kronik depresyon

Distimi (Kronik Depresyon) Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

İçindekiler


Distimi (Kronik Depresyon) Nedir?

Süreğen depresif bozukluk ya da kronik depresyon olarak da bilinen distimi; kişide bulunan depresyon halinin sürekli bir hale gelmesi ve arada hiçbir düzelme periyodunun olmaması durumudur. Kronik depresyona sahip olan kişiler, içinde bulundukları depresif ruh halinden birkaç haftalığına veya bir aylığına kurtulabilirler. Fakat kişilerin kendilerini iyi hissettikleri bu dönem 7-8 haftayı geçmez. Kişi, bu kısa iyileşme döneminden sonra tekrar depresif ruh haline geri döner. Bununla beraber distimi yaşayanlar, genel olarak kendilerini derin bir umutsuzluk içinde hissederler. Yaptıkları aktivitelerden zevk alamazlar, dış dünyaya kendilerini kapatırlar ve bulundukları iş ortamındaki verimlilikleri düşer. 

Distimi, erkeklere kıyasla kadınlarda daha sık görülen bir psikolojik bozukluktur. Bu rahatsızlıktan muzdarip birey; yaptığı işlere konsantre olamadığını hisseder, çoğu şeye karşı ilgisini kaybeder ve kendisini büyük bir çıkmaz içinde görür. Bu sebeplerden dolayı distimi, kişinin yaşam kalitesini büyük ölçüde etkileyen bir psikolojik rahatsızlıktır. Kişinin uzun süre boyunca geçmeyen depresif bir ruh halinde olduğu kendisi ya da çevresi tarafından anlaşılır anlaşılmaz, vakit kaybetmeden uzman bir psikoloğa veya psikiyatriste danışılması gerekmektedir. Zira distimi, tedavi edilmeyip akışına bırakıldığında kişinin hayatında yıkıcı etkiler bırakabilen bir hastalıktır. 

Her ne kadar majör depresyon ve distimi birçok kişi tarafından bağdaştırılsa da, majör depresyonun yanı sıra tekrarlayan depresyon, anksiyete bozukluğu, kişilik bozukluğu, kronik yorgunluk ve dikkat eksikliği gibi psikolojik hastalıklar da distimi ile benzer özellikler gösterir. Bu hastalıklar kimi zaman distimi ile karıştırılır, kimi zaman ise kişi aynı anda hem distimiye hem de bahsedilen bu diğer hastalıklara sahip olabilir. Distimiyi kişide uzun süre boyunca yerleştikten sonra tedavi etmek, büyük çaba isteyen bir süreçtir. Bu yüzden distimi tedavisinde erken teşhis büyük önem arz etmektedir. Bu hastalık için önemli bir kavram olan depresyona dair daha detaylı bilgi almak için ''Depresyon'', daha farklı bir bakış açısı kazanabilmek adına ise ''Merhaba, Benim Adım Depresyon'' başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. 

Distimi Nedenleri Nelerdir?

Dünya nüfusunun yaklaşık %4’ünün kronik depresyondan etkilendiği bilinmektedir. Ancak kronik depresyonun nedeni olarak tek bir sebep göstermek mümkün değildir. Zira kronik depresyon, kişilerde birçok farklı faktöre bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Genel olarak sıralayacak olursak; 

 • Genetik yatkınlıklar, 
 • Nörolojik ve sinirsel bozukluklar, 
 • Bilhassa çocukluk döneminde yaşanan travmalar, 
 • Kişinin hayat düzenini altüst eden olumsuz gelişmeler distiminin sebepleri olarak sayılabilir. 

Ayrıca yapılan çeşitli çalışmalara göre istediği standartlarda yaşayamayan, düşük gelirli, yalnız, evli olmayan ve genç yaştaki bireylerin kronik depresyon hastalığına sahip olma ihtimali daha yüksektir. Bunun yanında kişinin birinci derece kan bağı olan akrabaları majör depresyondan muzdaripse, kişide distimik bozukluğun görülme ihtimali artış göstermektedir. Eğer kişi çocukluk çağında istismara uğradıysa, ailesi tarafından ihmal edildiyse veya şiddete uğradıysa bu kişide distimi oluşma ihtimali artacaktır. İleri yaşlarda ortaya çıkan distimi durumları ise genellikle bir yakının kaybedilmesi, ekonomik sorunlar ve sağlık sorunları gibi sebeplere bağlıdır. 

Distimi Belirtileri Nelerdir?

Kronik depresyon belirtileri genel olarak majör depresyonla benzerlik göstermektedir, ancak belirtiler majör depresyon kadar şiddetli değildir. Buna istinaden kişide görülen belirtiler çok ağır değildir, ancak distimi belirtileri süreğen niteliğe sahiptir. Kişi, kronik depresyonun belirtilerini içselleştirerek kişiliğinin bir parçası olarak kabul eder. Bu belirtiler uzun süre boyunca bir iyileşme göstermez. Hastalığın belirtileri çok şiddetli olmasa dahi kişi, uzun süre boyunca kendisini bitik ve mutsuz hisseder. Bu durum tedavi edilmediği sürece, kişinin hem sosyal hayatında hem de iş hayatında olumsuzluklara sebep olur. Tedavinin ihmaliyle beraber kişi; sosyal çevresinden uzaklaşmaya başlar, artık yeni arkadaş edinemez hale gelir ve partneriyle arasındaki ilişkiyi olumsuz bir noktaya getirir.

Genel olarak kronik depresyondan muzdarip bireylerde görülebilecek belirtileri ise şu şekilde sıralayabiliriz: 

 • Distimik bozukluk sorununa sahip olan kişilerdeki en önemli belirti, uzun süre boyunca devam eden ve bir türlü kişinin yakasını bırakmayan depresif ruh halidir. Kişinin içinde bulunduğu durumun distimi (kronik depresyon) olarak nitelendirilebilmesi için, depresyon halinin aylar boyunca sürmesi gerekmektedir. Bu hastalığın süreğen depresif bozukluk olarak anılmasının asıl sebebi de budur. 
 • Distimik bozukluğa sahip kişilerde genel olarak büyük bir öz güven eksikliği görülmektedir. Kişi çevresinden çekindiği için yapması gereken önemli işlerden bile imtina eder.
 • Cinsel aktiviteler de dâhil olmak üzere neredeyse hiçbir aktiviteden keyif almaz. Genel bir isteksizlik hali mevcuttur. 
 • Kişi kendisini sürekli mutsuz, kaygılı, enerjisiz ve yorgun hisseder. Eğer gerçekten önemli bir işi yoksa yataktan veya odasından çıkıp bir şeyler yapmak istemez. Yapmak istese dahi kendisinde bu gücü bulamaz. Böylelikle kendisini dış dünyaya kapatır ve iletişim kurulması güç bir ruh haline bürünür.
 • Kişiden kişiye değişmekle birlikte kronik depresyondan muzdarip olan hastalarda kimi zaman aşırı iştahlılık, kimi zaman da aşırı iştahsızlık görülür. Kişi kendisinde bir tatmin hissi yaratmak için veya vakit geçirmek için karnı aç olmasa dahi sürekli yemek yemek isteyebilir. Kimi durumlarda ise aç olduğunu hissetse bile yemek yemek istemez, kendisinde yemek yiyecek ve yemek yapacak gücü bulamaz. Bazı durumlarda iştahı tamamen kesilir ve çok acıkmadığı süreler dışında ağzına bir lokma yemek koymaz.
 • Distimi hastalığına sahip kişilerde yine iştah konusunda olduğu gibi, uyku konusunda da farklı durumlar gözlemlenebilir. Kimi distimi hastaları geceleri uyumakta büyük güçlük çeker. Bu durumun sebebi olarak mutsuzluk, yoğun düşüncelere dalma ve endişe hissi gösterilebilir. Bazı hastalarda ise tam tersi sürekli bir uyku hali ve bitkinlik görülür. Uyumak kişiye sorunlarından kaçış yolu gibi görünebilir ve bu yüzden de gün içerisinde yerine getirmeleri gereken sorumlulukları aksatabilirler ve yakın çevrelerindeki insanlara vakit ayıramazlar.
 • Son olarak kronik depresyondan muzdarip kişi, çevresinde olup biten olaylara karşı hangi tepkiyi vereceğini bilemez ve kendisini sürekli kararsız hisseder. Bu kararsızlık hali sadece hayattaki önemli kararlar için geçerli değildir. Kişi en basit durumlarda bile ne yapmak istediğine, neyin doğru olduğuna karar veremez ve bu yüzden kendisini sürekli bir düşünme haline sokar.

Distimi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Distimi hastalığında tedavi için alanında uzman bir psikologdan veya psikiyatristten randevu alınmalıdır. Distimi tedavisi için ilk olarak, her hastaya durumuna göre özel bir tedavi planı yapılır. Tedavi yöntemleri arasında psikoterapi, ilaç tedavisi, grup tedavisi, bilişsel davranışçı terapi ve ilişki terapisi gibi yöntemler mevcuttur. Uzman tarafından kişiye en uygun yöntem veya yöntemler seçilir ve tedavi süreci başlar.

Tıpkı diğer birçok psikolojik hastalıkta da olduğu gibi, kronik depresyon tedavisi için de antidepresan ilaçlar tek başına bir çözüm değildir. Ancak kişideki semptomları azaltmak, hastanın bulunduğu ruh halini tedaviye uygun hale getirmek, sosyal olarak daha rahat olmasını sağlamak ve endişe hissini azaltmak için çeşitli antidepresan ilaçlardan yararlanılabilir. Tabii, bunu da başvurduğunuz uzmanın yönlendirmeleri sonucu almanız gerekir. Herhangi bir uzmandan bilgi almadan antidepresan kullanmak son derece yanlış olacaktır. 

Distiminin tedavi edilmesi için en sık başvurulan yöntem psikoterapi yöntemidir. Hastanın tedaviye istekli olması ve tedaviye mümkün olduğunca pozitif yaklaşması, sürecin olumlu bir şekilde sonuçlanmasına büyük katkıda bulunacaktır. Kişi, psikoterapi aldığı süre boyunca doktoruyla hissettiği şeyleri, düşüncelerini ve kaygılarını açık yüreklilikle paylaşmalıdır. Kişinin anlattıklarına göre eğer distiminin sebebi travmatik bir olaysa, kişi bu konuda rahatlatılmaya çalışılır ve kendisiyle yüzleşmesi sağlanır. Bu süreç içerisinde kişinin yakınları da mümkün olduğunca desteğini esirgememeli, kişiyi yalnız bırakmamalıdır. 

Danışılan psikolog, anlatılanlardan yola çıkarak kişiye uygun bir tedavi haritası oluşturacaktır. Distimi veya diğer adıyla kronik depresyon, günümüzde gelişen teknikler sayesinde büyük oranda tedavi edilebilen bir psikolojik rahatsızlıktır. Buna istinaden kişinin alanında deneyimli ve bilgili bir uzman tarafından tedavi edilmesi, kişinin yaşadığı olumsuz belirtileri mümkün olan en düşük seviyeye indirecek ve yaşam kalitesini büyük oranda iyileştirecektir. Sahip olduğu kaliteli, deneyimli ve uzman kadrosuyla Psikolog Ofisi, kronik depresyon gibi yaşam kalitesini ciddi seviyede düşüren bir rahatsızlığın üstesinden gelebilmeniz için yanınızdadır.

Modern bir yaklaşımla sorunları ele alan ve hızlı çözümler üreten Psikolog Ofisi’nin sunduğu güvenilir hizmet sayesinde, bulunduğunuz yer fark etmeksizin, sadece 1 dakika içerisinde dilediğiniz uzmandan destek almaya başlayabilirsiniz. Siz de erken teşhisin bu derece önemli olduğu bir rahatsızlıktan en hızlı şekilde kurtulmak istiyorsanız; Türkiye'nin ilk ve en büyük online terapi platformunda gerekli desteği alabilir, sağlıklı ve huzur dolu günlerinize tekrardan kavuşabilirsiniz.

Yazar
Avatar
Eren Artun ErgülPsikolog14 Mayıs 2021
0/1500
Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı

Henüz yorum yapılmadı