gyrex nedir

Gyrex Nedir?

Özellikle şizofreni gibi psikotik bozuklukların tedavisinde Gyrex antipsikotik ilaç sıklıkla kullanılmaktadır. Beyindeki dopamin reseptörlerine etki ederek psikotik semptomların azaltılmasına yardımcı olan ilacın anksiyolitik (anksiyete azaltıcı) etkisi de bulunur.

Gyrex adlı ilaç depresyon ve anksiyete semptomlarına da yardımcı olabilmektedir. Bununla birlikte, ilacın bu etkileri konusunda kesin yapılmış bir çalışma yoktur. Bu sebeple ilaç mutlaka doktor kontrolü nezaretinde kullanılmalıdır.

Gyrex, genellikle günde bir ya da iki kez ağız yoluyla alınır. İlacın dozu ve süresi, hastanın semptomlarına ve yan etkilere göre değişebilmektedir. Bu nedenle ilaç sadece bir uzmanın önerisiyle kullanılmalıdır.

Gyrex kullanırken görülebilecek yan etkiler arasında uykusuzluk, baş dönmesi, mide bulantısı, kabızlık ve ağız kuruluğu gibi semptomlar yer alabilir. Ayrıca nadir durumlarda, ilacın kullanımı kalp ritmi bozukluğuna neden olabilir. Bu nedenle, Gyrex gibi antipsikotik ilaçların kullanımı mutlaka bir uzman doktor tarafından yönlendirilmelidir.

Gyrex Etken Maddesi

Gyrex etken maddesi olarak “Ketiapin” içerir. Ketiapin, beyindeki dopamin reseptörlerine etki ederek psikotik semptomların azaltılmasına yardımcı olan bir antipsikotik ilaçtır. Ketiapin, selektif olarak dopamin D2 ve D3 reseptörlerine bağlanarak, dopamin salınımını azaltır ve dopaminin sinir uçlarına geri alınmasını arttırır. Bu nedenle Gyrex gibi Ketiapin içeren ilaçlar dopamin düzeylerini düzenleyerek psikotik semptomları azaltabilirler.

Ayrıca anksiyete azaltıcı (anksiyolitik) etkisi ile de bilinir. Bu etki, ilacın anksiyete bozuklukları ve depresyon tedavisinde kullanılmasına olanak sağlar. Buna karşın ilacın yan etkileri ve dozajı, hastalık semptomlarına göre değişebilir. Bu nedenle ilaç kullanımı sadece bir uzman doktor tarafından önerilmelidir. 

Gyrex Nasıl Kullanılmalıdır?

Genellikle Gyrex ağız yoluyla günde bir veya iki kez alınır. İlacın dozu ve süresi, hastanın semptomlarına ve yan etkilere göre değişebilmektedir. Bu sebeple uzman doktorun hastaya önerdiği dozaj ve kullanım şeklini takip etmek önemlidir.

Gyrex tabletleri, günlük olarak bir bardak su ile birlikte yutulmalıdır. İlaç prospektüsünde yazılana göre, yiyeceklerle birlikte ya da aç karnına alınabilmektedir. İlacın etkisini artırmak ya da hızlandırmak için tabletleri çiğnemeyin ya da kırmayın. Bununla birlikte ilacı kullanırken, herhangi bir tableti almayı unutursanız mümkün olan en kısa sürede tekrar almaya devam edin. Ancak ilacın bir sonraki alım zamanı geldiyse hatırladığınız dozu almayın. Çift doz almak tehlikeli olabilir ve istenmeyen yan etkilere neden olabilmektedir. Bununla birlikte Gyrex kullanmadan önce mutlaka doktorunuzun önerilerini ve reçeteyi dikkatlice okuyun. İlacı doğru şekilde kullanmak, olası yan etkileri azaltmak ve tedavinin etkili olmasını sağlamak için son derece önemlidir.

Gyrex Çocuklarda ve Yaşlılarda Nasıl Kullanılır?

Genellikle şizofreni ve bipolar bozukluk tedavisinde Gyrex adlı antipsikotik ilaç, kullanılmaktadır. Çocuklarda ve 65 yaş üstü hastalarda kullanımı önerilmez.

Şizofreni tedavisi uygulanırken Gyrex kullanımı günde iki kez olmalıdır. İlk dört gün toplam günlük doz 50 mg'dan başlayarak, 4. günden itibaren doz normal etkili 300 ila 450 mg/doz dozuna geçiş yapılarak ayarlanabilir.

Bipolar bozukluk hastalıklarında ya da şiddetli (veya orta seviyeli) manik atak tedavileri sürdürülürken Gyrex kullanımı günde iki doz olarak önerilir. Tedavinin ilk 4 günü geçerli olmak üzere toplam günlük doz 100 mg'dan başlanabilir. Sonraki takip eden 6. güne kadar 800 mg/gün'e kadar olan diğer dozaj ayarlamaları yapılabilir. Ayrıca bipolar bozuklukta majör depresif dönemlerin tedavisi için Gyrex yatmadan önce günde bir kez uygulanmalıdır. Tedavinin ilk dört günü için toplam günlük doz 50 mg'dan başlayarak, önerilen günlük doz 300 mg'dır. Bipolar bozuklukta nüksü önlemek için Gyrex, günde iki kez uygulanan 300 ila 800 mg/gün aralığında kullanılabilmektedir. 

Yaşlılarda kullanımında, doz miktarı daha yavaş ayarlanır ve günlük terapötik doz daha düşük olabilir. Çocuklarda ve ergenlerde kullanımı önerilmez. Fakat yine de kullanımı gerekliyse mutlaka bir uzman doktor kontrolünde, uygun doz aralıkları belirlenerek kullanılması tavsiye edilir.

Gyrex Hamileler Ve Emziren Anneler Tarafından Kullanılabilir Mi?

Gyrex ilacın hamilelik ve emzirme döneminde kullanımı konusunda net bir çalışma yapılmamıştır. Ancak mutlak fayda gözetilerek ilacın kullanımının gebelik ve emzirme dönemi için potansiyel riskleri de dikkate alınmalı ve buna göre karar verilmelidir.

Gyrex'in fareler üzerinde yapılan bir üreme çalışmasında, erkek fertilitesinde hafif bir azalma, bozulmuş gebelik, uzatılmış diöstrus periyotları, artan prekoyal aralık ve problemli gebelik oranları görülmüştür. Bu etkiler, yüksek prolaktin seviyeleriyle ilişkilidir ve üreme hormonları kontrolündeki tür farklılıkları nedeniyle insanlar için doğrudan geçerli değildir.

Gebeliğin son 3 ayında antipsikotik ilaçlara maruz kalan bebekler, doğum sonrası anormal kas hareketleri konusunda risk altındadırlar. Bu belirtiler, huzursuzluk, kaslarda aşırı gerginlik ya da gevşeklik, titreme, uyku hali, solunum sıkıntısı ya da beslenme bozukluklarını içerebilir. Bu nedenle, Gyrex gibi antipsikotik ilaçların kullanımı gebelik sırasında dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir ve ancak başka tedavi seçenekleri yetersiz kaldığında kullanılmalıdır. Emziren annelerde de benzer şekilde, ilacın bebeğe vereceği potansiyel zararlar ve annenin tedaviye olan ihtiyacı değerlendirilmeli ve ancak gerekli olduğunda kullanılmalıdır.

Gyrex Bağımlılık Yapar Mı?

Gyrex antipsikotik ilacın bağımlılık yapma potansiyeli düşüktür. Gyrex, beyindeki dopamin ve serotonin reseptörlerinin aktivitesini etkileyerek psikotik semptomlar gibi bazı durumların tedavisinde kullanılır. Ancak yapılan araştırmalarda Gyrex'in fiziksel bağımlılık yapmadığı gösterilmiştir. Buna rağmen, bazı hastaların ilaca bağımlı hale geldiği ya da ilacı almayı bıraktıklarında yoksunluk semptomları yaşadıkları gözlenmiştir. Bu yoksunluk semptomları arasında uykusuzluk, kaygı, ajitasyon, terleme, mide bulantısı ve baş ağrısı gibi belirtiler yer alabilir.

National Institute of Mental Health (Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü) web sitesinde yapılan açıklamada, antipsikotik ilaçların bağımlılık yapmadığı ancak bazı kişilerde ilacın kesilmesiyle birlikte ortaya çıkan yoksunluk belirtileri görülebileceği belirtilmiştir. Öte yandan Gyrex kullanımının düzenli olması durumunda tedavi edilen hastalar için oldukça faydalıdır. Genellikle bir psikiyatrist doktorun önerdiği şekilde kullanıldığında bağımlılık sorunu yaratmadığı vurgulanmıştır.

Gyrex Kilo Aldırır Mı?

Gyrex adlı ilaç, kilo aldırıcı etkileri ile tanınır. Bu ilaç, beyindeki dopamin ve serotonin reseptörlerini bloke ederek psikotik semptomların tedavi ederken, gerçekleşen bu blokajın metabolizmada değişikliklere neden olduğu ve iştah artışına yol açtığı düşünülür.

Birçok klinik çalışma, Gyrex'in kilo aldırıcı etkilerinin olduğunu gösterir. Örneğin, bir çalışmada, Gyrex kullanan hastaların %50'sinden fazlasında kilo artışı tespit edilmiştir (Atmaca, M., et al., 2003). Benzer şekilde, diğer çalışmalar da Gyrex'in kilo aldırıcı etkilerini doğrulamıştır (Fleischhacker, W.W., et al., 2008; Citrome, L., et al., 2013).

Bu nedenle Gyrex kullanımı sırasında kilo alımı olasılığı yüksektir ve bu konuda dikkatli olunması önerilir. İlaç kullanımı sırasında diyet ve egzersiz düzenlemeleri ile birlikte izlemek kilo artışını kontrol altına alabilmektedir. Ayrıca bu etkilerin önlenmesi ya da azaltılması için ilaç değişikliği veya doz ayarlaması da gerekebilmektedir.

Gyrex Ne Kadar Sürede Etkili Olur?

Kişiden kişiye ve kullanım amacına bağlı olarak Gyrex kullanım etkisi değişebilmektedir. Genellikle, ilacın tam etkisini göstermesi birkaç hafta veya ay sürebilmektedir.

İlacın etkisini gösterme süresi hakkında bazı çalışmalar yapılmıştır. Örneğin, bir araştırmada, 149 kişiye 8 hafta boyunca Gyrex verilmiş ve tedavi sonrasında hastaların semptomlarındaki azalma ölçülmüştür. Bu çalışmada, tedavinin 2-3 hafta sonra etkisini gösterdiği ve 8 haftalık tedavi sonunda semptomların belirgin bir şekilde azaldığı bulunmuştur (Karson et al., 2003).

Ancak ilacın etkisi kişisel faktörlere, semptomların şiddetine ve ilacın dozuna bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle ilacın tam etkisi için belirli bir süre belirlemek mümkün değildir ve bu konuda doktorunuza danışmanız önerilir.

Aile Hekimi Gyrex Yazabilir Mi?

Gyrex adlı antipsikotik ilaç, uzman bir psikiyatrist tarafından yazılması önerilen bir ilaçtır. Aile hekimleri de bu ilacı reçete edebilmektedir. Ancak bu durumda genellikle bir uzman psikiyatristin danışmanlığına başvuracak ve hastayı yönlendirecektir. Psikiyatrik rahatsızlıkların tanısı ve tedavisi oldukça hassas ve kişiseldir. Bu nedenle Gyrex gibi güçlü bir antipsikotik ilaç reçete edilirken, ilgili uzmanın önerisi doğrultusunda hareket etmek önemlidir.

Gyrex Açken Mi, Tokken Mi Kullanılır?

Yemeklerden bağımsız olarak kullanılan Gyrex, günde iki kez alınabilir. Yemekle birlikte ya da yemekten sonra alınması, ilacın emilimini etkilemez. Ancak bazı kişiler ilacı yemekle birlikte alarak mide bulantısı gibi yan etkileri azaltabilirler. Bu sebeple ilacın kullanımı ile ilgili en uygun zamanlama ve dozaj konusunda doktorunuzun tavsiyesini takip etmeniz önerilir. 

Gyrex Yan Etkileri Nelerdir?

Gyrex bir antipsikotik ilaçtır ve içerdiği maddelere hassas olan kişilerde yan etkilere neden olabilir. Yaygın yan etkiler arasında baş dönmesi, uyuklama, kilo alma ve çekilme belirtileri yer alır. Daha az sıklıkla görülebilen diğer yan etkiler arasında artmış kalp atış hızı, kabızlık, yorgunluk, ekstremitelerde şişme ve bulanık görme bulunabilir. 

Nadir görülen yan etkiler arasında nöbetler, alerjik reaksiyonlar, yutma zorluğu ve yüz ve dilde anormal hareketler yer alabilir. Çok nadir durumlarda, Gyrex kan pıhtılaşması, karaciğer inflamasyonu, ciddi alerjik reaksiyonlar ve kas yıkımı gibi ciddi ve potansiyel olarak hayatı tehdit eden yan etkilere neden olabilir. 

Gyrex yan etkileri geçici veya tedavi edilebilmektedir. Ancak bazı durumlarda, bu tip yan etkiler çok ciddi olabileceği için önceden tedavi edilmelidir. Bunun için, Gyrex kullanımından önce ve sonra mutlaka doktor tarafından önerilen testler yapılmalı ve zaman zaman kontroller edilmelidir. Bu belirtilerin herhangi biri ortaya çıktığında, derhal tıbbi yardım almak önemlidir.

Gyrex Doz Aşımı ve Tedavisi

Gyrex ilacın doz aşımı nadiren görülen ancak ciddi sonuçları olan bir durumdur. Yapılan Klinik çalışmalarda 30 g'a varan akut ketiapin doz aşımından sonra sağ kalma bildirilmiştir. Bununla birlikte, 13.6 gramlık aşırı dozdan ölümler bildirilmiştir. Doz aşımı hastalarının çoğu ya hiçbir yan etki bildirmedi ya da olayların tamamen ortadan kalktığını bildirdi. Ketiapin aşırı dozda ölüme veya komaya ilişkin çok nadir pazarlama sonrası raporlar bildirilmiştir.

Doz aşımı durumunda ortaya çıkan belirtiler, sıklıkla ilacın bilinen farmakolojik etkilerinin olağandan daha fazla görülmesi şeklindedir. Doz aşımının tedavisi için öncelikle hastanın ağız yoluyla alınan ilacın miktarı ve zamanı hakkında bilgi edinilmesi gerekir. Ketiapin kullanımının spesifik bir belirtisi yoktur. Bununla birlikte ciddi zehirlenme olaylarında hastanın Gyrex ile birlikte başka ilaçları da aldığı düşünülmeli ve ilaç etkileşimi üzerinde durulmalıdır. Bu durumda hastaya yoğun bakım uygulanmalıdır.

Doz aşımı sonrası hastaların semptomları genellikle 24 saatten daha uzun sürebilir ve bu süre boyunca hastanın yakından izlenmesi gereklidir. Bu sebeple hasta iyileşinceye kadar yakın tıbbi gözetim altında tutulmalı ve izlenmelidir.

 

Yazar
Eren Artun Ergül Profil Fotoğrafı
Eren Artun ErgülPsikolog31 Mart 2023
Yorumlar
0/1500

Henüz yorum yapılmadı

Henüz yorum yapılmadı
En uygun fiyatlarla

Online Terapi