cinsel terapi

Sex Bağımlılığı

Gezegeni paylaştığımız canlılarda seks yapmanın temel amacı türün devamlılığını sağlamakken biz insanlarda ise cinsel birliktelik daha farklı anlamlara da gelebilmektedir. İnsanlar; türün devamlılığının yanı sıra haz almak, rahatlamak, aşk ya da sevgilerini ifade etmek amacıyla da seks yapmaktadırlar. 

Seks bağımlılığı ise kişinin seks yapma arzusuna karşı koyamaması halidir. Seks bağımlılığı; hiperseksüalite, kompulsif cinsel davranış gibi farklı şekillerde de ifade edilebilir. Kişi seks yapma dürtüsüne engel olamaz ve bu hislerinden dolayı pornografik içeriklere aşırı ilgili olma, çok fazla mastürbasyon yapma, gelişigüzel bir şekilde farklı insanlarla birliktelik yaşama gibi durumlar ortaya çıkabilir. 

Seks bağımlılığına erkeklerde 'satiriasis', kadınlarda ise 'nemfomani' adı verilmektedir. Nemfomani kelimesinin kökeni Yunan Mitolojisine dayanmaktadır.

Yunan Mitolojisinde 'nymph' genç ve güzel kadın görünümündeki ruhlara verilen isimdir. Mania ise heyecan, coşku, çılgınlık hali anlamlarına gelir. Aşırı seks isteği, libido yüksekliği ve bağımlılık haline bu ismin verilmesi bizleri çok şaşırtmasa gerek.

Seks bağımlılığında kişi duygusal bir beklentide olmaksızın sadece cinsel ilişki amacıyla ilişkiler kurar. Kolay cinsel ilişkiye girebilen bu kişiler partnerleri açısından da pek seçici değillerdir.

Seks esnasında dopamin hormonu salgılanmaktadır. Bu hormon; zevk, memnuniyet ve motivasyon hissetmeyi sağlar. Bu sayede kişi seks yaptıktan sonra bir süreliğine depresyonundan, mutsuzluğundan ya da kötü ruh halinden uzaklaşır. Bağımlılığın temel kaynağı da kendini tam olarak burada belli etmektedir.

Seks Bağımlılığının Belirtileri Nelerdir?

Seks bağımlılığına sahip kişiler cinsel dürtülerini engelleyemedikleri için; sık sık mastürbasyon yapma, sanal seks, tek gecelik ilişkiler, teşhircilik, röntgencilik, çok fazla kişi ile birliktelik yaşama gibi durumlarla sık olarak karşılaşabilmektedir. 

Seks bağımlısı olan kişiler, cinsel birlikteliklerde duygusal tatmin aramazlar; tek amaçları fiziksel olarak kendilerini tatmin etmektir. Bu yüzden partnerinin kim olduğu ya da partnerlerinin hislerini önemsemezler. Kısa süreli olsa da utanç ve suçluluk duygusu hissedebilirler bu yüzden.

Seks bağımlısı olan kişilerde cinsel davranış ve cinsel fantezilere aşırı miktarda zaman harcandığı görülmüştür. Bu kişiler günlerinin büyük bir kısmında cinsel faaliyet ve hayallere zaman ayırırlar. 

Stres anında ve kendilerini kötü hissettikleri zamanlarda gerek dikkatlerini dağıtmak için gerekse problemlerinden kaçmak için cinsel davranışlara yönelirler. Cinsel dürtülerini kontrol altına alma ya da azaltma amacıyla kendilerinde değişimlere gidebilirler. 

Ayrıca seks bağımlısı olan kişiler başka bireylerin fiziksel ya da duygusal olarak zarar görmesini önemsemeyebilirler. Onlar için önemli olan kendilerini tatmin etmek ve arzularını yerine getirmektir.

Seks Bağımlılığının Nedenleri

Yapılan araştırmalarda erkeklerde %3 kadınlarda ise %1 oranında seks bağımlılığı olduğu görülmektedir. Genel olarak 23-50 yaş aralığındaki kişilerde görülmektedir. Kişinin özel hayatının çok içinde olan bir konu olduğu için toplumsal boyutu tam belirlenememektedir. 

Hayatımızda bulunan ve gün içinde yanımızdan geçen pek çok farklı insanda seks bağımlılığı olabilir. Seks bağımlılığının kişinin eğitim düzeyi ile bir ilişkisinin olmadığı düşünülmektedir. 

Seks bağımlılığının tam olarak nedeni belirlenemese de farklı etkenler söz konusudur. Bu etmenlerden birisi de bireyin küçük yaşta cinsel taciz yaşaması olabilmektedir. Erişkinlik dönemine yansıması ise sekse aşırı düşkünlük ve gelişigüzel ilişki kurmak olabilmektedir. 

Kişinin taciz edilmesi tam tersi bir etkiyle kişide cinsel işlev bozukluklarına, cinsellikten soğumaya, vajinismus gibi sorunlara da neden olabilir. 

Seks bağımlılığına etkisi olduğu düşünülen başka bir etmen ise kişinin çocukken ebeveynleri ile kurduğu ilişkilerdir. Küçük çocukluk döneminde özellikle karşı cins ebeveyni ile olan ilişki oldukça etkilidir. 

Çocuğun ebeveyni tarafından duygusal istismara, ihmale, şiddete maruz kalması sorunun ortaya çıkmasını etkileyebilmektedir. Bu tür travmatik olaylar kişide depresyona neden olabilmektedir. Kişi ise bu hislerini baskılamak için bağımlılık gösterebilmektedir. 

Yapılan araştırmalar bazı nörolojik hastalıkların sonucu olarak seks bağımlılığının ortaya çıkabileceğini göstermektedir.

Özellikle parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan dopamin ve türevleri ilaçlar da seks bağımlılığına neden olabilmektedir.

Seks Bağımlılığı Türleri

Seks bağımlılığının; sık sık farklı kişiler ile cinsel ilişkiye girme, mastürbasyon bağımlılığı, pornografik içerik bağımlılığı ve teşhirciliğe varan pek çok sonucu olabilmektedir. Tüm bu sonuçlar kişinin hayatını olumsuz etkileyebileceği gibi başka kişilerin de hayatını etkileyebilmektedir.

Pornografi: Bağımlı olan kişi zamanını ve parasını pornografik içerikler ve striptiz gösterileri gibi alışkanlıklara harcayabilmektedir.

Mastürbasyon: Mastürbasyon yapmak doğal bir davranış olsa da her şeyde olduğu gibi fazlası sağlıksız hale gelebilmektedir. Kişi kendisine zarar verebilmektedir.

Röntgencilik-Teşhircilik: Seks bağımlılığının diğer türlerinde bağımlı kendisi ve belki partnerini kötü etkiliyorken konu teşhircilik ve röntgenciliğe geldiğinde diğer insanları da etkilemekte ve durumu başka bir boyuta sokmaktadır. 

Bu kişiler merceklerindeki kişileri uzun süre inceleyerek kendilerinde cinsel tatmin oluşturmaya çalışabilirler.  Teşhirci kişiler özellikle kendi cinsel organının görülmesinden zevk alabilirler. Özellikle günümüzde gittikçe yaygınlaşan teknoloji sayesinde kişi bunları sanal aleme taşıyabilmektedir. Tüm bu durumlar taciz suçu adı altında ele alınmaktadır.

Para Karşılığı Cinsel ilişki: Seks bağımlılarında asıl amaç kendilerini sürekli olarak cinsel anlamda tatmin etmek olduğu için daha kolay partner bulmak ve daha çok kişi ile birlikte olmak amacıyla para karşılığı cinsel ilişkiye girebilmektedirler.

Seks Bağımlılığının Psikoloji İle İlişkisi Nedir?

Psikolojik bağımlılık; alışma, arzu etme, onsuz yapamayacağına inanma halidir. Kişi bağımlılığını karşılamadığı zaman anksiyete, sinir gibi psikolojik etkiler yaşar. Seks bağımlılığı olan kişilere bakıldığında genel olarak zamanında bağımlı olduğu ebeveynleri tarafından görmezden gelinmek, duygusal şiddete maruz kalmak ya da bu çağda tacize maruz kalmak gibi travmaların hayatlarının şekillenmesinde büyük etkisi olduğu görülmektedir. 

Tüm bu nedenlere bağlı olarak kişi; ruhsal, duygusal, psikolojik olarak aldığı hasarlara çözüm yolu olarak farklı yollar seçmiştir. Bazı kişiler bir kaçış yolu olarak fantezi dünyalarını tamamen cinselliğe yönlendirmektedir. Yapılan araştırmalarda çocukluk çağında olumsuz psikolojik şartlarda yetişmiş bireylerin seks bağımlılığı olan kişilerin %75'ini oluşturduğu görülmektedir.

Seks Bağımlısı Biri İle İlişki Nasıl Olur?

Seks bağımlılığı olan kişiler ile ilişki kişiyi duygusal, fiziksel ve psikolojik olarak zorlayabilir. Seks bağımlılığı olan kişilerde öncelik kendilerini tatmin etmektir. Sadece bu kadarla sınırlı kalmayıp aynı zamanda seks ile ilişkileri diğer insanlara göre oldukça fazladır. Tek eşli olma konusunda problem yaşarlar. 

Partnerleri ile duygusal bağ kurmada zorlanırlar çünkü temel amaçları bu değildir. İnsanlar genel olarak cinsel birliktelikleri; üremek, tatmin olmak, duygusal bağ kurmak, sevgisini ifade etmek gibi amaçlarla yaşarlar. 

Seks bağımlılarında ise sürekli tatmin olma duygusu ile ilerler. Bu yüzden sürekli partner değiştirebilir, çok fazla kişi ile birliktelik yaşayabilirler. Cinsel aktivitelerde duygusal tatmin aramazlar. Cinsel dürtülerini kontrol edemedikleri için partnerlerini fiziksel olarak yıpratabilirler. Tüm bunlar göz önüne alındığında seks bağımlılığı olan bir birey ile ilişki yaşamak kişiyi psikolojik olarak da çok zorlamaktadır.

Seks Bağımlılığı İle Birlikte Görülen Problemler Nelerdir?

Seks bağımlısı olup da kontrol altında tutamayan bireylerin günlük yaşamlarında pek çok zorluk bulunmaktadır. Bunlar:

  • Sürekli cinsel istek duymaları nedeni ile suçluluk ve utanç duygusu yaşayabilmektedirler. Bu duygular ise kişide özgüven sorununa neden olmaktadır.
  • Sürekli tek gecelik ilişkiler içinde olabilmelerinin ruhsal ve finansal olarak olumsuz etkileri olabilmektedir.
  • Aile, arkadaş ve yakın çevreleri ile sorunlar yaşayabilirler.
  • Gelişigüzel, rastgele kişiler ile ilişki yaşayabildikleri için cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma ihtimalleri diğer insanlara göre fazladır.
  • Cinsel dürtü ve isteklerini kontrol altına alamadıkları için kanun dışı davranışlar sergileyebilir. Başka insanların hayatlarını olumsuz yönde etkilemeleri olasıdır.
  • Gerek bastıramadığı cinsel dürtüleri gerekse bu hislerinin sonucu olarak ortaya çıkan insan ilişkilerindeki problemler kişinin depresyona girmesine neden olabilir.

Seks Bağımlılığı Hastalık Mıdır?

Seks bağımlılığı destek alınması gereken bir sağlık sorunudur. Seks bağımlılığının kişilerde genellikle depresyon, sosyal yaşamda zorluklar, insan ilişkilerinde problemler ve farklı sağlık problemleri ile kendini gösteren değişik olumsuz etkileri vardır ve tüm bu olumsuz durumlar kişinin yaşam kalitesini düşürmektedir. 

Seks bağımlısı olan kişiler için yardım almak güç olabilir. Bu noktada gizlilik çerçevesinde olacağından emin olmanın güvencesi ile online terapi yoluyla cinsel terapi alabilirler. Bunun için evlerinden çıkmaya, herhangi bir psikolog ofisine gitmelerine gerek olmaması güzel bir avantajdır.

Seks Bağımlılığı Nasıl Geçer?

Seks bağımlılığı; kişinin cinsel dürtüleri kontrol dışına çıktığında, bireyde fiziksel ya da psikolojik olarak olumsuz etkilere neden olduğunda, kişide öncelik haline gelip bağımlılık oluşturduğu zamanlarda bir uzmandan yardım alınması gerekmektedir. Bu durumdan utanılmamalıdır. 
Psikoloji uzmanları seks bağımlılığının kontrol altına alınması konusunda gerekli yardımı verebilecek en doğru kişilerdir.

Seks Bağımlılığı Tedavisi Nedir?

Psikiyatristin uygun görmesi halinde bazı durumlarda kişi dürtü kontrol bozukluğunu tedavisi için ilaç kullanabilmektedir. Bağımlılık tedavilerinde ilk aşama kişilerin kendi durumlarının farkına varması ve bu durumdan uzaklaşmak istemesidir. 

Özellikle seks gibi kişinin bu kadar özelinde olan bir bağımlılıkta kişinin de iyileşmeye gönüllü olması önemlidir. Seks bağımlılığı ile mücadele ederken bilişsel davranışçı terapi yöntemi etkili olabilir. Fakat seks bağımlılığının altında yatan farklı bir durum söz konusu ise yöntem ona göre şekillendirilmektedir.

Yazar
Avatar
Şebnem Akı KaraoğluUzman Psikolog13 Kasım 2023
0/1500
Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı

Henüz yorum yapılmadı