Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÖNEMLİ

Bu hizmeti ilk defa kullanmadan önce Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin ("Sözleşme") tamamını dikkatle okuyunuz.ALICI, Sözleşme konusu Danışmanlık hizmetinin ilk kullanımından itibaren işbu Sözleşme'de geçen anlaşma koşullarıyla bağlı olduğunu, bu koşulları başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır.Sözleşme konusu Hizmet ile ilgili tüm fikri ve sınai haklar AFMT Bilişim Yazılım Reklam Hizmetleri Anonim şirketi'ne ("Platform") aittir. Platform tarafından paylaşılan tüm kanallarda yer alan herhangi bir içeriğin izinsiz olarak kullanılması, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması ve benzeri durumlarda ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulacaktır.On sekiz (18) yaşının altındaki kullanıcılar; yalnızca ebeveynlerine ait üyelikleri kullanmak sureti ile ebeveynlerin onay ve gözetiminde söz konusu platformu kullanma hakkına sahiptirler.

1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

1.1 Bu Sözleşme konusu; ALICI'nın PLATFORM aracılığı ile SAĞLAYICI(lar)dan aldığı danışmanlık hizmetlerini ve elektronik ortamda satın aldığı işbu Sözleşme'de ve Ön Bilgilendirme Formu' nda bahsi geçen nitelikleri taşıyan, madde 4'te belirtilen Hizmet'in satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

1.2 Bu Sözleşme kapsamında ALICI'ya sunulan Danışmanlık Hizmeti; 4. maddede detayları verilen ALICI'nın Platform üzerinden seçmiş olduğu danışmanlık desteğidir.

1.3 ALICI, satışa konu Danışmanlık Hizmetinin'nin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli gibi tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda Danışmanlık Hizmetini satın aldığını bu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Ön Bilgilendirme Formu ve satın alınan Danışmanlık Hizmetinin bedelini içerir fatura işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçasıdır.

2. Tanımlar

Psikologofisi

Tüm hakları AFMT Bilişim Yazılım Reklam Hizmetleri Anonim şirketi'ne ait https://www.psikologofisi.com web sitesini, bunun üzerinden gerçekleştirilen aracılık hizmetlerini ifade eder

PLATFORM

Tüm hakları AFMT Bilişim Yazılım Reklam Hizmetleri Anonim şirketi'ne ait https://www.psikologofisi.com web sitesi aracı platformunu ifade eder. PLATFORM, https://www.psikologofisi.com üzerinden SAĞLAYICI ve ALICI'yı bir araya getiren bir pazar yeri olup ALICI'nın SAĞLAYICI(lar) ile mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eder.

ALICI

Platform aracılığı ile SAĞLAYICI'dan Danışmanlık Hizmeti satın alan gerçek kişiyi ifade eder.

Ön Bilgilendirme Formu

Sözleşme kurulmadan ya da buna karşılık herhangi bir teklif ALICI tarafından kabul edilmeden önce ALICI'ya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde belirtilen asgari hususlar konusunda bilgilendirmek için hazırlanan formunu ifade eder.

Yönetmelik

27.11.2014 tarihli 29188 Resmi Gazete Sayısı'nda yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ni ifade eder.

SAĞLAYICI

Platform üyesi olarak ALICI'ya Danışmanlık Hizmeti sağlayan psikolog gerçek kişiyi ifade eder.

Sözleşme

SAĞLAYICI ve ALICI arasında akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi'ni ifade eder.

Danışmanlık Hizmeti

Platform üzerinden, bir ücret karşılığında ALICI'nın talep ettiği hizmetin (genel terapi ihtiyacı, anksiyete, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, ekran bağımlılığı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ALICI tarafından talep edilen diğer psikolojik konulara ilişkin danışmanlık sahaları) SAĞLAYICI tarafından çevrimiçi ve canlı görüşme şeklinde yerine getirilmesini ifade eder.

3. Taraflar

3.1 SağlayıcıALICI, Danışmanlık hizmeti alması sonrasında tercihlerine uyan SAĞLAYICI'yı seçer. SAĞLAYICI isim bilgisi profil bilgilerinde yer alır.

3.2 Platform

Şirket UnvanıAFMT Bilişim Yazılım Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi
Adres

Oğuzlar Mah. 1372 Cad. Çiçek Apt. No: 5 İç Kapı No:1 Çankaya/Ankara

Mersis numarası0009184060500001
E-posta adresi

[email protected]

İnternet sitesi

https://www.psikologofisi.com

3.3 Alıcı

4. Sözleşme Konusu Hizmet Bilgileri

4.1 Sözleşme konusu Hizmet, bu Sözleşme'de ve Ön Bilgilendirme Formu' nda özellikleri detaylı olarak belirtilen Danışmanlık hizmetini içermektedir. Danışmanlık Hizmetine ilişkin satış fiyatı vergiler dahil aşağıda gösterilmiştir.

Hizmet Yeri ve İfa: PLATFORM üzerinden, ALICI'nın tercihleri doğrultusunda listelenen SAĞLAYICI'lar arasından ALICI'nın seçtiği SAĞLAYICI tarafından hizmet gerçeleştirilir.Ödeme yöntemi: İyzico

4.2 Listelenen ve PLATFORM'da ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise ilanda belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

5. Hizmet Detayları

5.1 ALICI, Sözleşme konusu Danışmanlık Hizmetinin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile hizmetin gerçekleşmesine ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, Ön Bilgilendirme Formu'nu elektronik ortamda teyit etmesiyle; Sözleşme'nin kurulmasından evvel, SAĞLAYICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken hizmete, hizmetin temel özelliklerine, hizmetin vergiler dâhil fiyatına, ödemeye ve hizmetin gerçekleşmesine ilişkin bilgileri de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.5.2 Satın alınan sayıda danışmanlık hizmeti, Ön Bilgilendirme Formu'nda ayrıntıları, süresi ve şekli belirlendiği üzere, taahhüt edilen edimler SAĞLAYICI(lar) tarafından bu Sözleşmeye ve Ön Bilgilendirme Formuna uygun olarak ifa edilir.5.3 ALICI, Danışmanlık Hizmetinin kullanılmasına ilişkin talep ve bildirimlerini bu Sözleşme'de belirtilen diğer iletişim kanalları üzerinden PLATFORM'a iletir. PLATFORM, Danışmanlık Hizmeti kullanım süresi boyunca https://www.psikologofisi.com'u elverişli ve kesintisiz olarak işletmekle yükümlüdür.

6. Cayma Hakkının Bulunmaması

Cayma hakkının kullanımı; 6502 sayılı Kanun ve Yönetmelik gereği, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar cayma hakkının istisnalarıdır. Bu bağlamda, anında ifa edilen Sözleşme konusu Danışmanlık Hizmetine ilişkin iade veya iptal yapılamamaktadır.

7. Platform'un Kullanım Şartları

7.1 Danışmanlık hizmeti alabilmek için öncelikle PLATFORM üyeliğinin gerçekleştirilmesi ve gerekli bilgilerin üyelik formunda sağlanması gereklidir.7.2 Danışmanlık hizmetine yalnızca internet üzerinden erişim mümkündür. İnternet bağlantısının sağlanması, kalitesi ve güvenliği gibi hususlar ALICI'nın sorumluluğunuzdadır.7.3 Danışmanlık hizmeti, elektronik cihazın mikrofonuna ve/veya kamerasına erişim gerektirir. ALICI, elektronik cihazının mikrofonunun ve kamerasının mevcudiyetini, çalışır vaziyette olduğunu, kalitesini kontrol ile yükümlüdür. Aksi durumda ALICI, PLATFORM ya da SAĞLAYICI'nın sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.7.4 SAĞLAYICI tarafından sağlanan Danışmanlık hizmetine ilişkin herhangi bir şikayeti ya da bildirimi olması halinde PLATFORM'a [email protected] e-posta adresi üzerinden iletir. Bununla birlikte, ALICI, PLATFORM'un yalnızca aracılık faaliyetlerini gerçekleştirdiğini ve SAĞLAYICI'yı denetleme gibi bir yükümlülüğünün olmadığını bilir.

8. Üyelik Sözleşmesi ile Bütünlük

AFMT Bilişim Yazılım Reklam Hizmetleri Anonim şirketi Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi ("Üyelik Sözleşmesi), Sözleşme ile bütünlük arz eder; Sözleşme, Üyelik Sözleşmesi'nin bir ekidir. ALICI, Danışmanlık Hizmetini Üyelik Sözleşmesi uyarınca alır.

9. İmkansızlık ve Mücbir Sebep

9.1 Hizmet'in yerine getirilmesinin SAĞLAYICI'dan kaynaklanan nedenle imkânsızlaşması halinde danışmanlık hizmeti yerine getirilemez ise PLATFORM; bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde PLATFORM üzerinden ALICI'ya bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI'ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. PLATFORM, Hizmet'in bir kısmının SAĞLAYICI'dan kaynaklanan nedenle yerine getirilememesi halinde ise toplam bedele oranla Hizmet'in yerine getirilmeyen kısmına karşılık gelen bedelin iadesini gerçekleştirir.9.2 PLATFORM, Taraflar'ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Taraflar'ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler haller nedeni ile Hizmet'i süresi içinde sunulamaz ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da Hizmet'in varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya Hizmet'in gerçekleştirilmesini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SAĞLAYICI'dan talep etme hakkını haizdir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15/ğ Maddesi uyarınca "elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler" kapsamında cayma hakkının bulunmaması nedeniyle Hizmet'in iadesi yapılamamaktadır. SAĞLAYICI'nın ifada gecikmesi, eksik ifası, ifa etmemesi veya temerrüt olarak adlandırılmayacağını veya bu durumlar için SAĞLAYICI'dan herhangi bir isim altında tazminat talep edilemeyeceğini bilir ve kabul eder.

10. Hizmetin Sona Ermesi

ALICI, Sözleşme konusu hizmetin gerçekleşmesi için bu Ön Bilgilendirme Formu'nu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, PLATFORM'un ve SAĞLAYICI'nın Sözleşme konusu Hizmet'in gerçekleştirilmesine ilişkin yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. Şikayetler ve İtirazlar

ALICI, soru, talep ve şikayetleri için [email protected] e-posta adresi, https://www.psikologofisi.com internet adresinde yer alan Canlı Destek'ten irtibata geçebileceğini bilir.

12. Kişisel Verilerin Korunması ve Fikri-sınai Haklar

12.1 PLATFORM, aracılık hizmetleri yürütmesi nedeniyle https://www.psikologofisi.com üzerinden gerçekleştirilen hizmet içeriklerini denetlemek ya da incelemekle yükümlü değildir. Bununla birlikte, PLATFORM üçüncü kişilerin fikri mülkiyetlerine önem verir. Bu nedenle, fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikayetler ilgili mevzuatta belirtilen şartları sağlaması şartıyla [email protected] üzerinden ya da Oğuzlar Mah. 1372 Cad. Çiçek Apt. No: 5 İç Kapı No: 1 Çankaya/Ankara adresine noter aracılığıyla iletilebilir. Mevzuatta belirtilen şartları içermeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz.12.2 Platform'a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları AFMT Bilişim Yazılım Reklam Hizmetleri Anonim şirketine aittir.

13. Fikri Mülkiyet ihlali Şikayet Başvurusu

PLATFORM, aracılık hizmetleri yürütmesi nedeniyle https://www.psikologofisi.com üzerinden gerçekleştirilen hizmet içeriklerini denetlemek ya da incelemekle yükümlü değildir. Bununla birlikte, PLATFORM üçüncü kişilerin fikri mülkiyetlerine önem verir. Bu nedenle, fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikayetler ilgili mevzuatta belirtilen şartları sağlaması şartıyla [email protected] üzerinden ya da Oğuzlar Mah. 1372 Cad. Çiçek Apt. No: 5 İç Kapı No: 1 Çankaya/Ankara adresine noter aracılığıyla iletilebilir. Mevzuatta belirtilen şartları içermeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

14. Uyuşmamazlık Halinde Yetkili Mercii

ALICI, bu Sözleşme'den doğan veya bu Sözleşme ile ilgili olan uyuşmazlıklarda, her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen parasal sınıra kadar olan başvurularını Tüketici Hakem Heyeti'ne; söz konusu parasal sınırın üzerindeki başvurularını ise Tüketici Mahkemesi'ne yapabilir.

15. Yürürlük

15.1 İşbu Sözleşme, ALICI tarafından okunarak elektronik ortamda onaylandığı an itibariyle tüm hüküm ve koşullarıyla yürürlüğe girer. ALICI, bu hususu bilerek Sözleşme' yi okumuş ve onaylamıştır.12.2 İşbu Sözleşme'nin bir örneği, ALICI'nın https://www.psikologofisi.com hesabında saklanır.