Sosyal medyanın ruh sağlığımıza etkileri

Sosyal Medyanın Hayatlarımıza Etkileri

Günümüzün dijitalleşen dünyasında, üzerimizdeki sosyal medyanın etkileri yadsınamaz bir düzeye ulaşmıştır.  Her ne kadar sosyal medyanın daha çok gençler tarafından tercih edildiği düşünülse de günümüzde hem 65 yaş üstü insanlar hem de 18 yaş altı çocuk ve genç yetişkinlerde de sosyal medya kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Hal böyle olunca sosyal medyanın etkileri tüm yaşama yayılmış durumdadır. Bugünkü yazımızda sizler için sosyal medyanın etkilerinden bahsedeceğiz. 

Sosyal Medyanın Mucizevi Yönü: Olumlu Etkileri ve Faydaları

Sosyal medyanın olumsuz etkileri yaygın olarak bilinse de pek çok faydası da bulunmaktadır. Sosyal medyanın olumlu etkilerini şöyle sıralayabiliriz.

 • Öncelikle sosyal medya bilinçli kullanıcılar için çok geniş sınırlara sahip olan bir bilgi denizidir. Sosyal mecralarda yer alan genel kültür platformları, eğitici içerikler, uygulama örnekleri vs. sosyal medyayı bilinçli kullanabilen kullanıcılar için sosyal medyanın olumlu etkilerinin en önemli örnekleridir. 
 • Toplumsal herhangi bir olay ile ilgili farkındalık oluşturabilmek adına en faydalı mecralardan biri günümüzde sosyal medya haline gelmiştir. Özellikle toplumda infial yaratan olaylar ile ilgili sosyal medya aracılığı ile farkındalık oluşabilmesi özellikle kadına şiddet, çocuğun cinsel istismarı gibi hassas konularda oldukça önemlidir. Sosyal medya sayesinde olumlu/olumsuz birçok olay hızla yayılmakta ve bireyler bu konularda hassasiyet kazanıp kişisel önlemlerini arttırabilmektedir.
 • İnsanların birbiriyle iletişimin kolaylaşması da sosyal medyanın olumlu etkilerindendir. Zira haberleşmenin oldukça zor olduğu yerlerde dahi sosyal medyanın ulaşılabilir hale gelmesi o yerlerde yaşayan insanların iletişim imkanını oldukça genişletmektedir. Sosyal medyanın yaşantımıza etkilerinden en önemli örneklerinden biri de budur. İletişim konusunda sosyal medya artık çok önemli bir noktada yer almaktadır.
 • Öğrenciler ve çalışanlar açısından düşününce ise sosyal medyanın olumlu etkisi kariyer fırsatlarını daha ulaşılabilir hale getirmesidir. Zira kariyer güncellemeleri yapan bir çok blog sosyal medya sayesinde daha geniş kitlelere yayılabilmektedir. 
 • İnsanların birbirleriyle olan bağları da sosyal medya üzerinden güçlenebilmektedir. Örneğin birbirinden uzakta yaşayan iki arkadaşın sosyal medya aracılığı ile birbirine fotoğraflar göndererek ya da mesajlaşarak birbirlerinden haberdar olması aralarındaki bağı kuvvetlendirecektir. Sosyal medyanın yaşantımıza etkilerini en çok bu noktalarda görebilmekteyiz. Vaktiniz varsa içeceğinizi almanızı ve ‘Uzaktan Flörtün Faydaları’ yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz. 

Sosyal medya ve yaratıcılık: Sanat ve ifade özgürlüğü

Sosyal medya kişilerin yaratıcılığını geliştirmesi açısından çok büyük fırsatlar sunmaktadır. Başka insanların icra ettiklerine bu denli kolay ulaşılabilmesi insanlar için ilham kaynağı olabilecek ve aynı zamanda kişinin sanatını icra etmesi konusunda cesaret kazanmasına yardımcı olacaktır. Sosyal mecrada birçok internet sitesi, uygulama ve sosyal medya sayfası insanlara yaratıcılıklarında ilham olabilecek sonsuz içerik sunmakta ve her gün daha da zenginleşmektedir. Bu durumda, sosyal medyanın olumlu ve olumsuz etkileri için, sosyal medyanın ne amaçla kullanıldığına göre değişkenlik gösterebileceğini söylemek mümkündür.

Aynı zamanda sosyal medyanın ifade özgürlüğü konusunda insanlara sağladığı konfor alanının da önemi büyüktür. Zira şiddet olaylarındaki artış, insanlardaki kutuplaşma, değer yargısı farklılıkları vs. faktörlerle kendilerini rahat ifade edemeyen insanlar sosyal platformlarda sunulan özgürlük alanı sayesinde duygu, düşünce ve herhangi bir konudaki görüşlerini daha cesur ve öz güvenli bir şekilde dile getirebilmektedir.
Günlük yaşantısında inançları, cinsel yönelimi, duyguları veya değer yargıları ile alakalı olarak, bulunduğu aile veya sosyal çevresinde fikirlerini dile getirmeye çekinen birçok insan bugün sosyal medyada anonim profiller arkasından fikirlerini özgürce ifade edebilmekteler.

Sosyal medya ve kariyer: Dijital dünyada başarıya ulaşmak

Sosyal medyanın olumlu etkilerine en büyük örneklerden biri de hangi meslek grubu olursa olsun insanları kariyer fırsatlarından haberdar edebilmektir. 

Ancak bunun yanında aynı zamanda dijital dünyada sosyal medya da başlı başına bir kariyer kapısı haline gelmiştir. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan influencerlık, bloggerlık gibi birçok meslek dalı insanlara kazanç kapıları açtığı gibi aynı zamanda modern dünyaya da yepyeni bir meslek dalı kazandırmıştır: sosyal medya fenomenliği. Günümüzde en çok tercih edilen mesleklerin başında gelen influencerlık, youtuberlık, bloggerlık vs. mesleklerin genel adı olan sosyal medya fenomenliği kişilere çok önemli kariyer fırsatları sunmakta ve aynı zamanda insanların hayat kalitesini de oldukça arttırmaktadır. Hayatımıza yeni meslekler kazandırmış olması da sosyal medyanın yaşantımıza etkileri arasında geçmektedir.

Sosyal medya ve farkındalık: Dünyayı değiştirmek için dijital güç

Sosyal medya aracılığı ile insanların farkındalığının artması sosyal medyanın olumlu etkilerinden belki de en anlamlılarındandır. Günümüzde özellikle toplumda etkisi büyük olan olaylara karşı sosyal medyadaki tepkilerin bu denli yoğun olması ve çok geniş kitleleri etkilemesi suç işlemeyi düşünen kişilere karşı caydırıcı olabilmekte, yardım arayan insanlara yardımcı olabilecek kişileri yardıma teşvik etmekte, aynı zamanda herhangi bir konuda farkındalık oluşturmak isteyenlere de seslerini duyurabilmek adına alan açmaktadır. Bu yönüyle sosyal medya dünyayı güzelleştirmek için gösterilen çabaların öncüsü olmak yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Sosyal Medyanın Karanlık Yüzü: Olumsuz Etkileri ve Riskler

Saydığımız onca olumlu etkinin yanında elbette sosyal medyanın olumsuz etkileri de vardır. Kişisel kullanıma göre de değişecek olsa da bu olumsuz etkileri şöyle sıralayabiliriz: 

 • Öncelikle kişilerin sürekli kendisini başkalarıyla kıyaslamasına oldukça müsait bir ortam oluşturduğundan öz güven düşüklüğünün kapılarını aralamaktadır.
 • Sosyal medyada hayatların bu kadar göz önüne serilmesi insanlarda kıskançlık, ego, savurganlık gibi pek çok olumsuz duygunun tetikleyicisi olabilecektir. 
 • Önemli bir zaman dilimini sosyal medyada ayırmak kişilerde zamanla bağımlılık yapabilecek ve kişiyi asosyal bir yaşama doğru sürükleyebilecektir. 
 • Sosyal medyanın en çirkin yönlerinden biri de siber zorbalıktır. Zira eleştiri yapabilmek ifade özgürlüğünün bir parçası olsa da dozu kaçırarak zorbalık boyutuna varan eleştiriler yapmak sosyal medyada yüz yüze iletişime göre çok daha kolaydır. 
 • Öğrencilerin sosyal medya ile çok iç içe bir yaşam sürmesi okul hayatını aksatmalarına sebep olabilecek ve yanlış kişileri örnek almaya yönlendirebilecektir.

Sosyal Medya ve Etik: Sorumluluk ve Ahlak Kavramları

Sosyal medya ifade özgürlüğüne oldukça açık alan tanıyan bir ortam. Ancak bunun getirileri olduğu gibi elbette götürüleri de olabiliyor. Götürü demek aslında pek doğru değil. Zira ifade özgürlüğünün sağlanması tek başına bir götürü olmayıp yanlış kullanımlar bu ifade özgürlüğünü olumsuza çevirebilmekte. Örneğin başka insanlara atılan ahlak sınırları dışındaki mesajlar ya da paylaşımlarına yapılan etik dışı yorumlar bunun en büyük göstergelerinden. Her ne kadar kullanılan sosyal mecralarda birtakım şikayet sistemleri olsa da kesin bir çözüme şimdilik kavuşulamadığı da aşikar. Bu nedenle sosyal medyanın ahlaki yönden olumsuz etki yaratmaya açık bir alan olduğu söylenebilir. Bu nedenle sosyal medya kullanımının hangi sınırlar dahilinde olması gerektiğinin bilincinde olmak oldukça önemlidir. 

Sosyal Medya ve Bağımlılık: Sanal Dünyanın Esaretinden Kurtulmak

Faydalı olan her şeyin dozunun kaçırılmasının zararlı olması gibi pek çok faydalı yönü olsa da sosyal medyada gereğindan fazla zaman geçirmenin de pek çok zararı vardır. Bağımlılık elbette bu zararların başında gelmektedir. Günün önemli bir vaktini sosyal medyaya ayırmak zamanla kişiyi sosyal medyaya bağımlı hâle getirir ve günlük yaşamdan koparır. Asosyalliğin de kapılarını aralayan bu bağımlılık etkilerini arttırması durumunda tedavi gerektiren bir psikolojik bozukluk halini dahi alabilecektir. 

Dolayısıyla sosyal medyanın olumlu etkilerinden faydalanıyorsanız dahi bu ortamda geçirdiğiniz zaman konusunda sınırlarınızı bilmeniz ve vaktinizi doğru kullanmanız sizin için oldukça önemlidir. 

Sosyal Medya ve Psikoloji: Ruh Sağlığımıza Etkisi

Sosyal medyanın hayatımızda bu denli önemli bir yer kaplamaya başlaması dikkate alındığında elbette psikolojimize olan etkilerinin oldukça büyük olması da normaldir.

Sosyal medyanın psikolojiye etkileri kullanım şekline göre kişiden kişiye değişecektir. Dolayısıyla biz de bu psikolojik etkileri çift yönlü olarak inceleyeceğiz. 

 • Olumlu etkiler yönünden: Sosyal medyayı olumlu yönde kullanarak getirilerinden faydalanan, bu sayede bilgiler edinen, sağlıklı iletişimler kurabilen ve sunduğu kariyer fırsatlarından yararlanan kişilerin zamanla öz güven problemleri çözülecek, iletişime sağladığı olanaklar sayesinde asosyallik sorunu ortadan kalkacaktır. Aynı zamanda duygusal destek ihtiyacı da zaman zaman sosyal medya aracılığı ile giderilebilecektir. 
 • Olumsuz etkiler yönünden: Sosyal medyanın olumsuz etkilerine maruz kalmanın maalesef insan psikolojisinde meydana getireceği birçok hasar bulunmaktadır. Özellikle başka kişilerin paylaşımlarını gördükçe kendi hayatıyla başkalarınınkini kıyaslayan ve istemsiz de olsa yarış içine giren insanların kendini mutsuz ve huzursuz hissetmesi kaçınılmazdır. Bunun yanında öz güven düşüklüğüne neden olması, insanlarda depresyon ve anksiyete gibi psikolojik bozuklukları tetikleyebilmesi de sosyal medyanın yaratacağı psikolojik tahribatlardandır. 

Sosyal Medya ve Bilgi: Doğru ve Yanlış Bilginin Yayılması

Sosyal medyanın bilgilerin en hızlı yayılmasını sağlayan ortam olduğu artık neredeyse herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ancak yayılan bilgilerin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunun değerlendirmesini yapabilen bir denetim mekanizmasına sahip olmaması sosyal medyanın büyük eksikliklerinden olmakla birlikte günümüzde bunun yapılabilmesi de pek mümkün görünmüyor. Hal böyle olunca sosyal medyadan öğrenilen bilgilerin doğruluğuna şüpheyle bakıyor olmanız elbette normal ve hatta sağlıklı olan yaklaşım şekli. 

Bunun için araştıracağınız herhangi bir bilgi için güvendiginiz, onaylanmış sitelere bakmanız ve tek bir sitede ya da mecrada gördüğünüz bilgilere tabiri caizse gözünüz kulağınız kapalı inanmamanız gerekiyor. Bir paylaşımda okuduğunuz bir bilginin doğru olduğuna emin olmadan önce o bilgi hakkında araştırma yapmayı veya o konu hakkındaki bilgilerine güvendiginiz bir kişiye bu bilginin doğru olup olmadığı hakkında danışmanız sosyal medyayı verimli kullanabilmek açısından yapabileceğiniz en doğru hareketlerden biri olacaktır. Zira en önemli faydalarından biri bilgi edinmeyi kolaylaştırması olan bu ortamda her gördüğünüzü doğru kabul ederek o bilgiye gözü kapalı inanmanız bu faydayı olumsuz bir etkiye dönüştürmenize neden olacaktır. 

Sosyal Medya ve Eğitim: Yeni Nesil İçin Fırsatlar ve Tehlikeler

Yeni nesil eğitim anlayışı artık sosyal medyanın eğitimle oldukça iç içe bir hal almasina neden olmuş durumda. Öyle ki dijitalleşen dünyada artık rehberlik hizmetleri ya da sınava hazırlık kursları dahi internet üzerinden hizmet vermeye başladı. Ulaşılabilirlik açısından oldukça önemli bir adım olan bu dijitalleşme aynı zamanda fiyat performans açısından da kullanıcının yararına. Dolayısıyla sosyal medyanın eğitim için oldukça faydalı olabileceği aşikar. Ancak aynı zamanda maalesef işin bir de karanlık tarafı var ki o da gençlerin sosyal medyayı eğitim aracı olarak değil daha çok eğlence aracı olarak hatta bazen şov amacıyla kullanıyor olmaları. 

Aslında bu kadar güzel imkanlar sunabilen bir platformun günümüzde çoğunluk tarafından  eğitimin önünde bir engel kabul edilmesinin sebeplerinden biri de elbette kullanımın denetlenmemesi ve bunun sonucunda gençlerin sosyal medyayı olumlu etki yaratacak bir kullanımın çok dışında kullanması.

Eğitim için çok önemli fırsatlar sunan sosyal medya, kimi zaman gençlerde bağımlılık yaparak ödev ve sorumluluklarını aksatmaya sebep olabiliyor ve bu anlamda önemli tehlikelere de gebe olabiliyor. 

Dolayısıyla sosyal medyayı bir eğitim aracı olarak kullanabilmek ve tehlikeye değil önemli bir yardımcı kaynağa çevirebilmek biraz da gençlerin ve aynı zamanda ebeveynlerin elinde.

Sosyal Medya ve Gelecek: Dijital Dünyayla Sağlıklı Bir İlişki Kurmak

Hayatın gitgide dijitalleşmesi ve artık birçok işlemin internet üzerinden yürütülmesi sosyal medyayı faydalı kullanmayı neredeyse zorunlu hale getirmiş durumda. Zira günlük hayatımıza bu denli etki edebilen bir ortamı zararları olacak şekilde kullanmak hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı oldukça kötü etkileyecektir. Bu nedenle sosyal medya ile kurulan ilişkilerin sağlıklı olması çok önemli. Bunun için sosyal medyayı özellikle bilgi edinme aracı olarak ve aynı zamanda iletişime ve yaratıcılığın gelişmesine yardımcı bir kaynak olarak ve her alanda sunduğu fırsatlardan yararlanacak şekilde kullanmak en doğru yöntemler olacaktır. 

Sosyal medyanın yaşantımıza etkileri gelecekte bugünkünden çok daha büyük olacaktır. Bunu sosyal medyanın geçmişteki etkileriyle bugünkü etkilerini karşılaştırarak rahatlıkla söyleyebiliriz. Sosyal medyanın psikolojimize etkilerine karşı alacağımız en büyük önlem ise sosyal medyanın hayatımızdaki olumlu etkilerini maksimuma çıkarmaktır.

Sosyal Medya ve Yapay Zeka: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?

Son zamanlarda özellikle sosyal medya üzerine kariyer inşa eden kişiler arasındaki takipçi yarışı zirve yapmış durumda. Hal böyle olunca birçok yapay zeka uygulaması da bot takipçi denilen bir uygulama çıkardı ki bu uygulama sayesinde kişiler aslında gerçek olmayan takipçileri gerçekmiş gibi lanse edebiliyor. Sosyal medyanın karanlık yüzlerine aracılık eden yapay zeka elbette yalnızca olumsuz hareket etmiyor. Aynı zamanda sosyal medyanın yönetiminde de birçok yapay zeka uygulaması görülmekte. Örneğin reklam yönetimi, içerik oluşturma, farkındalık çalışmaları gibi birçok uygulama yapay zeka aracılığı ile yapılabilmekte. Dolayısıyla faydalı ya da zararlı fark etmeksizin sosyal medya ile yapay zekanın oldukça yakından ilişkili olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu nedenle özellikle sosyal medya üzerinden kariyerine devam etmek isteyen kişilerin yapay zekaya hakim olması oldukça önemli.

Gelecekte bizi yapay zeka konusunda öngörülemez gelişmeler beklerken bunun aynı zamanda sosyal medyaya da büyük etkilerinin olacağı da oldukça kolay tahmin edilebilir. Zira bu kadar yakından ilişkili iki kavramdan biri gelişime uğrarken diğerinin olduğu yerde saymasının düşünülmesi çok yersiz olacaktır. Hal böyle olunca yapay zekadaki bu denli hızlı ilerlemelerin sosyal medyayı ne hale getireceği de merak konusu. Burada insanların üzerine düşen ise ne olursa olsun sosyal medya ile ilgili sınırlarının farkında olarak bu ortamı lehine olacak şekilde kullanmaya devam etmektir.  

Yazar
Şebnem Akı Karaoğlu Profil Fotoğrafı
Şebnem Akı KaraoğluUzman Psikolog10 Mart 2024
Yorumlar
0/1500

Henüz yorum yapılmadı

Henüz yorum yapılmadı
En uygun fiyatlarla

Online Terapi