İletişim: [email protected]
logo
psikologofisi.com destek
psikologofisi.com

Odaklanma Sorunu

Odaklanma Sorunu

İçindekiler


Odaklanma, bir faaliyet sırasında dikkatin iç ve dış uyaranlardan etkilenmeden, belli bir süre boyunca o faaliyete  yönlendirilmesidir. Ancak, bazı bireyler dikkatlerini uzun süre boyunca tek bir konuya odaklayamama sorunu yaşayabilirler. Bu zorluğun temelinde nörolojik veya psikolojik faktörler olabilir. Örnek verecek olursak, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi bir teşhis durumunda, doktorunuzun önereceği ilaç tedavisi ve terapi bu zorluğun üstesinden gelmede sizlere yardımcı olabilir. Yani, bu sorunun çözümü için alternatif ifadelerle ifade edecek olursak, kişiler belli bir süre boyunca dikkatlerini yoğunlaştıramama durumuyla karşılaşabilirler, bu durum da beyin ve davranışları arasındaki etkileşimden kaynaklanabilir. 

Odaklanma sorunu günümüzde dış etkenlerin artışıyla beraber, insanlarda farklı yaş gruplarında sıkça karşılaşılan bir sorundur. Dikkat eksikliği ve konsantrasyon problemleri, işleri tamamlamayı güçleştirebilir, konuların takibini engelleyebilir ve insanların hızla sıkılmasına yol açabilir. Bu durum, birçok kişinin günlük yaşantısını olumsuz etkileyebilir ve verimliliği azaltabilir. Ayrıca, hiperaktivite olmasa bile, dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon eksikliği bireyleri etkileyebilen yaygın bir durumdur. Bu nedenle sizler çeşitli yöntemlerle bu sorunu ele alıp, daha iyi bir odaklanma becerisi kazanmak için çaba göstermelisiniz.

Odaklanma sorunu belirtileri nelerdir?

Odaklanma sorunu-dikkat eksikliği yaşayan bireylerde çeşitli semptomlar baş gösterebilir. Bu belirtiler durumdan duruma ve kişiden kişiye değişebilir, ancak genellikle aşağıdaki belirtiler odaklanma sorunu yaşayan kişilerde sıkça görülenlerdir:

 • İlgisizlik: Sohbetlerde, etkinliklerde  ilgisini vermeme ve çabuk sıkılma problemleri.
 • Dikkat dağınıklığı: Kişinin zihni kolayca başka düşüncelere dalabilir ve bir olay üzerine odaklanmada zorluk yaşayabilir.
 • Hatalar ve dikkatsizlik: Odak veya dikkat yokluğu nedeniyle dikkatsiz hatalar yapma yönelimi gösterebilirler.
 • Zamanı yönetmede zorluk: Zamanı etkin bir şekilde yönetmekte zorluk yaşayabilir ve aralıksız erteleme yönelimi gösterebilirler.
 • İşleri tamamlayamama(eksik bırakma): Odaklanma zorluğu yaşayan kişiler, işleri bitirmekte güçlük çekebilir ve sık sık başladıkları işleri bitirmeyebilirler.
 • Organizasyon problemleri: Eşyalarını düzenlemede veya işleri takip etmekte güçlük yaşanabilir.
 • Sosyal zorluklar: Dikkat yokluğu sebebiyle sosyal yaşam ve etkileşimde güçlük çekme, farklı insanlarla iletişiminde dikkati dağılma.
 • Unutkanlık: Sık sık önemli detayları unutma veya hatırlamakta zorluk çekme.

Bu belirtiler, tek bireyde bir başına görülebileceği gibi, konsantrasyon ve dikkat eksikliği güçlüğünün belirtileri olarak da meydana gelebilir. Eğer bu semptomlar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor ve uzun süreli bir problem olarak kalıyorsa, bir uzmana danışmak ve değerlendirme yaptırmak sizler için önemlidir.

Odaklanma sorununun nedenleri nelerdir?

 • Uyku problemleri: Kalitesiz uyku (En verimli uyku saatleri, bilimsel araştırmaların sonucunda 23.00-03.00 arasındaki saatler olarak belirlenmiştir) ve uyku yetersizliği (az uyku), konsantrasyon ve dikkat üzerinde olumsuz problemler yaşatabilir.
 • Çevresel uyarıcı(etkiler): Gürültülü, kalabalık veya yoğun uyarıcılara sahip bir çevrede bulunmak, dikkatle odaklanmanızı zorlaştırabilir ve konsantrasyon sürecini olumsuz etkileyebilir.
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu: Hiperaktivite bozukluğu, dikkat zamanını ve konsantrasyonu etkileyebilen bir nörolojik durumdur. Aynı zamanda hiperaktivite ve dürtüsellik gibi belirtiler de bu rahatsızlıkla birlikte görülebilir.
 • Dijital uyarıcılar ve teknoloji: Sürekli olarak teknoloji ve dijital uyaranlara maruz kalma, zihninizin dikkatinin dağılmasına ve odaklanma becerinizin zayıflamasına neden olabilir.
 • Hareketsiz yaşam tarzı ve sağlıksız beslenme: Sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz bir yaşam tarzı, beyin fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyerek dikkat sorunlarına katkıda bulunabilir.
 • Bilişsel yetenekler: Zihinsel yeteneklerinizde yaşanan zorluklar de beyin fonksiyonlarınızı etkileyerek odaklanma ve dikkat problemlerine sebep olabilir.
 • Duygusal faktörler: Üzüntü, gerginlik veya huzursuzluk; dikkatin başka yerlere yönelmesine ve görevleri tamamlamaya engel olabilir.
 • Ruhsal ve psikolojik faktörler: Duygusal ve zihinsel etmenler de dikkat sorunlarının altında yatan nedenler arasında olabilir; örneğin, depresyon, travma veya diğer psikolojik rahatsızlıklar, odaklanma zorluklarını tetikleyebilir.
 • Anksiyete ve stres: Baskı ve endişe gibi yoğun duygusal durumlar, zihnin olduğundan farklı düşüncelere yönelmesine ve dikkat güçlüğü yaşanmasına neden olabilir.

Odaklanma sorunu nelere yol açar?

Odaklanma sorunu, bireyin  dikkatini odaklamakta güçlük çektiği ve sürekli olarak dikkatini dağıtan durumlar yaşadığı bir durumdur. Bu sorun,farklı  olumsuz etkilere neden olabilir. İşte odaklanma sorununun sebep olabileceği bazı etkiler:

 • Dikkatsizlik ve hatalar: Zihin sürekli olarak dağıldığında, hata yapma ihtimali artar. Okul veya işde yapılan dikkatsiz hatalar başarılarına olumsuz etki edebilir.
 • İlişkilerde sorunlar: Odaklanma sorunu olan bireyler, başkalarıyla olan etkileşimlerde de güçlük çekebilir. Dikkatlerinin dağılması, farklı insanlarla etkin bir şekilde iletişim kurmalarını ve dinlemelerine engel olabilir.
 • Zaman yönetimi sorunları: Odaklanma güçlüğü çeken kişiler, zamanı etkili bir şekilde yönetmekte zorluk çekebilir. Önemli işleri erteleyebilir veya sürekli olarak zaman sınırlarını aşma noktasına gelebilirler.
 • Azalmış üretkenlik: Odaklanma sorunu, öğrenmeye veya iş süreçlerinde verimliliğin düşmesinde etkili olabilir. Görevlerin tamamlanması uzun sürebilir veya başarısızlıkla sonuçlanabilir.
 • Endişe ve stres: Sürekli olarak dikkat dağınıklığı yaşamak, bireyin stres seviyesini artırabilir ve endişe duymasına sebep olabilir. Odaklanma sorunu, kişinin önemli görevlerle başa çıkmakta zorlanmasına ve geleceğe dair belirsiz hissetmesine sebep olabilir.
 • Sağlık sorunları: Uzun süreli odaklanma sorunları, kaygı ve stres gibi faktörler sebebiyle zihinsel ve fiziksel sağlık sorunlarına yol açabilir. Ruh hali, uyku düzeni ve genel sağlık durumu etkilenebilir.
 • Özgüven kaybı: Sürekli olarak dikkatini toplamakta başarısız olmak, bireyin kendisine olan güven duygusunu azaltabilir. Bu da başarıya ulaşma motivasyonunu ve özsaygıyı olumsuz etkileyebilir.

Odaklanma sorununun okul ve iş hayatına etkileri nelerdir?

Odaklanma sorunu, hem iş hem de okul hayatında çeşitli olumsuz etkilere neden olabilir. İşte odaklanma sorununun olası etkilerinden bazıları:

Okul Hayatına etkilerinden bazıları şunlardır:

 • Dikkat dağınıklığı: Derslerde ve ödevlerde dikkatin sürekli dağılması, öğrencinin akademik başarısını etkileyebilir.
 • Hatalı çalışmalar: Sürekli dikkat dağılması, ödev ve sınavlarda yapılan hataların sayısını artırabilir.
 • Eksik zaman yönetimi: Uzun süreli dikkat gerektiren ödevler ve projeler, zaman yönetimi sorunlarına yol açabilir ve öğrencinin işlerini zamanında tamamlamasını zorlaştırabilir.
 • Öğrenme zorlukları: Derse odaklanma güçlüğü, öğrencinin konuları anlamasını ve öğrenme süreçlerini yavaşlatabilir.
 • Düşük verimlilik: Odaklanma sorunu, öğrencinin verimliliğini düşürebilir ve ders çalışma süresini uzatabilir.
 • Sosyal ve akademik gerileme: Dikkat eksikliği, öğrencinin sosyal çevresiyle uyum sağlamasını ve akademik olarak geride kalmasını etkileyebilir.
 • Davranış problemleri: Odaklanma sorunu yaşayan öğrenciler, sınıf içinde dikkat dağıtan davranışlar sergileyebilir ve sınıf düzenini bozabilir.

İş hayatına etkilerinden bazıları:

 • İş takvimine uyumsuzluk: Odaklanma sorunu, zaman yönetimini olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Çalışan bireyler, zamanında işleri tamamlamakta ve iş takvimine uymakta zorluk çekebilir.
 • Verim düzeyinde azalma: Odaklanma sorunu, iş verimliliğini olumsuz yönde  etkileyebilir. Görevlere odaklanmakta güçlük çeken çalışanlar, iş süreçlerinin yavaşlamasına aksamasına ve verimlilik düşüşüne sebep olabilir.
 • Kaygı ve stres: Odaklanma sorunu, işte başarısızlık duygusu ve işle başa çıkma güçlüğüne sebep olabilir. Bu durum, çalışanların kaygı ve stres seviyelerinin fazlalaşmasına yol açabilir.
 • İş ilişkilerinde çıkabilecek sorunlar: Odaklanma sorunu, çalışanların diğer iş arkadaşlarıyla etkin bir şekilde etkileşim kurmasını ve işbirliği yapmasını zorlaştırabilir.

Odaklanma sorunu yaşayanlar ne yapmalı?

Odaklanma sorunu yaşayan bireyler, bu sorunla başa çıkmak ve yaşam kalitesini artırmak için aşağıdaki adımları izleyebilirler:

 • Düzenli uyku ve beslenme:Sağlıklı bir uyku düzenine sahip olmak ve dengeye oturan bir beslenme programını takip etmek, dikkat düzeyini ve odaklanma gücünüzü artırmaya yardımcı olabilir.
 • Uzman kişilerden yardım arayışı: Eğer odaklanma sorunu günlük yaşamınızda sizi etkiliyorsa, bir psikolog, terapist veya uzman doktordan yardım almak yararınıza olabilir. Bir uzman, sorunun nedenlerini değerlendirerek bireye uygun bir tedavi planı oluşturabilir.
 • Teknoloji kullanımına sınır getirmek: Sürekli olarak telefon, bilgisayar ve diğer dijital cihazların kullanımı, dikkatin dağılmasına yol açabilir. Odaklanma sorunu çeken kişiler, teknoloji kullanımına sınırlama getirerek dikkatlerini daha iyi odaklayabilirler.
 • Uygun ve uzman tarafından verilmiş ilaç tedavisi: Eğer odaklanma sorunu dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi bir duruma bağlıysa, uzman bir doktor tarafından reçete edilen ilaç tedavisi düşünülebilir.
 • Düzenli yapılan egzersiz: Düzenli fiziksel aktivite, beyin fonksiyonlarını ve dikkat düzeyinin artmasına yardımcı olur. Haftada birkaç kez egzersiz yapmak, odaklanma sorunlarıyla başa çıkmada yardımcı olabilir.

Odaklanma sorunu, her bireyde farklı sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu sebeple, kişisel ve kendine uygun  bir çözüm planı oluşturmak için profesyonel destek almak önemlidir. Kendi başlarına uygulayabilecekleri stratejilerle birlikte psikolojik desteğin eşlik etmesi bu sorunu yaşayan bireylerin hayat kalitesini artırmada yardımcı olacaktır.

Odaklanma sorunu ve psikoterapi

Odaklanma sorunu açıkladığımız üzere bireyin dikkatini toplamakta ve sürdürmekte güçlük çektiği bir durumdur. Bu sorun, iş, okul ve günlük yaşam aktivitelerinde performansı olumsuz etkileyebilir. Psikoterapi ise, duygusal ve zihinsel sağlığı iyileştirmek için kullanılan bir terapi türüdür ve Psikoterapi, çeşitli terapi tekniklerini kullanarak bireylerin duygusal ve zihinsel sorunlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olur.

Odaklanma sorunu yaşayan bir kişi, bu sorunun arkasında yatan nedenleri  anlamak, dikkatini odaklamada geliştirmek, zaman yönetimi ve stresle başa çıkmak gibi konularda destek ve rehberlik ihtiyacı duyabilir. İşte bu noktada, psikoterapi önemli bir rol oynayabilir. 

Psikoterapi, bireyin ihtiyaçlarına ve sorunların ciddiyetine göre farklı terapi yaklaşımlarıyla onlara uygun olacak şekilde uygulanabilir. Kognitif davranışçı terapi, bilişsel terapi, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) için özel terapiler gibi çeşitli terapi yöntemleri, odaklanma sorunu yaşayanlara bu sorunu aşmalarında yardımcı olabilir. Psikoterapinin amacı, kişinin dikkatini ve konsantrasyonunu güçlendirerek iş, okul ve günlük yaşamda daha verimli ve başarılı olmasını sağlamaktır

Tarih : 07.08.2023
Yazar :

Psikolog

Eren Artun Ergül

Merhabalar ben Psikolog Eren Artun Ergül. Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum. 14 yıllık mesleki tecrübem ve aldığım çeşitli psikoterapi eğitimleri ile zor günler yaşadığınız bu süreçte sizlere destek olmak istiyorum. Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi ve Kabul ve Kararlılık Terapisi (A... Devamını Oku

Kullanıcı Yorumları


Bu sayfada yer alan yorumlar, ilgili uzmanın doğrudan veya dolaylı talebi ve/veya ricası olmaksızın, ilgili kişi tarafından bağımsız olarak yazılmaktadır. Psikologofisi.com'un temel amacı psikoloji alanında halkın bilinçlenmesini sağlamaktır. Psikologofisi.com bir başvuru hizmeti değildir ve herhangi bir Sağlık Hizmeti Sağlayıcısını tavsiye etmemektedir veya desteklememektedir.


Son Eklenen Makaleler


Bir dakikada
psikoloğa bağlanın

psikologofisi