofisi.com üzerinde Kullanıcı’nın talep ettiği hizmetin (genel terapi ihtiyacı, anksiyete, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, ekran bağımlılığı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere acil durumlar harici Kullanıcı tarafından talep edilen diğer psikolojik ve psikiyatrik konulara ilişkin terapi sahaları) Danışman tarafından sağlandığı çevrimiçi ve canlı görüşmeyi ifade eder.

Kullanıcılar siteyi kullanırken ayrıca aşağıdaki kurallara uyacağını kabul ve taahhüt eder:

2. Üyelik

 • 2.1.
  Hizmetler’e erişebilmek için yetkinlikleriniz kapsamında (klinik psikolog ya da psikiyatrist) üyelik işlemi gerçekleştirmeniz gereklidir. Üyelik başvurunuz sırasında, size ve seçmiş olduğunuz uzmanlığınıza ilişkin (psikolog ya da klinik psikolog) sunduğunuz resmi belgelerle (diploma, sertifika vb.) belgelemiş olmanız ve üyelik formunda belirtildiği şekilde sağlamanız gereklidir. (Sağlamış olduğunuz bilgi ve belgelere ilişkin daha detaylı bilgi için lütfen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca düzenlenmiş Danışman Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.)
 • 2.2.
  Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamakla başvurunuz sırasında vermiş olduğunuz bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve güncelliğinden sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Bilgilerin ve belgelerin doğru olmaması, güncel olmaması, size ait olmaması ya da bunların yanıltıcı veyahut aldatıcı olması gibi hususlardan cezai bedel ödeyeceğinizi ve AFMT Bilişim Yazılım Reklam Hizmetleri Anonim şirketi’nin ya da üçüncü kişilerin görmüş olduğu zararları tazminle yükümlü olduğunuzu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, ilgili mevzuat uyarınca her türlü idari, cezai ve hukuki beyan ve taahhüt edersiniz.
 • 2.3.
  Gerekli bilgi ve belgeleri sağlamanız neticesinde, başvurunuz işleme alınır ve üyelik formunda belirtilmiş olduğunuz e-posta hesabınıza güvenlik gereği doğrulama linki iletilir. Üyeliğinizin şirket yetkilileri tarafından değerlendirerek onaylanması ile Hizmetler’e erişim sağlayabilirsiniz.
 • 2.4.
  Platformun, üyelik aşamasında sağlamış olduğunuz bilgi ve belgelerin doğrulanması ya da doğruluğunun incelenmesi dahil olmak üzere Platform üzerinden hizmet sağlamaya yetkinliğinizi ölçmek gibi bir sorumluluğu yoktur. Bu bakımdan, tüm yasal ve idari sorumluluklardan yalnızca Danışman’ın sorumlu olduğunu kabul edersiniz.
 • 2.5.
  Şirket, Platform hesabınızda sağladığınız e-posta, adres ve telefon bilgilerinizin doğruluğunu denetler. Bu bilgilerin doğrulanması sırasında güncel olmadığının tespiti halinde, tarafınıza en fazla üç iş günü süre vererek anılan bilgilerin güncellenmesi sağlanır. Bilgilerinizin doğrulanamaması halinde mevcut randevular dışında ileriki hizmet sağlanmasına izin verilmeyeceğini kabul edersiniz.

3. Platform Hesabınız

 • 3.1.
  Üyelik başvurunuzun Şirket tarafından kabul edilmesi ile Platform hesabınıza erişim sağlayabilirsiniz ve panelinizi yönetebilirsiniz. Takviminizde düzenlemeler yapabilirsiniz. Danışmanlık ücret bilgilerinizi, kazançlarınızı ve yaklaşan görüşmelerinizi görüntüleme gibi Platform özelliklerini kullanabilirsiniz.
 • 3.2.
  Danışmanlık hizmeti vermek için Platform hesabınızda yer alan takviminize uygun saat ve gün girerek hesabınızı Kullanıcı’lar nezdinde aktif ve görünür konuma getiriniz.
 • 3.3.
  Platform, danışmanların Kullanıcı reddetme işlemine yönelik zorunlu geri bildirim talep edebilir.
 • 3.4.
  Platform hesap profilinizde size ait bir fotoğrafın görünür olması sağladığınız hizmetin kapsamında önem teşkil etmektedir. Bu bakımdan, profil fotoğrafını üyelik başvurunuz sonrasında da kaldırma seçeneğiniz bulunmadığını kabul edersiniz. Üyelik başvurunuz sırasında yüklediğiniz profil fotoğrafınızı hesap bölümünden dilediğinizde değiştirebilirsiniz. Profil fotoğrafınızın, kurumsal hayata uygun olmasını tavsiye ederiz. Profesyonellikten uzak profil fotoğraflarına ilişkin Şirketin size (Danışman) uyarıda bulunulması, üyeliğin askıya alınması ya da sonlandırılması işlemlerini gerçekleştirme hakkı olduğunu kabul edersiniz.
 • 3.5.
  Platform hesabınız yalnızca sizin kullanımınıza tahsis edilmiştir. Platform hesabınızın yönetimini ve güvenliğini sağlamak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Hesabın altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden ve bunlarla bağlantılı olarak yapılan diğer işlemlerden tamamen siz sorumlusunuz. Hesabınızı, üçüncü kişilere devredemez, kiralayamaz ya da hiçbir şekilde kullandıramazsınız.
 • 3.6.
  Hesabınızın yetkisiz kullanımından veya diğer güvenlik ihlallerinden Şirketi hemen bilgilendirme de sizin sorumluluğunuzdadır. Bu tür eylemler veya ihmaller sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir zarar da dahil olmak üzere, tarafınızdan herhangi bir eylem veya ihmalden Şirketin sorumluluğu yoktur. Üye bilgilerinin üyenin ihmali dolayısıyla yetkisiz kişilerce okunmasında veya değiştirilmesinden dolayı gelebilecek zararlardan Şirket sorumlu değildir.
 • 3.7.
  Danışmanlık Hizmetini vaktinde başlatmak, Kullanıcı’nın bekletmemek için önem teşkil etmektedir. Tarafınızdan kaynaklı yaşanan gecikmelerde ve eksik sürelerin Kullanıcı’ya karşı telafi edilmesi zorunludur.
 • 3.8.
  Bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmeniz veyahut Platformda davranışlarınızın veya içeriğinizin Şirketin itibarına ya da markasına zarar verme ihtimali olması halinde; Şirket hesabınızı (veya herhangi bir kısmını) askıya alma, devre dışı bırakma veya silme hakkına ve yetkisine sahiptir. Hesabınız yukarıdaki nedenlerden dolayı silinirse, Şirketin herhangi bir hizmeti için yeniden kaydolamazsınız. Bunun için e-posta adresiniz ve İnternet protokolü adresiniz Şirket tarafından engellenebilir.

4. Danışmanlık Hizmeti

 • 4.1.
  Platform hesabınızda, Danışmanlık Hizmeti ve Kullanıcı kabul etmeniz, kabul ettiğiniz Danışmanlık Hizmetlerini zamanlamanız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Platform hesabınızı yönetiminiz sizin sorumluluğunuzdadır.
 • 4.2.
  Platform üzerinden sağlamış oldunuz hizmet kişiseldir. Danışmanlık Hizmeti sırasında, Kullanıcı’lara vermiş olduğunuz bilgilerin doğruluğunda ya da vermiş olduğunu Danışmanlık Hizmeti kapsamının Kullanıcı’nın talep ettiğini hizmete uygunluğundan yine siz sorumlusunuz. Kullanıcı’ların gerçekleştirmiş olduğu Platform testleri ve sonuçları Danışmanlık Hizmeti kapsamında yardımcı araç olarak kullanabilirsiniz.
 • 4.3.
  Kullanıcı’ya ilk Danışmanlık Hizmeti öncesinde sunulan onam formuna ilişkin görüş ve önerilerinizi Platforma bildiriniz. Platform, Kullanıcı’ya onam formu sunmanız ile ilgili yalnızca aracılık faaliyetleri gerçekleştirmekte olup onam formunun içeriğinden sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • 4.4.
  Danışmanlık Hizmeti kapsamı hiçbir şekilde Kullanıcı’ya tanı koymayı ya da tedavi süreci yürütmeyi içermez. Danışmanlık Hizmeti, tıbbi hizmetlerin hiçbirini kapsamaz. Bu bakımdan, herhangi bir tanı koymanız, ilaç önermeniz, Kullanıcı’nın tedavi sürecin ilişkin yorum ve öneride bulunmanız, bu Sözleşme kapsamı dışında olup anılan hususların ve bunlarla ilgili doğabilecek herhangi bir uyuşmazlığın tamamen kendi (Danışman) sorumluluğunuzda olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. Platformun bir pazar yeri olması bakımından, Platform web sitesinin işlerliğini bu Sözleşme kapsamında sağlamak dışında bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • 4.5.
  Özel hayatın gizliliği ve Kullanıcı’nın mahremiyetinin sağlanması gereği, hiçbir Danışmanlık Hizmeti Platform tarafından kayıt altına alınmaz. Danışmanlık Hizmeti görüşmeleri; Kullanıcı’nın onayı alınmadan Danışman tarafından kaydedilemez, üçüncü kişilerle paylaşılamaz. Bu sebeple, Platformun Danışmanlık Hizmeti süresince gerçekleşen iletişimin içeriği ile ilgili alınan kayıtlardan hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • 4.6.
  Şirket, Kullanıcı ile Danışman’ı bir araya getiren aracı konumunda olup şirketin platform gizliliği ilkesi gereği Danışmanlık Hizmeti ve içeriklerine ilişkin hiçbir bilgisi bulunmaz. Bu nedenle, Kullanıcı ile Danışman arasında Danışmanlık Hizmeti sırasında birbirlerine ilettikleri kişisel veriler dahil hiçbir paylaşıma ilişkin herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır.

5. Kullanıcı Değerlendirmeleri

Gerçekleştirdiğiniz Danışmanlık Hizmeti sonrasında, Kullanıcı’ların hakkınızda değerlendirme yapmasına yarayan puanlama ve geri bildirim sistemleri bulunmaktadır. Kullanıcı’lardan gelen düşük puanlamalar ve olumsuz yorumlar hakkında Şirketin, size (Danışman) uyarıda bulunma, üyeliğinizi askıya alma ya da sonlandırma işlemlerini gerçekleştirme hakkı olduğunu kabul edersiniz.

6. Yasak Davranışlar

 • 6.1.
  Platform üzerinden, aşağıda sayılanların ve benzeri davranışların gerçekleştirilmesi yasaktır:
  • Üyelik formunda doğru olmayan, yanlış, güncel olmayan veya eksik bilgi sağlamak
  • Danışmanlık Hizmeti sırasında ya da herhangi bir şekilde Platform üzerinden hukuka aykırı, iftira niteliğinde, küçük düşürücü, karalayıcı, aşağılayıcı, sindirici, müstehcen, hileli, küçükleri taciz eden, herhangi bir şekilde taciz edici (din, ırk, yaş, köken, ulus, engellik, cinsel yönelim dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın) tehdit edici veya nefret dolu davranışlarda bulunmak;
  • Danışmanlık Hizmeti sırasında ya da herhangi bir şekilde Platform üzerinden, üçüncü kişilerin fikri mülkiyetini, know-how’ını, ticari sırrını, mahremiyetini, tanıtım ve ticari haklarını ihlal eden veya ihlal eden davranışlarda bulunmak;
  • Kullanıcı’lara ait içeriği veya kişisel bilgileri izinsiz bir şekilde toplamak, kaydetmek ya da herhangi bir şekilde yetkisiz olarak işlemek;
  • Platformun sağladığı tanıtım hizmeti kapsamı dışında, Danışmanlık Hizmeti sırasında ya da herhangi bir şekilde Platform üzerinden herhangi bir hizmet ya da ürüne ilişkin tanıtım, reklam veya promosyon yapmak;
  • Danışmanlık Hizmeti sırasında, Kullanıcı’ları görüntüsünü açmaya zorlamak, Kullanıcı’ların talep etmediği hizmeti sağlamak;
  • Danışmanlık Hizmeti zamanında Danışmanlık Hizmetini başlatmamak ya da Danışmanlık Hizmetine geç kalmak;
  • Danışmanlık Hizmeti süresini aktif olmayacak şekilde geçirmek;
  • Herhangi bir kişinin Platformu kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını kısıtlayan veya engelleyen veya tamamen Şirket takdirine göre Şirketi veya Kullanıcı’ları, Şirket bağlı kuruluşlarını veya herhangi bir üçüncü tarafı herhangi bir yükümlülük altında bırakan, hasar veya zarara maruz bırakan herhangi bir davranışta bulunmak.
 • 6.2.
  Danışman, anılan davranışlarda bulunması ya da kendisi tarafından benzerlerinin gerçekleştirilmesi halinde, Platform üyeliğinin Şirket tarafından derhal askıya alınabileceğini ya da süresiz olarak sona erdirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirketin, Danışman’ın bu tür davranışlarına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümlerinden doğan diğer hakları saklıdır.
 • 6.3.
  Psikolog, iletişim bilgilerini kullanıcılar ile paylaşırsa doğabilecek tüm zarar ve istenmeyen durumlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
 • 6.4.
  Platformda yer alan uzmanlar, danışanların ve platformun güvenliği için farklı bir online terapi platformunda kesinlikle yer almamayı, danışan-psikolog ilişkisi kurmamayı kabul ve taahhüt eder.

7. Ödemeler

 • 7.1.
  Her Danışmanlık Hizmeti için ücret bilgisi değişken olup, Platform hesabınızda toplam Danışmanlık Hizmeti ücretiniz görüntülenir.
 • 7.2.
  Danışmanlar için psikologofisi.com ana sayfasında listelenme bedeli yıllık 7.200TL +KDV dir. Uzman bu bedeli psikologofisi.com'a 20 saatlik seans hibe ederek ödeyebileceği gibi, kendisine bildirilen IBAN numarasına da havale ya da EFT yoluyla yapabilir.
 • 7.3.
  Öte yandan, Platform aracılığı ile vermiş olduğunuz hizmetler bakımından elde ettiğiniz kazançlardan doğabilecek gelir vergisi ve sair her türlü vergisel ya da yasal diğer yükümlülüklerden sorumluluğun size (Danışman’a) ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.
 • 7.4.
  AFMT Bilişim Yazılım Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi %55, Danışman psikologlar 45% alacak şekilde pay edilir.
 • 7.5.
  Şirketin, Platform hesabınızda belirttiğiniz hesabın size ait olmaması ya da yanlış veyahut hatalı olması gibi nedenlerle ödemenize kavuşamamanıza ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul edersiniz.
 • 7.6.
  Danışmanlık Hizmetine geç kalmanız, hizmeti gereği gibi ifa etmemeniz, danışana ayıplı hizmet sunmanız halinde, Şirket Kullanıcı’ya Danışmanlık Hizmeti iadesi gerçekleştirmiş ise Platform hesabınıza Danışmanlık Hizmeti ücreti yansıtmayacağını kabul edersiniz. Planlamış olduğunuz Danışmanlık Hizmetini gerçekleştirmemeniz halinde herhangi bir ücret alacağınız olmadığını kabul edersiniz.
 • 7.7.
  Platform, Danışmanlık Hizmeti ücreti, Danışmanlık Hizmeti ücreti için ödenen vergiler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ödeme şartlarında; sizi önceden bilgilendirmekle aşağıda belirtildiği şekilde, herhangi bir zamanda herhangi bir değişlik yapma hakkını saklı tutar.

8. Sözleşme Değişiklikleri

 • 8.1.
  Üyelik Sözleşmesi değişiklikleri, tarafınıza bildirilir ve değişiklikler bildirim tarihinden itibaren on beş günlük sürenin sonunda uygulamaya konulur. Bu süre sonunda, Platformu kullanmaya devam etmekle Sözleşmede’ki değişiklikleri onayladığınız kabul edilir.
 • 8.2.
  Anılan süre, sizin tarafınızdan teknik geliştirme yapılmasını gerektiren haller ile komisyon oranlarının ve diğer hizmet bedellerinin artırılması, aracılık hizmetinin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılması, aleyhinize yeni cezai şart getirilmesi, hak ve menfaat dengesinin aleyhinize bozulması gibi sonuçlar doğuran hallerde otuz gün olarak uygulanır. Bu tür değişikliklerde Danışman’ın derhal ve tazminatsız fesih hakkı olup Danışman’ın Platform hesap bakiyesine ilişkin ödeme 5 gün içinde Danışman’ın hesabına gerçekleştirilir.

9. Sınırlı ve Süreli Platform Lisansı

 • 9.1.
  Platformun fikri ve sınai hakları yürürlükteki her türlü mevzuat ile korunmakta olup, bu Sözleşme ile size Platformdan doğan herhangi bir mali ya da manevi hakkın devri yapılmamakta; yalnızca 5846 sayılı fikri ve Sanat Eserler Kanunu kapsamında münhasır olmayan Platform Hizmetler’i kapsamındaki kullanım lisansı, kişisel kullanım için Platform üyeliği devam ettiği müddetçe tevdi olunmaktadır.
 • 9.2.
  Kullanımı sırasında ya da Kullanıcı’lardan Danışman’a iletilen her türlü materyal ve bunlarla sınırlı olmamakla birlikte; Şirkete ait telif hakları, yazılım, tasarım, medya, tanıtıcı işaret, ticari isim, logo, alan adı, tasarım, patent, know-how, ticari sırları, ticari markalar ve diğer tüm fikrî ve sınai mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere bileşenlerin tümü Şirketin fikri ve sınai mülkleridir. Bunlar, 5846 Sayılı FSEK, 6769 Sayılı SMK ve ilgili mevzuat hükümleri, uluslararası anlaşma hükümleri ile korunmaktadır. Herhangi bir yazılımın ve programın yapısı, organizasyonu ve bilgisayar kodu Şirkete ait olan değerli ticari sırlar ve gizli bilgilerdir.

10. Platformun Kullanım Şartları

 • 10.1.
  Platformun kullanılması internet erişimi gerektirir. İnternet bağlantısının sağlanması, kalitesi ve güvenliği gibi hususlar sizin sorumluluğunuzdadır.
 • 10.2.
  Danışmanlık Hizmeti gerçekleştirebilmeniz için kullandığınız elektronik cihazın mikrofona sahip olması gereklidir. Bu nedenle, mikrofon gereksiniminin sağlanması, mikrofonun kalitesi, çalışması gibi hususlar sizin sorumluluğunuzdadır.
 • 10.3.
  Danışmanlık Hizmeti sağlayabilmeniz için öncelikle Platforma üye kaydını gerçekleştirmeniz ve gerekli bilgileri girmesi gereklidir. Üye kaydı sırasında verilen bilgiler olmadan ya da bu bilgilerin doğruluğu onaylanmadan Platformun kullanılması mümkün değildir. Bu aşamada, üyelik başvurunuz sırasında vermiş olduğunuz bilgilerin ve belgelerin doğruluğunu teyit etmeniz Platformun işlevselliği ve verilen hizmetin kapsamı bakımından önemlidir.
 • 10.4.
  Danışman, Platform ile uyumlu akıllı telefon ve internete sahip olduğunu; aksi halde bundan doğacak Kullanıcı zararlarından şirketin sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. Şirket bu bakımdan karşılayacağı zararı Danışman’a rücu edebilir.

11. Platformun Kullanım Kapsamı

 • 11.1.
  Danışman’ın Platformu Kullanım Hakkı; Hizmetin kullanılmasını, çalıştırılmasını ve görüntülenmesini üyeliği devam ettiği süre boyunca içermektedir.
 • 11.2.
  Danışman, Platformu ya da Platforma ait herhangi bir bileşeni üçüncü kişilere kiralama, alt lisanslandırma, atama, devretme, satma, ödünç verme, başkaca platformlarda kullanma ya da yayma gibi işlemlerin bu Sözleşme’ye ve mevzuat hükümlerine aykırılık oluşturduğunu; bu tür ihlalleri gerçekleştirmesi halinde Şirketin, cezai şart talebine ek olarak, Danışman’a karşı her türlü hukuki ve/veya cezai yasal çareye başvurma hakkı saklıdır.
 • 11.3.
  Platform kullanımı yalnızca Danışman’a tanınmış bu Sözleşme’de belirlenen şartlarda ve sınırlı bir kullanım hakkı olup; ofis, klinik, hastane gibi toplu alanlarda ya da Danışman harici kişilere kullanıma açılması kullanım kapsamı dışındadır. Bu tür davranışlar, Şirketin Platformdan doğan haklarının, hizmet sağlama şartlarının ve ilgili her türlü mevzuatın ihlali anlamına gelir. Kurumsal işbirlikleri için lütfen Platform yetkilileri ile iletişime geçiniz: [email protected]
 • 11.4.
  Platformda gerçekleşen herhangi bir içeriğin toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı olduğu takdirde gösterimi yapan organizasyon, şirket veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini Şirkete ödemekle yükümlüdür.
 • 11.5.
  Platform (“Eser”) Hizmetler’i bakımından sınırlı kullanım hakkı tanınan Danışman, Eser’ de tamamen veya kısmen değişiklik yapmayacağını, eseri çoğaltmayacağını, yaymayacağını, yeniden dağıtmayacağını, başkalarının kullanımına sunmayacağını, Eser’den yararlanarak yeni bir eser oluşturmayacağını, Eser ‘i işlemeyeceğini, eserin lisans ya da kontrol özelliklerinden herhangi birini devre dışı bırakmayacağını, kaynak kod türetmeye çalışmayacağını veya parçalarına ayırmayacağını, Eser tarafından kasıtlı olarak kolaylaştırılmış türev işler olmadıkça, Eser’den herhangi bir türemiş iş oluşturmayacağını veya Eser’in türemiş işini yapmayacağını, ters mühendislik uygulamayacağını, Eser üzerindeki herhangi bir ticari markayı veya bildirimi kapatamayacağını, kaldıramayacağını, değiştiremeyeceğini veya tahrif edemeyeceğini kabul ve beyan eder.
 • 11.6.
  Platform kapsamında gerçekleşen Danışmanlık Hizmeti ya da Danışmanlık Hizmetinin bir kısmının veya Platformda yer alan her türlü yazılı, görsel ve işitsel (video, ses, metin, video, animasyon, medya, fotoğraf vb.) içeriğin herhangi bir yolla indirilmesi (download edilmesi), kopyalanması, alıntılanması, çoğaltılması, kopyalanması, bir web sitesinde veya diğer herhangi bir mecrada yayınlanması, bir web sitesinin içinde frame, i-frame ve benzeri şekillerde gösterimi, izin alınmadan link verilmesi Şirkete ait telif haklarının ihlali anlamına gelir ve bu bakımdan Şirket, cezai şart haricinde Danışman’ a karşı hukuki ve cezai tüm yasal çarelere başvurabilir.
 • 12. Sorumsuzluk Kaydı

 • 12.1.
  Platform pazar yeri olması bakımından, Kullanıcı’ya onam formu sunulmasında Danışman’a aracılık hizmeti sağlar. Bu bakımdan, sunulan onam formuna ilişkin olarak (onam formu içeriği ve sair) Danışman revize talebinde bulunabilir, görüş ve önerilerini iletebilir. Şirketin, onam formunun içeriğinden ya da onam formuna ilişkin sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • 12.2.
  Platform üzerinden, Danışman’lar tarafından sağlanacak hizmetin kalitesi ya da uygunluğu Şirket tarafından garanti edilmemekte olup Danışman’ın hukuki ve cezai sorumluluğunu doğuracak eylemlerinden Danışman tek başına münferiden sorumludur.
 • 12.3.
  Şirket, donanım veya işletim sistemi arızasından; kendisi tarafından temin edilmiş olsa dahi telif hakları Şirkete ait olmayan veri tabanı yazılımından, iletişim ağı (network) tasarım ve bağlantı hatalarından, voltaj dalgalanması ve elektrik kesilmesinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörler ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından sorumlu tutulamaz. Danışman, Platform kullanımı nedeniyle herhangi bir şekilde elde edilen herhangi bir materyal ve/veya verinin, kendi takdirine bağlı olarak yaptığını ve Danışman’ın cihaz sistemindeki herhangi bir hasardan veya veriden kaynaklanan veri kaybından yalnızca kendisinin sorumlu olacağını kabul eder.
 • 12.4.
  Danışman, kullanım lisansını aldığı yazılımları, yazılım dokümantasyonunda belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanacağını ve gerekli bu donanımı kendisinin temin edeceğini, Şirketin yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, Şirketin sorumluluk sınırının Sözleşme konusu Platform için süreli ve sınırlı kullanım lisansı verilmesi kapsamında olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Bunun haricinde Şirket, Platform aracılığı ile yapılan işlemler ile ilgili herhangi bir garanti vermez.
 • 12.5.
  Danışman, deprem, yangın, sel gibi tabii afetler veya savaş, terör eylemleri gibi sebeplerle, ya da internet altyapısı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek ve Şirketin elinde olmayan sebeplerle hizmetin aksaması veya verilememesi durumunda Şirketin herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.
 • 12.6.
  Danışman, Platformu kullanması sebebiyle sistemine herhangi bir zarar geldiğini, sistemine virüs gibi kötü amaçlı kodların bulaştığını öne sürerek Şirketten herhangi bir tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunamaz.
 • 12.7.
  Danışman, Platform kullanımının yalnızca kendi sorumluluğunuzda olduğunu kabul eder. Platform, bu Sözlşeme’de belirtilen hizmetlerden ibarettir. Şirket, ticari olarak satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme gibi zımni garantiler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ister açık ister örtülü olsun, her türlü garantiyi açıkça reddeder.
 • 12.8.
  Şirket, Platformun gereksinimlerinizi karşılayacağını veya Platformun kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olacağını garanti etmez; Platformun kullanımından veya Platform aracılığıyla elde edilen bilgilerin doğruluğu veya güvenilirliğinden veya Platformdaki kusurların düzeltilmesinden elde edilebilecek sonuçlar konusunda herhangi bir garanti vermez.
 • 13. Tarafların Durumu

  Danışman, Platformdan bağımsız hizmet sağlayan kimsedir. Bu anlamda, Taraflardan hiçbiri, diğer taraf adına veya diğer taraf için bağlayıcı herhangi bir yükümlülük veya yükümlülük altına girme veya yazılı veya başka bir şekilde, onun adına açık veya zımni herhangi bir yükümlülük üstlenme veya oluşturma konusunda hiçbir hak, yetki veya yetkiye sahip olmayacaktır. Taraflar arasındaki sözleşme ilişkisi hiçbir şekilde; ortak girişim, ortaklık veya işveren-çalışan anlamına gelmeyecek veyahut bu Sözleşme hükümleri anılan şekillerde yorumlanmayacaktır.

  14. Üyeliğin Sona Ermesi

 • 14.1.
  Platform üyeliğinizi herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle sona erdirmeyi talep edebilirsiniz. Şirket, ilgili işlemi gerçekleştirmek için sizi en kısa zamanda süreçle ilgili bilgilendirecektir. Platform hesabınızda herhangi bir Danışmanlık Hizmeti ücretinizin bulunması halinde, ödeme şartlarında belirtildiği gibi gerçekleştirilir.
 • 14.2.
  Bu Sözleşme hükümlerine ve özellikle Yasaklı Davranışlar’a ayrı davranışta bulunmanız, şüpheli işlemlerinizin varlığı, hakkınızda almış olduğu bir şikayet ya da bildirim olması halinde, Şirket üyeliğinizi, tamamen Şirket inisiyatifinde olarak derhal askıya alabilir ya da üyeliğinizi süresiz olarak sonlandırabilir. Ayrıca Şirket, Sözleşme’yi ihlalinize ilişkin olarak hukuki, cezai her türlü yasal haklarını tarafınıza karşı ileri sürebilir.
 • 14.3.
  Herhangi bir Hizmet Sağlayıcı’nın platform üyeliğinin askıya alınmasına ya da süresiz olarak kapatılmasına ilişkin uygulamada bulunmadan önce aşağıdaki prosedür takip edilir:

  i. Üyeliğin askıya alınmasının ya da süresiz olarak kapatılmasının gerekçesi belirtilerek bu durum hakkında Danışman’dan Platform üzerinden, belirtilen süre içinde açıklama yapması talep edilir.
  ii. Danışman tarafından geçerli bir açıklama sunulmaması halinde Şirket, açıklamanın kendisine ulaştığı tarihten itibaren Danışman’ın Platform üyeliğini askıya alabilir veya sonlandırabilir. Belirtilen süre içinde Danışman’ın herhangi açıklama sunmaması halinde ise açıklama için verilen sürenin sonunda Danışman’a bildirerek Şirket, derhal Danışman’ın Platform üyeliğini askıya alabilir veya sonlandırabilir.
 • 14.4.
  Mevzuattan kaynaklanan sebeplerle veya kamu düzenini ilgilendiren, gecikmesinde sakınca bulunan ya da dolandırıcılık, veri ihlali veya diğer siber güvenlik risklerini içeren durumlarda Platform hizmeti derhal kısıtlanabilir, askıya alınabilir veya sonlandırılabilir. Kısıtlama, askıya alma ve sonlandırmanın gerekçesi Danışman’a gecikmeksizin bildirilir.
 • 14.5.
  Üyeliğinizin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde hesabınıza ilişkin kişisel verileriniz, Şirket tarafından ilgili mevzuat hükümlerince öngörülen şekilde ve sürede saklanmaya devam eder.
 • 15. Cezai Şart

  Platformda hizmet veren tüm Danışmanlar, danışanların siteye ait olduğunu peşinen kabul ederler. İyi niyeti korumak adına uzmanlara sosyal medya hesapları üzerinden ulaşan tüm kullanıcılara kendisini hangi platformdan bulduklarını sormalıdır. Uzmanlar, her halükârda platforma ait olduğu bilinen kullanıcılarla platform dışında para tahsilatı yapamazlar. Uzmanlar, tüm para tahsilatlarının site üzerindeki pazar yeri sanal posu üzerinden kredi kartıyla yapılacağını ve kullanıcıları her halükârda ödeme için siteye yönlendireceğini ve site dışarısında hizmet vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu maddeyi ihlal eden uzmanlar 120.000 TL ceza-i şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

  16. Fikri Mülkiyet İhlali Şikâyet Başvurusu

  Şirket, aracılık hizmetleri yürütmesi nedeniyle Platform üzerinden gerçekleştirilen hizmet içeriklerini denetlemek ya da incelemekle yükümlü değildir. Bununla birlikte, Platform üçüncü kişilerin fikri mülkiyetlerine önem verir. Bu nedenle, fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikâyetinizin bulunması halinde, şikayetinizi ilgili mevzuatta belirtilen şartları sağlaması şartıyla Platform üzerinden ya da Oğuzlar Mah. 1372 Cad. Çiçek Apt. No: 5 İç Kapı No: 1 Çankaya/Ankara adresine noter aracılığıyla iletebilirsiniz. Mevzuatta belirtilen şartları içermeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

  17. Bölünebilirlik

  Bu Sözleşme'nin herhangi bir madde ve hükmünün, Mahkeme tarafından geçersiz ya da uygulanamaz kılınması halinde, Sözleşme’ nin geri kalanı etkilenmez ve diğer madde ve hükümler tam kapsamlı olarak geçerli ve uygulanabilir olmaya devam eder

  18. Uyuşmazlık

  Bu Sözleşme ile ilgili olarak doğan her türlü uyuşmazlık ve ihtilaf Türk hukukuna tabidir. Bu Sözleşme ile ilgili olarak doğan her türlü uyuşmazlıkta ya da ihtilafta Ankara (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  Bize Ulaşın

  Bu sözleşme ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa aşağıda belirtilen iletişim adreslerinden Platform yetkililerine ulaşabilirsiniz.

  Şirket UnvanıAFMT Bilişim Yazılım Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi
  AdresOğuzlar Mah. 1372 Cad. Çiçek Apt. No: 5 İç Kapı No:1 Çankaya/Ankara
  Mersis numarası0009184060500001
  E-posta adresi[email protected]
  İnternet sitesihttps://www.psikologofisi.com