nootropil nedir

Nootropil Nedir? Ne İşe Yarar?

Nootropil, nootropik ilaç grubuna dahildir. Nootropikler; öğrenme, hafıza, dikkat ve farkındalık gibi bilişsel süreçleri yatıştırıcı veya uyarıcı etki ile bağlantılı olmaksızın geliştirir.

Nootropil tablet, şurup ve enjeksiyonluk çözelti olmak üzere 3 farklı formda karşımıza çıkar.

Erişkinlerde:

 • Dikkat eksikliği, hafıza kaybı ve araç kullanma yeteneğinin kaybı gibi bulgularla seyreden psiko-organik sendromların gösterdiği belirtilere yönelik tedavisi,
 • Baş dönmesi ve ilişkili denge bozuklukları (vazomotor veya psişik kökenli sersemlik hissi hariç) için kullanılır.

Çocuklarda ise:

 • 8 yaş ve üzeri çocuklarda konuşma terapisi gibi uygun yaklaşımlar ile birlikte disleksi (okuma/yazma güçlüğü) tedavisinde kullanılır.

Nootropil Etken Maddesi Nedir?

Nootropil’in etken maddesi pirasetam’dır.

Yardımcı maddeler olarak sodyum asetat, glasiyel asetik asit içermektedir.

Etken Maddesi Pirasetam Olan Diğer İlaçlar Nelerdir?

Cerebrofil, Necetam, Norodin, Opemin, Pıramon, Pirapil, Setropil ve Turktıpsan Pirasetam etken maddesi Pirasetam olan diğer ilaçlardır.

Nootropil Antidepresan Mıdır?

Nootropil, nootropik ilaç grubundandır. Nootropikler sağlıklı bireylerde dikkat, hafıza, yaratıcılık ve motivasyon gibi zihinsel fonksiyonları artırmaya yönelik kullanılan ilaçlardır. Halk arasında beyin dopingi ve zeka artırıcı olarak da bilinirler. Antidepresan değildir.

Nootropil Nasıl Kullanılır?

Nootropil’i hangi hastalığın tedavisi amacıyla alıyorsanız, o hastalık için doktorunuzun size önerdiği dozda ve uygulama sıklığında kullanınız. Nootropil Enjeksiyonluk Çözelti formu yutma güçlüğü, bilinç kaybı gibi ağızdan uygulamanın mümkün olmadığı durumlarda damar içine uygulanarak verilir.

Nootropil Kullanmadan Önce Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Nootropil kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız. Nootropil’in yiyecek veya içeceklerle kayda geçmiş bir etkileşimi bulunmamaktadır.

 

Özel kullanım durumlarında dikkatli olunmalıdır;

 

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından doz ayarlaması gerekir. Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanması gerekmez. Fakat hastada her ikisi de (böbrek ve karaciğer yetmezliği) mevcutsa dozun ayarlanması önerilir.

 

Eğer Nootropil’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğu hakkında izlenminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile iletişime geçmelisiniz.

Nootropil Çocuklarda Kullanılabilir Mi?

Nootropil 8 yaş ve üzeri çocuklarda konuşma terapisi gibi uygun yaklaşımlar ile birlikte

disleksi tedavisinde genellikle reçete edilmektedir.

Nootropil Yaşlılarda Kullanılabilir Mi?

Böbrek fonksiyon bozuklukluğu olan yaşlı hastalarda doktorun doz ayarlaması önerilir.

Nootropil Hamileler Tarafından Kullanılabilir Mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, doktorunuza haber veriniz.

Nootropil’in hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Doktorunuz tarafından gerekli görülmedikçe Nootropil hamile kadınlarda kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emziren Anneler Nootropil Kullanabilir Mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Nootropil anne sütüne geçtiği geçtiği için, Nootropil‘i kullanan anneler emzirmeyi bırakmalı veya emzirme sırasında ilacı kesmelidir.

Nootropil Bağımlılık Yapar Mı?

Beyinde bulunan nöronları tetiklemede kullanılan bu ilaç, doğru kullanılmaz ve gereğinden fazla kullanılır ise kişiye bağlı olarak bağımlılık etkisi gösterebilir.

Nootropil Cinsel İşlev Bozukluğuna Neden Olur Mu?

Nootropil‘in cinsel işlev üzerinde kesin bir etkisi bulunmaktadır.

Nootropil Kilo Aldırır Mı?

Nootropil’in yaygın yan etkileri arasında kilo artışı bulunmaktadır.

Nootropil Uyku Yapar Mı?

Nootropil’in diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığı bazı durumlarda uyku bozuklukları gözlemlenmiştir.

Nootropil Ne Kadar Sürede Etki Eder?

İlaç kullandıktan yaklaşık olarak 2 saat içerisinde etkisini göstermektedir.

 

Nootropil aile hekimleri tarafından yazılabilir mi?

Evet aile hekimleri tarafından reçete edilebilir.

Nootropil Hangi Durumlarda Dikkatli Kullanılmalıdır?

Aşağıda belirtilen durumlarda dikkatli kullanılmalıdır:

 • Pirasetamın kanama zamanını uzatabilmesi nedeniyle, kanama ile ilgili altta yatan bozukluğunuz varsa, belirli bir hastalık nedeniyle kanama riski taşıyorsanız, beyin kanaması geçirdiyseniz, düşük dozda aspirin dahil kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar kullanıyorsanız veya ağır kanamalı ve büyük cerrahi girişim geçiren bir hasta iseniz,
 • Böbrek yetmezliğiniz varsa Nootropil’i dikkatle kullanınız.
 • Yaşlıysanız ve uzun süredir Nootropil kullanıyorsanız böbrek işleviniz doktorunuz tarafından düzenli olarak izlenmeli ve gerekirse doz ayarlaması yapılmalıdır.
 • Nootropil’i miyoklonus için alıyorsanız, doktorunuzun size reçete ettiği doza ve verdiği talimatlara mutlaka uyunuz.

Nootropil Hangi Durumlarda Kullanılmamalıdır?

 • Böbrek hastalığınız varsa,
 • Huntington Koresi hastalığınız varsa,
 • Beyin kanamanız varsa,
 • Nootropil etken maddesi pirasetama veya diğer pirolin türevlerine ya da içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.

Nootropil Açken Mi Kullanılır Tokken Mi?

Nootropil’i aç veya tok karnınıza alabilirsiniz.

Nootropil Hangi İlaçlar ile Beraber Kullanılmaz?

 • Nootropil bir tiroid ekstresi ile eş zamanlı kullanıldığında, konfüzyon (zihin karışıklığı), irritabilite (uyarıya aşırı tepki gösterme) ve uyku bozukluğu gözlemlenmiştir.
 • Kan pıhtılaşmasını azaltan (kumarin grubu) ilaçların etkilerini arttırabilir.
 • Nootropil ile tedavi sırasında alkol tüketimi önerilmez.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız mutlaka doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nootropil‘in Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Nootropil de içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkilere sebep olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Nootropil'i kullanmayı durdurun ve doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurun:

 • Ani ve hızlı gelişen kızarıklık ve kabartı tarzında döküntüler, yüzde şişme, hırıltılı soluk alıp verme ve/veya soluk alıp vermede güçlük gibi aşırı duyarlılık belirtileri (Anafilaktoid reaksiyon)
 • Aşırı duyarlılık (Alerjik reaksiyon)
 • Koordine hareket bozukluğu/Uyumsuz hareket bozukluğu (Ataksi),
 • Denge bozukluğu,
 • Epilepsinin şiddetlenmesi,
 • Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyon),
 • Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. 

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Nootropil’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. 

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Nootropil yan etkilerini sıklığına göre sınıflandırabiliriz.

Yaygın Görülen Nootropil Yan Etkileri:

 • Aşırı hareketlilik (Hiperkinezi)
 • Kilo artışı
 • Sinirlilik

Yaygın Olmayan Nootropil Yan Etkileri:

 • Uyuklama hali (Somnolans)
 • Depresyon
 • Yorgunluk (Asteni)

Sıklığıı Bilinmeyen Nootropil Yan Etkileri:

 • Kanama bozukluğu
 • Baş dönmesi (Vertigo)
 • Karın ağrısı
 • Üst karın ağrısı
 • İshal
 • Mide bulantısı
 • Kusma
 • Ani ve hızlı gelişen kızarıklık ve kabartı tarzında döküntüler, yüzde şişme, hırıltılı soluk alıp verme ve/veya soluk alıp vermede güçlük gibi aşırı duyarlılık belirtileri (Anafilaktoid reaksiyon)
 • Aşırı duyarlılık (Alerjik reaksiyon)
 • Koordine hareket bozukluğu/Uyumsuz hareket bozukluğu (Ataksi)
 • Denge bozukluğu
 • Epilepsinin şiddetlenmesi
 • Baş ağrısı
 • Uykusuzluk
 • Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon)
 • Kaygı (Anksiyete)
 • Zihin karışıklığı (Konfüzyon)
 • Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyon)
 • Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız ve boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde)
 • Cildin üst tabakasının yangısı (Dermatit)
 • Kaşıntı
 • Kurdeşen (Ürtiker)
 • Enjeksiyon bölgesinde ağrı
 • Kan pıhtısına bağlı toplardamar iltihabı (Tromboflebit)
 • Ateş
 • Kan basıncında düşme (Hipotansiyon)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Nootropil ve Doz Aşımı?

Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla Nootropil kullandıysanız hemen doktorunuza danışınız.

Eğer Nootropil kullanmayı unutursanız dengelemek için çift doz almayınız.

Bu yazının tamamı Nootropil adlı ilaç hakkında genel bir bilgi edinmek isteyen kişilere özet bir bilgi vermek amacıyla kaleme alınmıştır. Herhangi bir şekilde ilacın kullanımını tavsiye niteliğinde değildir.

 

Herhangi bir istenmeyen durumla karşılaşmamak adına; doktor tarafından direkt olarak kendinize reçete edilmemiş herhangi bir reçeteli/reçetesiz ilaç, vitamin veya bitkisel takviye kullanmamalı ve size reçete edilen herhangi bir ilacı başkaları ile paylaşmamalısınız. 

 

Kullandığınız farklı ilaçlar birbiri ile etkileşime geçebileceğinden, size ilaç reçete eden doktorları kullanmakta olduğunuz veya yakın zamanda kullandığınız ilaçlar hakkında bilgilendirmelisiniz.

 

Her ilaç, geçmiş sağlık öykülerine göre kişiden kişiye farklı etkiler gösterebilir. Bu yüzden bir doktor tarafından muayene olmadan herhangi bir ilacı almanız, ilacı almanıza sebep olan sıkıntılarınızdan çok daha büyük sağlık sorunlarına yol açabilir.

 

İlaçla tedavinizin yanı sıra profesyonel psikolojik destek de almak isterseniz, PsikologOfisi’nde size destek olmaya hazır uzmanlarımıza 7/24 ulaşabilirsiniz.

 

Yazar
Avatar
Eren Artun ErgülPsikolog29 Nisan 2024
0/1500
Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı

Henüz yorum yapılmadı