tırnak yeme hastalığı

Tırnak Yeme Hastalığı

Tırnak yeme hastalığı; el tırnaklarının etrafındaki deriyi yeme, el ve ayak tırnaklarını koparma veya kemirme durumudur. 

Tırnak yeme bir tür davranış bozukluğudur. Çoğunlukla çocukluk döneminde başlayan ve her üç çocuğun birinde olan bu durum genellikle tetikleyici faktörler sonucunda ortaya çıkıp daha ileri yaşlarda da gözükebilir. 

Tırnak yeme davranışı toplumda sıklıkla görülebilen bir durum olsa da bu durumun onikofaji adını alabilmesi için bazı kriterleri sağlamalıdır. Tırnak yemenin sıklığı, süresi, şiddeti kriterler arasındadır. Sıklıkla ve kısa aralıklarla tekrarlanan ve tırnakta ciddi farklılıklara sebep veren davranışlar onikofaji olarak adlandırılır. 

Bu kişilerde tırnaklarını ısırma öncesinde huzursuzluk ve gerginlik hissi varken tırnaklarını ısırma sonrasında rahatlama ve zevk hissederler. Bireyin genellikle stres ve baskı altındayken yaptığı bu eylem, genellikle 3-4 yaşlarında başlar. 

Bazı çocuklarda bu davranış, anne veya babanın taklit edilmesiyle de başlayabilir. Tırnak yiyen ebeveynlerin çocukları, onları taklit ederek tırnak yemeye başlar. Tırnak yeme alışkanlığı çocuklarda yaklaşık %33 oranında görülür. Çocuk stres ve korku gibi duygulardan uzak tutulmalıdır. 

Örneğin; kreşe başlayacak bir çocuk rahatlamak için tırnak yemeye başlayabilir ve tırnak yemesiyle kendini daha rahatlamış ve güvende hisseder. Tırnak yeme davranışı genellikle kişilerin içerisinde olduğu durumlarla başa çıkmak için yaptığı davranıştır. 

Kimler Tırnak Yemeye Yatkındır? 

Ruhsal olarak gerilen kişilerde veya sıkıntı, stres, sinir gibi duygularının dışarıya vurulamadığı durumlarda, kişinin bu duygularını kendi kendine bastırmaya çalışma dürtüsünün belirtisi olarak kabul edilir.

Saklı kalmış bir saldırganlık durumunu fiziksel dışavurum olarak bu şekilde yansıttığı da söylenebilir. Huzursuz ve sinirli çocuklarda da sıklıkla rastlanan tırnak yeme, çocuğun iç huzursuzluğunu bastırmaya çalışmasıyla gerçekleşir.

Kız çocuklarında daha çok görülen tırnak yeme davranışı, genellikle duygusal sorunlardan kaynaklanmaktadır. Ebeveynleri tarafından yeterince ilgi verilmeyen ve sevgi görmeyen, baskı ve katı kurallar altında olan, sık sık azarlanıp ezilen ya da fiziki veya psikolojik şiddet gören, aşağılanan çocuklarda kaygıyı azaltmak için tırnak yeme yatkınlığı olabilir.

Genellikle çocukluk döneminde başlayan tırnak yeme davranışı, çocuklukta yaşanan travmalarla da ilişkilidir. Çocuk, yaşadığı travmalar sebebiyle duygularını tırnak yemeyle bastırmaya çalışır ve yaşı ilerledikçe de bu davranışı hastalığa dönüşür. 

Çocukluk ve ergenlik sorunları erişkinlik dönemine kadar çözülmediğinde yetişkinlerde de tırnak yeme görülebilir. 

Tırnak yeme alışkanlığının bir diğer sebebi de genetik olabilir. Aşırı baskıya, fiziksel ya da psikolojik şiddete, sürekli olarak eleştiriye maruz kalan kişiler tırnak yemeye daha yatkın olurlar. 

Özellikle ergenliğe giren bireylerin ebeveynleri ile olan ilişkisi çok önemlidir. Ergenlik çağındaki bireyler, aileleri tarafından kötü muameleye maruz bırakıldığında yaşadıkları ve içerisinde bulundukları buhranlar sebebiyle farklı birtakım davranışlar sergileyebilirler.

Bu davranışlardan biri de tırnak yeme davranışıdır. Kişinin yalnız olması veya yalnız hissetmesi de tırnak yeme davranışının ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir.

Birey kendisini yalnız hissederse psikolojik olarak kötü etkilenir ve yalnızlık duygusuyla baş edebilmek ve rahatlamak için tırnak yeme gibi obsesif davranışların ortaya çıkması söz konusu olabilir. 

Tırnak yeme vitamin eksikliği sebebiyle de ortaya çıkabilmektedir. Özellikle B12 ve demir eksikliği yaşayan bireyler, tırnak yemeye daha eğilimli olabilirler. 

Tırnak Yemeyi Tetikleyen Psikolojik Hastalıklar Nelerdir? 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu: Odaklanmadaki güçlük ve dürtüsel davranışlar ile kendini gösteren dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu; tırnak yeme hastalığına sebep olabilen bir tür mental durumdur.

Ayrılık kaygısı: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu; bireyin bağlandığı kişiden ayrılmanın sadece düşüncesiyle bile yoğun kaygı ve stres hissetmesi durumudur. 

Tik bozukluğu: Tik bozukluğu olarak da denilen Tourette sendromu; tırnak yemenin arkasındaki sebep olabilir.

Kaygı: Diğer ismiyle anksiyete olarak bilinen kaygı bozuklukları, tırnak yeme hastalığı ile ilişkili olabilirler.

OKB: Sürekli tekrar eden ve rahatsızlık verici düşüncelerle, bu düşüncelere yanıt olarak gerçekleştirilen tekrarlayıcı hareketler bütününe obsesif kompulsif bozukluk denir. Tırnakları yeme ise bu tekrarlayıcı hareketler içerisinde yer alabilir.  Yani tırnak yeme; OKB’na sahip kişinin obsesyonu kompulse etme şekli olabilir.

Depresyon: Major depresif bozukluk olarak da bilinen bu klinik tablo, uzun süreli ve devamlı bir şekilde yoğun üzüntüye eşlik eden hayata karşı ilginin azalmasını ifade eder. 

Psikoterapinin Tırnak Yemeye Etkisi 

Psikoterapi; bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarında pozitif bir değişim sağlamak amacıyla yapılan çeşitli iletişim teknikleridir. 

Psikoterapi, genel olarak ruh sağlığı uzmanı desteği ile sorunların konuşma yoluyla veya çeşitli birtakım tekniklerle baş edebilme sürecidir. Tırnak yeme hastalığı kaygı, stres ve bazı fiziksel sorunlara sebebiyet vermektedir. 

Profesyonel destek yöntemleri tırnak yemenin seviyesine bağlı olarak değişmektedir. Psikoterapi almak, kişiyi stres ve kaygıdan uzaklaştırıp tırnak yemeye sebep olan ruh halini analiz etmekte ve bu davranıştan uzaklaştırmaktadır. 

Uzman kişilerle konuşması kişiyi daha güvende ve rahat hissettirir. Kişiler psikoterapi ile duygusal durumlarını çözmeye başlayabilirler. 

Psikolojik destek tırnak yeme alışkanlığının nedenlerini ve insanların duygusal ihtiyaçlarını anlamaya yöneliktir. 

Tırnak Yeme Sorunu İçin Hangi Terapi Yöntemleri Tercih Edilir? 

Tırnak yeme terapisi, kişinin tırnak yemeyi kontrol altına almasına yardımcı olmak için kullanılan terapi türlerinden biridir.

Tırnak yeme; çoğu zaman kişinin stres ve kaygı altındayken veya boş zamanlarında yaptığı alışkanlıklarındandır ve zamanla ciddi sağlık problemlerine yol açabilmektedir.

Tırnak yeme terapisi, kişinin neden tırnak yediğini ve tırnak yeme alışkanlığını nasıl kontrol altına alabileceğini, stres yönetme tekniklerini öğrenmesini ve stres zamanında tırnak yemek yerine alternatif davranışlar geliştirmesini amaçlar. Tırnak yeme terapisi, kişinin tırnak yemeyi kontrol altına almasını ve bu alışkanlıktan kurtulmasını sağlamak için etkili bir yoldur ve kişinin tırnak yemeyi bırakmasına yardımcı olmak için çeşitli yöntemleri içerir. 

Terapist, kişinin tırnak yemesinin nedenini ve bu nedenlere karşı çözüm bulmaya çalışır. Terapinin uzunluğu, tırnak yeme sorunu bulunan kişinin durumuna göre değişebilir. Psikolojik teknikler, tırnak yeme alışkanlığının sebeplerini ve insanların duygusal ihtiyaçlarını anlamaya yöneliktir. Terapiler arasında kognitif davranışçı terapi, duygusal açıdan destekleyici terapi ve hipnoterapi gibi teknikler bulunabilir. 

Kognitif davranışçı terapi, insanların düşünce tarzlarını değiştirmeyi amaçlarken terapist, tırnak yeme davranışının sebeplerini ve bu davranışın neticesini inceleyerek, insanların bu davranıştan uzaklaşmasına yardımcı olabilir. Hipnoterapi, insanların odaklanma yeteneğini arttırmaya yönelik bir terapi türüdür. 

Terapist insanları hipnotik duruma sokarak, onların tırnak yeme alışkanlığını bırakmalarına yardımcı olabilir. 

Tırnak Yemenin Sosyal Hayata Etkileri

Tırnak yemeye bağlı olarak oluşan kötü görüntü ve hasar nedeniyle tırnak yiyen kişi toplum içinde utanabilir veya suçluluk hissedebilirler. Başkasının tırnaklarını görmesinden çekinirler ve bu durum özgüvenlerini düşürür ve daha çekingen bir birey haline dönebilirler.

Toplum tarafından alay edilmesinden korkup sosyalleşemeyebilirler ve daha çok kaçıngan olabilirler. 

Tırnak yeme alışkanlığı edinen bireyler, genellikle kendilerini kalabalık ortamlardan soyutlarlar veya kalabalık ortamlara girmekten çekinirler. Çünkü tırnak yeme davranışına sahip olan bireyler tırnaklarını başkalarının görmesinden çekinir.

Tırnak Yeme Nasıl Bırakılır?

Tırnak yeme alışkanlığı ilerleyen süreçte kişileri ciddi derecede rahatsız eden bir alışkanlıktır. Alışkanlık haline gelen tırnak yeme davranışınının ortadan kalkması için belli bir süre gereklidir. Bu süre, tırnak yeme alışkanlığının türüne ve şiddetine göre değişir. 

Bu nedenle tırnak yemeye neden olan etkenler araştırılarak belirlenmelidir. Tırnak yemeyi engelleme konusunda fayda sağlayan birden çok yöntem vardır. Bunlar şöyledir: 

Tırnaklar kısa kesilmelidir: Dişlerinizin kavrayamacağı kadar kısa olan tırnağı yeme konusunda isteksiz hissedebilirsiniz.

Manikür: Tırnağınıza bakım yaptırdığınız zaman o hoş görüntüyü bozmak istemeyebilirsiniz ve bu sayede bilinçli olarak tırnak yeme alışkanlığınızı kontrol edebilirsiniz.

Tadı kötü cilalar: Tırnak yeme hastalığı için geliştirilen farklı ojeler ve tırnak cilaları vardır. Bu oje ve tırnak cilaları tırnağınızı kötü bir tat ile kaplayarak caydırıcı bir nitelik taşır.

Uzman bir hekimden destek alınabilir: Kendi uyguladığınız yöntemler neticesinde kesin bir netice elde edemeyebilirsiniz. Bu aşamada, bir uzmandan destek almanız gerekebilir. . 

Tırnak yemeye iten sebepleri tespit ederek onlardan kaçınmaya çalışın: Sizi strese sokan durumlardan uzak durun.

Yazar
Avatar
Şebnem Akı KaraoğluUzman Psikolog28 Haziran 2024
0/1500
Yorumlar

Tırnak yeme hastalığım var.

10 Temmuz 2024

tırnaklarımı yiyorum.

10 Temmuz 2024