aile dizimi nedir

Aile Dizimi Terapisi Nedir?

Aile dizimi terapisi, denediğiniz başka hiçbir şey işe yaramayacak gibi göründüğünde yardımcı olabilecek farklı bir yaklaşım sunan bir terapi yöntemidir. Bazen oldukça zorlayıcı görünen psikolojik hastalıklar yaygın olarak kullanılan tedavi ya da terapi yöntemleriyle kolayca çözülebilir. İyileşmek zaman alsa bile, genellikle terapistinizin denediği ilk yöntemle çözülebilir. Bazen, denediğiniz yöntemler istediğiniz başarıya bir türlü ulaşamaz ve akıl sağlığı sorunlarınızın günün birinde gerçekten çözülüp çözülmeyeceği konusunda endişelenebilirsiniz.

Aile dizilimi, sorunların şimdi ve burada strese neden olmak için nesiller boyunca süzüldüğü fikrine dayanan bir terapi türüdür. Bu terapi yöntemi ile duygularımızı ve algılarımızı bir “bilme alanı”nda incelediğimizde, yaşadığınız acıya neden olan ailesel kalıplardan kurtulabilirsiniz. Aile dizimi alıştırmaları ile aile tarihiniz üzerinde çalışmak, sorunlarımızın nedenini bulmamıza ve çözmemize yardımcı olur.

Bu size şaşırtıcı gelebilir hatta inanmamayı tercih edebilirsiniz, ancak gerçekte tüm aile geçmişimiz bizde stres gibi olumsuz duygulara yol açabilir. Bu, ailenizin veya çeşitli aile üyelerinin kötü olduğu anlamına gelmez; bu sadece ailenin hayatınızın önemli bir parçası olduğu anlamına gelir. Çalıştığınız yer, gittiğiniz okul ya da severek evlendiğiniz eşiniz gibi düşünebilirsiniz. Tüm bunlar da hayatınızın harika parçalarıdır, ancak yine de sizi strese sokabilir, beraberinde birçok olumsuz duyguyu getirebilirler.

Aile dizimi yaklaşımı elbette diğer terapi türleri gibi herkes için uygun değildir, çünkü terapi tamemen kişiye özel uygulanması gereken bir tedavi yöntemidir. Ancak aile dizimi terapisi aile yaşamları sebebiyle stres ya da çeşitli olumsuz psikolojik durumlar geliştiren insanlar için özellikle faydalı olabilir. Aile dizimini kullanırken, terapist, danışanın endişeleriyle ilgili dinamikleri harekete geçirmek için danışanı ile ilişkisi olmayan kişiler çeşitli aile üyelerinin rollerini üstlenir. Bu teknik, bir dışavurumcu terapi biçimi olarak kabul edilir ve amaç, danışanın bir endişeyi aşmasına veya bir çatışmayı daha iyi kavramasına yardımcı olmaktır.

Yaşadığınız sorun her ne olursa olsun bir çözümü olduğunu unutmayın! Tüm psikolojik sorunlarınızda uzman kadrosu ile Psikolog Ofisi sizin için burada. İçinde bulunduğunuz zorlu şartları aşmak ve mutlu bir hayat sürmek için hemen şimdi online terapi almaya başladın!

Aile Dizimi Terapisinin Tarihi

Bir aile ağacında var olan bağları ve aidiyet duygusunu ifade etmek için "aile dizimi" terimini ilk kullanan Alfred Adler'di, ancak Aile Dizimi Teorisi, Bert Hellinger adlı bir Alman terapist tarafından geliştirildi. İlgili terapilerdeki daha önceki çalışmalarını kendi yaşam deneyimleri ve duygularıyla birleştirerek aile dizimi terapi biçimini geliştirdi.

Günümüzde diğer birçok terapist, hem aile hem de bireysel sorunların tedavisi için ya tek uygulama olarak ya da alternatif bir terapi olarak aile dizimi yöntemini kullanmaktadır.

Bert Hellinger, aile dizilimleri tedavisi kavramını yarattığını iddia etmese de çalışmaları bugün bilindiği üzere aile dizimi tedavisinin temel taşıdır. Hellinger, İkinci Dünya Savaşı'nı ahlaki değerlerinden ödün vermeden yaşamış bir Alman ailesinden geliyordu. Bir ergen olarak, Hitler Gençliği toplantılarına gitmesi gerekiyordu, ancak bunun yerine sık sık Nazilerin davalarına sadakatsiz olduğunu düşündüğü bir Katolik örgütüyle zaman geçirdi. Gestapo onu halkın düşmanı olarak listeledi ve onların tacizinden ancak askere alındığında kurtuldu.

Kısa süre sonra Hellinger bir Katolik rahibi oldu. Güney Afrika'nın Zulu halkıyla misyoner olarak çalışırken, bu farklı kültürün nasıl tedavi sağladığını ve aileden kaynaklanan sorunları nasıl çözdüğünü gözlemledi. Ayrıca Zulu ruhani törenlerinin Katolik Ayini ritüellerine çok benzediğini fark etti. Bu etkiler, daha sonraki bir aile dizimi yaklaşımı geliştirmesinde rol oynadı.

Avrupa'ya döndükten sonra, Hellinger bir psikoterapist olmak için rahipliği bıraktı. Birkaç farklı terapi okulundan önemli psikoterapistlerle çalıştı. Bu süre zarfında, aşağıdakiler gibi belirli terapiler ve tedavilerde lider olan çeşitli aile sistemlerinden etkilendir;

 • Psikanalitik yöntemler
 • İlkel terapi
 • Psikodrama
 • Aile şekillendirme terapisi
 • Nesiller arası psikoloji
 • Nörolinguistik programlama
 • Kışkırtıcı terapi
 • Holding (zapt etme) terapisi
 • Hayat senaryoları
 • Kısa terapi

1990'larda, dünyanın her yerindeki ailelerle 50 yıl çalıştıktan sonra, Bert Hellinger yeni bir terapi ve şifa türü yaratmak için tüm bu farklı fikirleri bir araya getirdi. Ölümünden önce 83 etkileyici kitap yazdı ve sayısız seminer verdi.

Doğrudan Hellinger'den gelen içeriğin -çoğunlukla kitaplar ve videolar- anadili Almancaydı. Almanca bilmeyen insanlar için aşikar olmayan şey, Hellinger'in birçok tartışmalı görüşü olduğudur. Eskimiş cinsiyet rollerine ve klişelere değer veren, çok ataerkil bir bakış açısına sahip olma eğiliminde ve eşcinselliği tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak görüyor gibi görünüyor. Bazı insanlar onun görüşlerini anti-semitik olarak da yorumlar.

Bununla birlikte, bu tür aile terapisinin bu görüşlerden herhangi birini içermesi gerekmez. Aile kümelerinin temel gerçekleri, daha modern, kapsayıcı yaklaşımlarla birçok terapist tarafından geçerli kabul edilir.

Aile Dizimi Terapisinin Türleri

Geleneksel bir aile dizimi, danışanın aile üyeleri olarak yer alan insanları içerdiğinden, genellikle bir grup ortamında yapılır. Grup üyeleri, ana danışan olarak sırayla yer alabilir ve birbirlerinin aile üyelerini temsil edebilir. Aile dizimi terapisi iki farklı şekilde uygulanır;

Grup Terapisi

Terapist aile üyelerinin duruşunu, pozisyonunu ve sözlerini yönlendirir, ancak bazen aktivite çok az konuşmayı içerir. Müşteri, aile diziminde akrabalarıyla doğrudan etkileşime girebilir ya da bir kenara çekilip etkileşimlerin gelişmesini izleyebilir.

Bireysel Terapi

Aile dizimi terapisi bireysel olarak da yapılabilir. Danışan, çeşitli aile üyelerini temsil etmek için oyuncaklar veya heykelcikler kullanarak bir kum tepsisi veya başka bir yaratıcı etkileyici terapi tekniği kullanabilir. Benzer şekilde, aile ağaçlarını çizmek ve aile içindeki çeşitli dinamikleri belirtmek için sanat terapisi tekniklerini kullanabilirler.

Bireysel aile kümeleri, danışanın diğer fiziksel insanlarla aile etkileşimlerini canlandırmasına izin vermez, ancak terapist ve danışan, ilişkilerin haritasını çıkarmak ve kalıpları fark etmek için daha uzun bir süre boyunca birlikte çalışabilir.

Ek olarak, bazı danışanlar grup ortamına katılma konusunda kendilerini rahat hissetmeyebilir. Her iki seçenek de danışanın ailesine içgörü sağlamada faydalı olabilir.

Aile Dizimi Terapisinde Teknikler

Grup ortamında, terapistler aile dizilimini oluşturmak için tipik olarak gruptaki diğer insanlarla drama terapisini kullanırlar. Danışan, içgörü kazanmak için üyeler arasındaki etkileşimleri gerçek zamanlı olarak gözlemleyebilir veya bir yüzleşme ve geçmiş bir travmayı ele alma yöntemi kullanılabilir. Bu tür bir rol oynama, bir psikodrama biçimi olabilir.

Bireysel aile dizimi, aile üyelerini temsil etmek için çizim, boyama veya nesneleri kullanmayı içerebilir. Terapist kendi gözlemlerine dikkat çekebilir ve danışanı daha önce düşünmediği kalıpları ve ilişkileri aramaya teşvik edecektir.

Bu kalıpların keşfedilmesi, danışanın kendisi ve ailesinin çeşitli üyeleri arasındaki bağlantıların yanı sıra, travma, ruh sağlığı ve ilişkilerle ilgili nesiller arası kalıpların farkına varmasını sağlayabilir.

Aile Dizimi Terapisi Hangi Konularda Yardımcı Olabilir?

Bir terapist, bir dizi mevcut endişe için bir aile dizilimi önerebilir ve bir danışan, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi nedenden dolayı bu müdahaleyi düşünmeye karar verebilir:

 • Danışan, kendi ailesinden öğrendiği dinamiklerle ilgili olabilecek ilişkilerinde işlevsiz veya zararlı kalıpları kırmak istiyorsa,
 • Bir çift, birbirlerinin geçmişini ve köken ailelerinin ilişkiye getirdiklerini nasıl etkilediğini daha iyi anlamak istiyorsa,
 • Danışan, çocukluğundan beri ölen, ulaşılamayan veya temas kurmaktan kendini güvende hissetmeyen bir istismarcıyla yüzleşmek istiyorsa,
 • Danışan, çocukluğundan kalma kalıpların zihinsel sağlıklarını nasıl etkilemeye devam ettiğine dair fikir edinmek istiyorsa.

Aile dizilimleri belirli teşhisler için endike değildir, ancak çocukluk travmasının üstesinden gelmek için mücadele edenler, bir akrabanın ölümünden sonra karmaşık duygular yaşayanlar veya sorunlu aile dinamiklerinin diğer çeşitli etkileri için özellikle faydalı olabilirler.

Aile Dizimi Terapisinin Kullanım Alanları

Aile dizimi terapisi, fiziksel, zihinsel, sosyal veya ruhsal sorunlar dahil olmak üzere çok çeşitli sorunlar için kullanılabilir. Bu terapötik yöntem, aşağıdaki gibi sorunların üstesinden gelmemize yardımcı olabilir:

Aile Dizimi Terapi Yöntemleri

Tipik bir aile dizimi oturumunda bir arayan, bir kolaylaştırıcı ve muhtemelen diğer katılımcılar vardır. Arayan, bir sorunu çözmek için gelen kişidir. Kolaylaştırıcı, dizilimi yöneten terapisttir. Diğer katılımcılar, oturumlarında da arayanlar olabilecek ilgisiz kişilerdir.

Arayıcının çözmesi veya üstesinden gelmesi gereken bir sorunu vardır. Sorun, tırnak yemekten veya sigara içmekten ilişki sorunlarına veya depresyona kadar her şey olabilir. Kolaylaştırıcıya sorununun ne olduğunu çok kısaca söylerler, ancak ayrıntılı olarak açıklamazlar veya sorun için herhangi bir neden önermezler. Sonra oturup gözlemlerler.

Oturumda başka insanlar varsa, kolaylaştırıcı bir rol oyununda belirli aile üyelerini, muhtemelen birden çok kuşaktan temsil etmesi için farklı insanları seçecek veya önerecektir. Kolaylaştırıcı ayrıca, arayanın ait olduğu bir grubu veya izledikleri bir ideali temsil edecek kişileri seçebilir.

Kolaylaştırıcı daha sonra katılımcıları aile kümeleri yaklaşımının bir parçası olarak arayan için anlamlı olabilecek bir şekilde düzenler. Rol yapma sırasında herkes bir süre hareketsiz kalır ve arayıcıya morfojenik alanla bağlantı kurması ve düzenlemenin kendileri için doğru olup olmadığını belirlemesi için zaman verir.

Kolaylaştırıcı, arayan kişi "doğru" olduğunu hissedene kadar düzenlemeyi ayarlar. Her düzenlemenin doğruluğunu veya yanlışlığını hissetmek biraz zaman alabilir. Arayan kişi bir düzenlemeyi kabul ettiğinde, onunla duygu düzeyinde bağlantı kuracak ve sonra düşünecektir. Bu, arayan kişinin mevcut sorununun kaynağını belirlemesine yardımcı olur.

Bu noktada, kolaylaştırıcı gruptaki her bir katılımcıya söylemesi için bir cümle önerir. Arayıcı, aile dizilimindeki yerini alır ve her kişi cümlesini söyler. Yine, öneri onlar için doğru gelmiyorsa, kolaylaştırıcı tekrar deneyebilir.

Aile dizimi egzersizi bittikten sonra, arayan kişi, mevcut sorununun kaynağını öğrenerek, söz konusu konuyla ilgili kişi (veya geçmişinin bir kısmı) hakkında daha fazla bilgi edinmek için hayatına geri döner. Eğer o kişi hala hayattaysa, ilişkiye şifa getirmek için o kişiyle doğrudan duygusal düzeyde bağlantı kurabilirler. Kişi ölmüşse veya başka bir şekilde müsait değilse, arayıcı geçmişte ne olduğunu veya o kişinin neyi temsil edebileceğini öğrenmenin başka yollarını arar, böylece o atadan kalan sorunları çözebilir.

Bu terapi yaklaşımı tipik olarak ya bir atölyede ya da özel bir muayenehanede bireysel danışmanlık seanslarında gerçekleştirilir. Her ikisinin de etkili olduğu kanıtlanmıştır, ancak her biri için farklı yöntemlere ihtiyaç vardır.

Aile dizimi çalıştaylarında da gruptaki kişiler sırasıyla arayan ve katılımcı olarak yer alır. Prosedür yukarıda açıklanana çok benzer.

Aile Dizimi Terapisinin Faydaları

Aile dizimi yöntemini kullanan danışanlar bu müdahalenin ardından katarsis yaşayabilirler çünkü bu onların çatışma, travma ve zorlu geçmiş deneyimlerle güvenli bir ortamda çalışmalarına olanak sağlamıştır. Aile dizimi, danışanın dikkatini daha önce dikkate almadıkları kalıplara ve dinamiklere çektiği için, muhtemelen davranışlarına ilişkin gelişmiş bir içgörü geliştireceklerdir. Bu, daha sağlıklı iletişime ve daha tatmin edici ilişkilere yol açabilir. Aile dizilimleri aynı zamanda danışanın geçmişinden travmatik olayları işlemek için güçlü bir alan yaratır.

Aile Dizimi Terapisi Almalı mıyım?

Çeşitli psikolojik ya da fiziksel sorunları için kanıta dayalı bir tedavi olarak aile dizimi terapisine yönelik araştırmalar sınırlıdır. Mevcut literatürün bir analizi, incelenen 12 çalışmanın dokuzunun ölçtükleri sonuçlarda istatistiksel olarak anlamlı iyileşme gösterdiğini ortaya koydu. Ancak kanıtların niteliği ve niceliği düşüktü.

Genel tedavi sonuçlarıyla ilgili veriler karışık olsa da, aile dizilimleri ruh sağlığı ve sinir farklılığı konusunda damgalanma duygularını azaltabilir; özellikle, otistik çocukların ebeveynleri, aile dizimi yöntemini kullanarak damgalanma duygularının üstesinden gelebilirler.

Aile dizimi terapisi oldukça yoğun bir deneyim olabilir ve katılım, travmatik veya stresli olaylarla ilgili güçlü duyguları veya anıları ortaya çıkarabilir. Bu tedavi müdahalesini düşünen danışanlar, terapistleriyle kendilerini rahat hissettiklerinden emin olmalı ve aile dizilimini yapmakla ilgili her türlü soruyu sormalı veya endişelerini dile getirmelidir.

Danışanların, muhtemelen tanımadıkları bir grup insanla bir aile dizilimi yaparken kendilerini rahat hissedip hissetmediklerini düşünmeleri gerekir. Aile dizimine bireysel bir yaklaşımla kendilerini daha güvende hissediyorlarsa, terapist onlara nesneler veya oyuncaklarla aile dizilimlerini oluşturma seçenekleri sunabilir.

Danışanların ayrıca aile dizilimi tarafından ortaya çıkan her türlü duyguyla sağlıklı bir şekilde başa çıkabilmelerini sağlamak için bir öz bakım planı olmalıdır. Danışanlar, bu aktivite sırasında ortaya çıkan travmaları, anıları ve üzücü dinamikleri ele almak için aile dizimi egzersizini takiben genellikle devam eden bir terapiye ihtiyaç duyacaktır.

Aile Dizimi Terapisinin Eleştirisi

Aile dizimi terapisini eleştirenler, Hellinger'ın kadın düşmanı, homofobik ve istismardan kurtulan bir kişinin “deneyim” için istismarcıya teşekkür etmesi de dahil olmak üzere diğer sorunlu görüşlere sahip olduğunu kaydetmiştir. Buna karşın günümüzde bu yöntemi çağın getirilerine uygun şekilde uygulayan ve rahatsız edici kabul edilebilecek düşünce kalıplarına bağlı kalmayan kişiler de vardır. Elbette burada en önemli nokta  size doğru gelmiyorsa herhangi bir terapötik aktiviteyi reddetme hakkına sahip olduğunuzu unutmamanızdır.

Aile Dizimi Terapisine Nasıl Başlanır?

Halihazırda terapideyseniz, terapistinize aile dizilimini tedavinizde kullanmak için donanımlı olup olmadığını sorabilirsiniz. Eğer uygun şekilde eğitilmemişlerse, onlara bu müdahaleyi sunan gruplara yönlendirmeler hakkında sorular sorabilirsiniz veya onlar size aynı faydayı sağlayabilecek ve kendi uygulama kapsamına girebilecek müdahaleler sağlayabilirler.

Bir aile dizimi egzersizine katılmadan önce sizin için çalışan başa çıkma becerileri geliştirmeniz gerekebilir. Bu müdahale duygusal olarak yüklenebileceğinden, sizin için ortaya çıkan duyguları sağlıklı bir şekilde yönetmeye hazır olmanız önemlidir.

İşlevsel olmayan aile deneyimleri üzerinde çalışmak ve ailenizdeki kalıpların sizi nasıl şekillendirdiğine dair içgörü geliştirmek istiyorsanız veya ileriye dönük ilişkilerinizde olumlu değişiklikler yapmayı umuyorsanız, bir aile dizimi terapisi tedavi planınızın yararlı bir parçası olabilir.

Psikolojik sorunlarda kişinin kendi kendine yardımcı olması kadar, bir uzmandan destek alması da önemlidir. Psikolojik sorunlarınız konusunda ne kadar bilinçli olursanız olur hiçbir şey bir uzman yardımı almanın yerini tutamaz. Siz de yaşadığınız sorunlardan kurtulmak istiyorsanız hemen şimdi online terapiye başlayın!

Aile Dizimi Terapisi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Aile dizimi terapisi sahte mi?

Birçok kişi, aile dizimi çalışması yoluyla önemli bir içgörü ve netlik elde ettiğini bildirmektedir, ancak aile dizilimlerinin öznel terapötik süreci ve deneyimsel doğası nedeniyle, aile dizimi terapisi kanıta dayalı bir yaklaşım değildir.

Aile dizimine kendi başıma katılabilir miyim?

Elbette bazen bir arkadaşınızla veya partnerinizle birlikte gelebilirsiniz ancak çoğu zaman tek başınıza katılıp tanımadığınız insanlarla bağlantı kurmanız ve derin bir deneyim paylaşmanız gerekir. Bire bir seanslarda, aile dizilimini oluşturmak için danışanın etrafına yerleştirilen nesnelerle diğer aile üyeleri temsil edilir.

Aile dizimi terapisini kim yarattı?

1990'larda, dünyanın her yerindeki ailelerle 50 yıl çalıştıktan sonra, Bert Hellinger yeni bir terapi ve şifa türü yaratmak için tüm bu farklı fikirleri bir araya getirdi. Ölümünden önce 83 etkileyici kitap yazdı ve sayısız seminer verdi.

Aile dizimi terapisi nasıl çalışır?

Aile dizimi, belirli bir ailede birden çok kuşağı kapsayan tanınmayan bir dinamiği ortaya çıkarmaya ve bu dinamiğin zararlı etkilerini, özneyi temsilciler aracılığıyla geçmişin gerçek gerçekleriyle yüzleşmeye ve kabul etmeye teşvik ederek çözmeye çalışır.

Aile dizimi nasıl yapılır?

Aile dizimi terapisi sırasında, kişinin kendisini ve ailesindeki bireyleri temsil edenler, psikolojik rahatsızlıkları, duygu durumlarını yansıtmaya çalışırlar. Terapi esnasında aile bireyleri birbirlerine olan duygularını ve iletişimlerini ele alarak, aralarında ortaya çıkan olumsuzluklar üzerine konuşurlar.

Aile dizimi işe yarıyor mu?

Aile dizimi terapisi, aile içerisinde çözümlenmemiş konular, bireylerin hayatındaki ve aile ilişkilerindeki tıkanıklıkların çözüme ulaşması açısından işe yarayan bir terapi yöntemidir. Bu yöntem, bireylerin farkında olmadıkları, derinlerde gizlenmiş olan sorunların bile çözüme ulaşmasına yardımcı olmaktadır.

Yazar
Eren Artun Ergül Profil Fotoğrafı
Eren Artun ErgülPsikolog2 Ağustos 2022
Yorumlar
0/1500

Henüz yorum yapılmadı

Henüz yorum yapılmadı
En uygun fiyatlarla

Online Terapi