Ön Bilgilendirme Formu

1. Konu

Bu Ön Bilgilendirme Formu ile ALICI, SAĞLAYICI hakkında, AFMT Bilişim Yazılım Reklam Hizmetleri Anonim şirketi'nin ticari ve iletişim bilgileri, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme yöntemleri, satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve hizmet ile ilgili şikayet ve itirazlarını iletebileceği resmi makamlar hakkında açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgilendirilir.Bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit etmekle ALICI, AFMT Bilişim Yazılım Reklam Hizmetleri Anonim şirketi'ne ("Platform") "Mesafeli Satış Sözleşmesi" konusu hizmet siparişini onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini; hizmet paketini satın alma işleminin gerçekleşmesinin akabinde -Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca- cayma hakkının bulunmadığı hakkında bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. Tanımlar

Psikologofisi

Tüm hakları AFMT Bilişim Yazılım Reklam Hizmetleri Anonim şirketi'ne ait https://www.psikologofisi.com web sitesini, bunun üzerinden gerçekleştirilen aracılık hizmetlerini ifade eder

PLATFORM

Tüm hakları AFMT Bilişim Yazılım Reklam Hizmetleri Anonim şirketi'ne ait https://www.psikologofisi.com web sitesi aracı platformunu ifade eder. PLATFORM, https://www.psikologofisi.com üzerinden SAĞLAYICI ve ALICI'yı bir araya getiren bir pazar yeri olup ALICI'nın SAĞLAYICI(lar) ile mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eder.

ALICI

Platform aracılığı ile SAĞLAYICI'dan Danışmanlık Hizmeti satın alan gerçek kişiyi ifade eder.

Ön Bilgilendirme Formu

Sözleşme kurulmadan ya da buna karşılık herhangi bir teklif ALICI tarafından kabul edilmeden önce ALICI'ya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde belirtilen asgari hususlar konusunda bilgilendirmek için hazırlanan formunu ifade eder.

Yönetmelik

27.11.2014 tarihli 29188 Resmi Gazete Sayısı'nda yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ni ifade eder.

SAĞLAYICI

Platform üyesi olarak ALICI'ya Danışmanlık Hizmeti sağlayan psikolog gerçek kişiyi ifade eder.

Sözleşme

SAĞLAYICI ve ALICI arasında akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi'ni ifade eder.

Danışmanlık Hizmeti

Platform üzerinden, bir ücret karşılığında ALICI'nın talep ettiği hizmetin (genel terapi ihtiyacı, anksiyete, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, ekran bağımlılığı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ALICI tarafından talep edilen diğer psikolojik konulara ilişkin danışmanlık sahaları) SAĞLAYICI tarafından çevrimiçi ve canlı görüşme şeklinde yerine getirilmesini ifade eder.

3. Sağlayıcı Platform ve Alıcı Bilgileri

3.1 SağlayıcıALICI, Danışmanlık hizmeti alması sonrasında tercihlerine uyan SAĞLAYICI'yı seçer. SAĞLAYICI isim bilgisi profil bilgilerinde yer alır.

3.2 Platform

Şirket UnvanıAFMT Bilişim Yazılım Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi
Adres

Oğuzlar Mah. 1372 Cad. Çiçek Apt. No: 5 İç Kapı No:1 Çankaya/Ankara

Mersis numarası0009184060500001
E-posta adresi

[email protected]

İnternet sitesi

https://www.psikologofisi.com

3.3 Alıcı

4. Sözleşme Konusu Hizmet Bilgileri

4.1 Sözleşme konusu Hizmet, bu Sözleşme'de ve Ön Bilgilendirme Formu' nda özellikleri detaylı olarak belirtilen Danışmanlık hizmetini içermektedir. Danışmanlık Hizmetine ilişkin satış fiyatı vergiler dahil aşağıda gösterilmiştir.

Hizmet Yeri ve İfa: PLATFORM üzerinden, ALICI'nın tercihleri doğrultusunda listelenen SAĞLAYICI'lar arasından ALICI'nın seçtiği SAĞLAYICI tarafından hizmet gerçeleştirilir.Ödeme yöntemi: İyzico

4.2 Listelenen ve PLATFORM'da ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise ilanda belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

5. Hizmet Detayları

5.1 ALICI, Sözleşme konusu danışmanlık hizmeti temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile hizmetin gerçekleşmesine ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI'nın; Ön Bilgilendirme Formu'nu elektronik ortamda teyit etmesi, Sözleşme kurulmasından evvel, SAĞLAYICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken talep edilen hizmete ait temel özellikleri, hizmetin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve hizmetin gerçekleşmesini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.5.2 Danışmanlık Hizmetine ilişkin gün ve saat aralığı, satış işleminin gerçekleşmesinin ardından ALICI'nın PLATFORM üyelik hesabında oluşturulur.

6. Hizmetin Süresi

Danışmanlık Hizmeti ALICI tarafından talep edilip randevu oluşturulduğu saat aralığı ve gün ile geçerli olup, Kullanım süresi içinde kullanılmayan Danışmanlık Hizmeti ALICI'nın PLATFORM hesabından silinir. Bu durumda, ALICI'ya herhangi bir ücret iadesi gerçekleştirilmez.

7. Cayma Hakkının Bulunmaması

Cayma hakkının kullanımı; 6502 sayılı Kanun ve Yönetmelik gereği, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar cayma hakkının istisnalarıdır. Bu bağlamda, anında ifa edilen Sözleşme konusu Danışmanlık Hizmetine ilişkin iade veya iptal yapılamamaktadır.

8. Platform'un Kullanım Şartları

8.1 Danışmanlık hizmeti alabilmek için öncelikle PLATFORM üyeliğinin gerçekleştirilmesi ve gerekli bilgilerin üyelik formunda sağlanması gereklidir.8.2 Danışmanlık hizmetine yalnızca internet üzerinden erişim mümkündür. İnternet bağlantısının sağlanması, kalitesi ve güvenliği gibi hususlar ALICI'nın sorumluluğunuzdadır.8.3 Danışmanlık hizmeti, elektronik cihazın mikrofonuna ve/veya kamerasına erişim gerektirir. ALICI, elektronik cihazının mikrofonunun ve kamerasının mevcudiyetini, çalışır vaziyette olduğunu, kalitesini kontrol ile yükümlüdür. Aksi durumda ALICI, PLATFORM ya da SAĞLAYICI'nın sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.8.4 SAĞLAYICI tarafından sağlanan Danışmanlık hizmetine ilişkin herhangi bir şikayeti ya da bildirimi olması halinde PLATFORM'a [email protected] e-posta adresi üzerinden iletir. Bununla birlikte, ALICI, PLATFORM'un yalnızca aracılık faaliyetlerini gerçekleştirdiğini ve SAĞLAYICI'yı denetleme gibi bir yükümlülüğünün olmadığını bilir.

9. İmkansızlık ve Mücbir Sebep

9.1 Hizmet'in yerine getirilmesinin SAĞLAYICI'dan kaynaklanan nedenle imkânsızlaşması halinde danışmanlık hizmeti yerine getirilemez ise PLATFORM; bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde PLATFORM üzerinden ALICI'ya bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI'ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. PLATFORM, Hizmet'in bir kısmının SAĞLAYICI'dan kaynaklanan nedenle yerine getirilememesi halinde ise toplam bedele oranla Hizmet'in yerine getirilmeyen kısmına karşılık gelen bedelin iadesini gerçekleştirir.9.2 PLATFORM, Taraflar'ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Taraflar'ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler haller nedeni ile Hizmet'i süresi içinde sunulamaz ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da Hizmet'in varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya Hizmet'in gerçekleştirilmesini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SAĞLAYICI'dan talep etme hakkını haizdir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15/ğ Maddesi uyarınca "elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler" kapsamında cayma hakkının bulunmaması nedeniyle Hizmet'in iadesi yapılamamaktadır. SAĞLAYICI'nın ifada gecikmesi, eksik ifası, ifa etmemesi veya temerrüt olarak adlandırılmayacağını veya bu durumlar için SAĞLAYICI'dan herhangi bir isim altında tazminat talep edilemeyeceğini bilir ve kabul eder.

10. Hizmetin Sona Ermesi

ALICI, Sözleşme konusu hizmetin gerçekleşmesi için bu Ön Bilgilendirme Formu'nu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, PLATFORM'un ve SAĞLAYICI'nın Sözleşme konusu Hizmet'in gerçekleştirilmesine ilişkin yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. Şikayetler ve İtirazlar

11.1 ALICI, soru, talep ve şikayetleri için [email protected] e-posta adresi, https://www.psikologofisi.com internet adresinde yer alan Canlı Destek'ten irtibata geçebileceğini bilir.11.2 Ayrıca, ALICI şikâyet ve itirazlar konusunda, her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen parasal sınıra kadar olan başvurularını Tüketici Hakem Heyeti'ne; söz konusu parasal sınırın üzerindeki başvurularını ise Tüketici Mahkemesi'ne yapabilir.

12. Fikri Mülkiyet ihlali Şikayet Başvurusu

PLATFORM, aracılık hizmetleri yürütmesi nedeniyle https://www.psikologofisi.com üzerinden gerçekleştirilen hizmet içeriklerini denetlemek ya da incelemekle yükümlü değildir. Bununla birlikte, PLATFORM üçüncü kişilerin fikri mülkiyetlerine önem verir. Bu nedenle, fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikayetler ilgili mevzuatta belirtilen şartları sağlaması şartıyla [email protected] üzerinden ya da Oğuzlar Mah. 1372 Cad. Çiçek Apt. No: 5 İç Kapı No: 1 Çankaya/Ankara adresine noter aracılığıyla iletilebilir. Mevzuatta belirtilen şartları içermeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

ALICI, işbu Ön Bilgilendirme Formu'nun bir örneğine PLATFORM üyelik hesabında her zaman ulaşabilir. Elektronik ortamda onaylanan bu Ön Bilgilendirme Formu'nun bir örneği, PLATFORM tarafından ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklanır.**ALICI, 6502 S.K.'un M. 48, f.2 ve Mes. Söz. Yön. 5., 6. ve 7. maddeleri gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.**