İletişim: [email protected]
logo
psikologofisi.com destek
psikologofisi.com

Fobi Nedir? Fobi Çeşitleri ve En Yaygın Fobiler Nelerdir?

Fobi Nedir? Fobi Çeşitleri ve En Yaygın Fobiler Nelerdir?

İçindekiler


Fobi Nedir?

İnsanların dışarıdan gelen ve gelebilecek tehlikelere karşı verdiği duygusal ağırlıklı tepkilere korku denir. İnsanlar, tarih boyunca birçok korkuyla yüzleşmek durumunda kalmıştır. Fobiler de hissedilen korkuların bir türüdür. Genellikle anlam veremediği davranışlarda bulunan ve çeşitli korkulara sahip olan bireyler, bu korkularının sebepleri hakkında çeşitli araştırmalar yaparlar. Bu araştırmalar sonucunda, yüzleştikleri korkulara dair bir fobi türüyle karşılaşma olasılığı çok yüksektir. Sorunun kökenine inildiğinde ise insanların aklında ‘’fobi ne demek?’’ tarzı sorular oluşabilir. Bu kelime, köken olarak patolojik korku kelimesinden türemiş ve dilimize Fransızcadan geçmiş bir kelimedir. Fobi kelimesinin anlamı ise kısaca ‘’korkmak ve korkutmak’’ olarak tanımlanabilir.

Fobi, bir durum ya da olaya karşı duyulan korkunun bireyin günlük yaşamını olumsuz olarak etkilemesidir. Birçok kişide farklı farklı şekilde kendini gösteren fobiler, bireylerde sıklıkla görülebilen anksiyete bozukluklarıdır. Fobisi olan bireyler ise fobik olarak da tanımlanmaktadır. 

Her canlı varlık, tehlikeli olduğunu algıladığı şeylerden ve hayatını tehdit eden durum ve olaylardan içgüdüsel olarak kaçınır. İnsan bilinci ise bu kaçınmayı korku olarak algılamaktadır. Korku, bir bakıma insanın ön uyarı mekanizmasıdır. Bireyin tehlikeli olarak algıladığı ya da hayatını tehdit ettiğini düşündüğü durum ve olaylardan kaçınamaması, kaçındığı halde duygusal olarak bir türlü rahatlayamaması, korkunun bireyin kontrolünden çıkması anlamına gelmektedir. Bireyin rahatlayamaması neticesinde korku ve endişe giderek artar. Böylece anksiyete ortaya çıkabilir.

Ortaya çıkan anksiyete bireyin günlük yaşamını olumsuz olarak etkilemektedir ve bu durum bireyin kendi isteğinin dışında işleyen bir mekanizmadır. Bu duruma gelindiğinde, bireyin kendisini koruma mekanizması ya da bireyin ön uyarı mekanizması şeklinde tanımladığımız korku, fobiye dönüşmektedir. Bireyin korkuları ya da fobileri her zaman bir varlığa yahut duruma bağlı olmayabilir. Fobiler toplum içerisinde hastalık olarak değil, ancak bir karakter özelliği ya da huy olarak algılanmaktadır.

Bu sebepten dolayı tedavi amacıyla sağlık kuruluşlarına başvuran birey sayısı çok azdır. Lakin fobiler, kişinin hayat kalitesini ciddi anlamda düşürebilir. Örneğin bu gibi bir rahatsızlıktan muzdarip bireyler, korkularından dolayı sosyal hayattan giderek uzaklaşabilirler. Bu nedenle, fobileriniz için vakit kaybetmeden bir psikoloğa başvurmalı ve en kısa sürede sıkıntınıza çare bulmalısınız.

fobi

Fobi Belirtileri Nelerdir?

Kişinin karşısında korkuya kapıldığı bir olay, durum ya da olayla karşılaşması sonucunda çoğunlukla anksiyete belirtilerine rastlanmaktadır. Panik atak durumunda görülen semptomların büyük bir çoğunluğu fobi durumunda da görülebilmektedir. İleri düzeydeki fobi durumlarında ise kalbin durması ve ölüm dahi görülebilmektedir.

En sık görülen fobi belirtileri ise şunlardır;

 • Kalp çarpıntısı,
 • Yüz kızarması,
 • Yüzde kaşınma ya da yanma hissi,
 • Titreme,
 • Soğuk terleme,
 • Bulanık görme,
 • Nefes darlığı,
 • Ağız kuruluğu,
 • Yutkunma güçlüğü,
 • Mide bulantısı,
 • Bilinç kaybı,
 • Ani tansiyon düşmesi,
 • Bayılma,
 • Bunalım,
 • Sinir krizi,
 • Şoka girme.

Bu belirtilerin varlığında, vakit kaybetmeden bir uzmandan destek almak gereklidir. Zira sağlığın söz konusu olduğu her durumda, erken teşhis büyük önem arz eder.

Fobi Nedenleri Nelerdir?

Fobilere sebep olan bazı önemli hususlar vardır. Örneğin, çocukluk döneminde başlayan basit düzeydeki fobilerde beklenmedik, rahatsız edici olan bir tecrübe ya da durum fobiye sebep olabilmektedir. Bazı durumlarda ise fobiler öğrenilen davranışlar olarak meydana gelmekte, aynı evdeki bir başka bireyin fobisini tecrübe eden bir çocuk aynı nesne ya da duruma karşı fobi oluşturabilmektedir. Bununla beraber yapılan araştırmalara göre, kan fobisinin ve tıbbi işlemlere yönelik duyulan fobinin kalıtsal özellikleri de bulunmaktadır.

Fobi sahibi kişilerde, fobinin gelişimi sırasında, beynin korkuyla ilişkili merkezlerinde birtakım kimyasal değişiklikler meydana gelmektedir. Erken erişkinlik döneminde görülen karmaşık fobilerin oluşumunda ise kalıtımsal özellikler ve hayatta tecrübe edilen olayların etkisi daha belirgindir. Agorafobi olarak isimlendirilen açık alan korkusu, neredeyse her zaman panik nöbetleriyle kendini göstermekte ya da ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan sosyal fobi ise korkulan durumla karşılaşıldığı takdirde bedensel belirtilerle kendini gösterir. Tıpkı agorafobi gibi, sosyal fobi tedavisi de ihmal edilmeden bir an önce uygulanmalıdır. 

Fobi Çeşitleri Nelerdir?

Fobiler iki ana kategoride değerlendirilmektedir:

 1. Özgül Fobiler: Özgül fobi; özgül ve belirli nitelikteki canlı ve cansız cisim, mekân ya da aktiviteye yönelik bir biçimde aşırı korkulu olma durumudur.
 2. Karmaşık Fobiler: Sosyal fobi ve agorafobide olduğu gibi bireyin korku ve kaygısı bir tek nesneye yönelik değildir, ancak birbirinden farklı birçok nesne ve duruma yönelik bir biçimde ortaya çıkmaktadır.
fobi

En Yaygın Fobiler Nelerdir?

Fobiler, çok geniş yelpazeye sahip korkular olarak da tanımlanabilir. Zira bu korkuların çok fazla çeşidi vardır. Bu çeşitlerin fazlalığı, ilginç fobileri de beraberinde getirmektedir. Genel olarak en sık karşılaşılan fobi türleri ise şu şekilde sıralanabilir:

Sosyal Fobi

Bireyin belirli sosyal şartlarda üst seviyede kaygılı olması durumu olarak tanımlanmaktadır. Sosyal fobi; toplantılar, düğünler ve konferanslar gibi bireyin kendisini yalnız ve yabancı hissedebileceği ortamlarda ve topluluk önünde bir konuşma yapmak gibi tüm dikkatlerin kendisi üstüne yöneleceğini düşündüğü durum ya da eylemler esnasında meydana gelen aşırı kaygılı olma hali olarak tanımlanmaktadır. Sosyal fobisi olan bireyin temeldeki düşüncesi, diğer insanlar tarafından yanlış değerlendirilme, alaya alınma veya gülünç duruma düşme biçimindeki yersiz varsayımlarıdır. Bunun sonucunda birey, kabiliyeti olup başarıya ulaşabileceği birçok alandan kendini soyutlamaya başlar. Sosyal fobi, çoğunlukla ergenlik dönemi ile erken erişkinlik çağında kendini göstermektedir.

Anatidaefobi

Bu fobiye sahip olan bireyler, bir ördek tarafından izlendiğini düşünüp korkabilmektedir. Bu fobi genellikle çocukluk çağında bir ördeğin saldırısına uğramış ya da bir ördek tarafından kovalanmış bireylerde bulunmaktadır.

Geletofobi

Kişinin kendisine gülünmesinden ya da kendisiyle dalga geçilmesinden korkması durumudur. Bu fobiye sahip bireyler, genellikle bulundukları ortamda atılan her kahkahanın kendileri ile alakalı olduğunu düşünür. Birçok insan kendisine gülünmesini ya da kendisiyle dalga geçilmesinden hoşlanmaz, ancak bu fobiye sahip insanların bu durumu içselleştirdiği ve bu durum karşısında fazla korkuya kapıldığı görülür. 

Agirofobi

Bir caddede karşıya geçmekten kaynaklanan korkuya agirofobi adı verilir. Bu fobiye sahip olan bireyler, özellikle de yaya geçitlerinde büyük korku yaşarlar.

Panfobi

Her zaman bir kötülüğün varlığına inanma ve bunun neticesinde de her şeyden korkma durumudur. 

Ranidafobi

Kurbağalardan korkulan fobi çeşididir.

Ksantofobi

Bazı renkler bireyi istemsiz bir biçimde tedirgin edebilmektedir. Bu fobi de sarı renge karşı duyulan tedirginlik durumudur. Bu fobi, insanda psikolojik hatta hormonal seviyede rahatsızlık yaratabilmektedir. 

Obesofobi

Bu fobi bireyin şişmanlamaktan çok fazla korkması olarak tanımlanır. Bu durum, özellikle de kadınları ciddi şekilde etkiler.

Pogonofobi

Diğer bir adıyla sakal korkusu olarak da bilinir. Sakallardan ya da sakallı insanlardan korkma durumudur. İlginç rahatsızlıklardan biri olan pogonofobi, bireylerin çocukluk çağında yaşadığı sakallı insanlarla ilişkili kötü bir olayı işaret ediyor olabilir. 

Halitofobi

Çoğunlukla OKB hastalığından muzdarip bireylerde görülen bu durum, kötü nefes fobisi olarak tanımlanmaktadır.

Globofobi

Bireyin balonlardan, özellikle de balonların patlamasından korkması durumudur. Bu bireyler, balonların olduğu bir ortama girdiklerinde büyük tedirginlik yaşarlar.

Jinefobi

Kadınlardan korkma durumu olarak tanımlanabilir. Çocukluk çağında anne, abla, öğretmen ya da bireyin üstünde büyük etkisi olan herhangi bir kadınla ilişkili kötü anıları bulunan ya da bu kişilerden kötü muamele görmüş olan bireylerde sıkça görülür.

Seksofobi

Bireyin cinsel aktivitelerden ya da cinsel organlardan korkması durumudur. Geçmişte yaşanan kötü anılar, aile eğitimi ya da cinsellik konusundaki dini ve toplumsal baskılar bireyde bu fobinin gelişimini tetiklemektedir. 

Aritmofobi

Çocukluk ya da gençlik çağında matematik ile ilişkili kötü anıları bulunan bireylerde sıkça görülen sayılardan korkma durumudur. 

Nomofobi

Günümüzde çok yaygın bir biçimde görülen telefonsuzluktan korkma durumu olarak tanımlanan fobidir. Bu fobiden muzdarip bireyler, telefonu yanında olmadan bir yere gittiklerinde kendilerini tedirgin ve gergin hissedip bu durumdan büyük korku duyarlar.

Triskaidekafobi

Çoğunlukla batı ülkelerinde ve bu ülkelerin kültürlerinde görülen bu triskaidekafobi, bireyin 13 sayısından korkma fobisidir. Batı kültüründe 13 sayısının uğursuz olduğu düşünülür, ancak böyle bir düşünce bizim kültürümüzde neredeyse yoktur.

Tafefobi

Mezarlardan korkma ya da diri diri gömülme korkusuna sahip olma durumudur. Bu bireyler, öldüklerinin sanılması ve bu sebeple de diri diri gömülme korkusu taşırlar. 

Teknofobi

Teknolojinin gelişiminden korkma durumudur. Son zamanlarda teknoloji alanında görülen büyük yenilikler ve yapay zekânın oldukça gelişmesi bu fobiyi taşıyan bireylerde tedirginlik ve gerginlik seviyesinin artmasına sebep olmaktadır. Yapay zekânın ilerleyip insanlığın yerini alması bu bireylerin en büyük korkuları arasındadır.

Venüstrafobi

Bu fobi bireyin güzel kadınlardan korkma durumu olarak bilinmektedir. Bu fobiye öz güvensiz olmak da sebep olabilmektedir. Bu fobiyi taşıyan bireyler, karşılarında olan ve güzel buldukları bir kadının gözlerine bakmakta bile zorlanabilmektedir.

Tetrafobi

Özellikle de Doğu Asya ülkelerinde ve kültüründe görülen tetrafobi, dört sayısından korkma durumudur. Bu rahatsızlık Doğu Asya ülkelerinde o kadar yayılmıştır ki, bazı asansörlerde dört sayısı bulunmamaktadır. 

Roller Coaster Fobisi

Bu fobi yükseklikten, basınçtan ve yüksek hızdan kaynaklanan bir fobidir. Bu fobiden muzdarip bireyler, Roller Coaster'a bindikleri esnada kendilerini güvensiz, huzursuz ve çaresiz hissederler.

Androfobi

Çocukluk ya da gençlik çağında bulunan kişilerin baba, abi ya da öğretmen gibi yaşamlarındaki önemli erkek figürlerden gördüğü kötü muamele ya da bu kişilerle yaşadığı kötü tecrübeler neticesinde oluşabilen erkeklerden korkma durumudur.  

Kronofobi

Zamanın ilerleyişine, lineerliğine ya da zaman kavramının kendisine karşı duyulan korkudur.

Koumpounophobia

Giyinme konusunda bireylerin büyük sıkıntılar yaşamasına sebebiyet veren bu rahatsızlık, kıyafetlerin düğmelerinden korkma durumudur.

Kimofobi

Kişilerin küçük ya da büyük fark etmeden denizdeki dalgalardan korkma durumudur.

Apifobi

İnsanlarda sıkça görülen bu fobi, arılara karşı korku duyma durumudur. Çocukluk çağında kendisinin ya da yakın çevresinde bulunan bir bireyin arı tarafından sokulması, bireyde bu fobinin gelişimini tetikleyebilir. 

Asimetrifobi

Sıkça karşılaşılan fobilerden biri olan asimetrifobi, simetrik olmayan cisim ve nesnelere karşı duyulan korkudur. 

Atelofobi

Kişinin kusursuz ya da mükemmel olamamaktan korkması durumudur.

Arakibutirofobi

Görülen en ilginç fobiler arasındadır. Bireyin fıstık ezmesi yediği esnada fıstık ezmesinin damağına yapışmasından korkması durumudur.

Manyofobi

Bireyin yakın çevresinde psikolojik sıkıntılar yaşamış ya da yaşamaya devam eden insanların bulunması neticesinde oluşabilen, bireyin delirmekten korkması durumudur.

Paraskavedekatriafobi

Bireyin ayın 13'ü ve cuma gününe denk gelen günlerden korkması durumudur.

Peladofobi

Ufak yaşlardaki çocukların kel olan insanlardan etkilenmesi neticesinde, görülen kel insanlardan korkma ya da kelleşmekten korkma durumudur. 

Fobofobi

Bu bireyler yeni korkulara sahip olmaktan korkarlar ve bu sebeple de kendilerini korkutacak yeni bilgiler edinmekten sürekli olarak kaçınırlar.

Pentherafobi

Evli insanlarda görülen bir durumdur. Evli kişilerin, kaynanalarının kendi hayatlarına aşırı etki etmesinden korkmaları olarak tanımlanabilir. Ne yazık ki bu durum, bizim kültürümüzde oldukça yaygındır.

Politikofobi

Politikacı ya da siyasetçilerden korkma durumudur.

Takofobi

Yüksek hızdan korkulması durumudur.

Transfobi

Genelde homofobik bireylerde görülen bu fobi, transseksüel kişilerden korkulması durumudur.

Tripanofobi

Özellikle çocukluk çağındaki kişilerde sıkça görülen bu durum, iğne ya da aşıdan korkulması durumudur. 

Gefirofobi

Gefirofobi, garip fobiler arasında sayılır. Zira köprülerden korkma durumudur. Bu fobiyi taşıyan bireyler, köprülerin üzerinden geçmekten daima kaçınırlar.

Helyofobi

Güneş, güneş ışığı ya da parlak olan herhangi bir ışıktan korkma durumudur. Bu durum günlük yaşamda birçok soruna sebebiyet vermektedir.

Hipnofobi

Genellikle dengesiz bir yaşam biçimine sahip ya da sık sık kâbus gören bireylerde görülen bu fobi, uykudan korkma durumudur.

Filemafobi

Bireyin birisini öpmekten ya da öpülmekten duyduğu gerginliktir.

Eisoptrofobi

Ayna fobisi olarak da bilinir. Bireyin aynada kendisinin ya da başka birinin yansımasını görme korkusu olarak tanımlanmaktadır.

Ablütofobi

Çoğunlukla ufak yaştaki çocuklarda rastlanan yıkanma korkusudur.

Pediofobi

Oyuncak bebeklerden korkulması durumudur. Bu fobiye sahip bireylerin, ayrıca robotlardan ya da vitrin mankenlerinden de korktuğu görülebilmektedir.

Klostrofobi

Günümüzde sıkça duyulan ve birçok kişide görülen bu fobi, bireyin dört bir yanı kapalı ve basık mekânlarda bulunmaktan duyduğu korku olarak tanımlanır. 

Haptofobi

Bireyin dokunulma hissinden korkmasıdır. Dokunmak, bu bireylerde yanma hissiyatına sebep olmaktadır.

Ksilofobi

Ormanlarda bulunan ağaçlardan ya da tahta olan birçok nesneden korkulması durumudur.

Çerofobi

Mutlu olma fobisi olarak da bilinir. Diğer bir ifadeyle kişinin mutlu olmaktan, pozitif davranışlar sergilemekten ya da pozitif duygular hissetmekten kaçındığı fobidir.

Tripofobi

Tripofobi de de günümüzde sıkça rastlanan fobiler arasında gösterilebilir. Tripofobiden muzdarip bireyler, delikli şeylere fobi geliştirirler. Bu durum, delik fobisi ya da delikli cisimlerden oldukça rahatsızlık duyulması anlamına gelir.

fobi

Fobiler İçin Tanı Yöntemleri Nelerdir? 

Fobilerden muzdarip bireyler, çoğunlukla fobilerinin farkındadır. Bununla beraber, basit düzeydeki fobiler çoğunlukla hayati sorunlara sebebiyet vermediği için, bu türden fobisi olan bireyler fobilerinden çok fazla şikâyet etmemekte ve çoğunlukla bir uzmana başvurmamaktadır. Diğer yandan fobisi olduğuna dair şüpheleri olan bireyler, bir uzmana başvurmadan evvel dijital mecralarda fobi testi gibi çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Ne yazık ki basit fobilere sahip bireylerin geneli, söz konusu duruma bu şekilde yaklaşmaktadır. Ancak ne olursa olsun, bu durum mutlaka ciddiye alınmalı ve bir profesyonelden destek alınmalıdır. Karmaşık fobilerde ise durum bundan biraz daha farklıdır. Karmaşık fobilerden muzdarip bireylerde ciddi fonksiyonel bozulmalar görülür ve bu hastalar sağlık kuruluşlarına daha sık başvururlar.

Fobi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Her ne kadar birçok fobi türü olsa da, tüm bunların tedavisinde sergilenen yaklaşım birbirine benzemektedir. Bu tedavi yaklaşımlarından biri psikoterapidir. Psikoterapide ana hedef, kişinin sahip olduğu fobi ile ilgili artık istese bile korku hissine kapılmamasını sağlamaktır. Fobisi olan kişilerle psikoterapide çalışırken, korktukları nesne ya da olayla ilgili geçmişlerinde negatif bir tecrübeye maruz kaldıkları sıkça görülmektedir. Fakat yine de bu durum, her zaman geçerli olmamaktadır. 

Çoğu zaman geçmişte, bilhassa çocukluk çağında yaşanmış olan herhangi bir travma, ileride bireylerin karşısına bir fobiyle çıkabilmektedir. Bu durumda, travmatik deneyimin duygusal etkisi ileri bir dönemde gerek asansörde gerekse bir köprüdeyken aniden ortaya çıkar. Bunun üzerine söz konusu birey, bu durumdan korku duymaya başlar. Bu durum sırasında yoğun bir korkuya kapıldığı için, o durumdan korktuğuna inanır ve bu sebeple de korku, birey üstünde kalıcı bir özelliğe sahip olur.

Psikoterapide korkularla çalışırken, öncelikle korkuya sebep olan travmalar tespit edilir. Daha sonra ise beynin bu korkulara karşı duyarsızlaşması sağlanır. Psikolojide şöyle bir kural vardır: Bir kişinin geçmişinde hiçbir travmatik sebep bulunmuyorsa, çoğu birey korkmadığı bir nesneye veya duruma karşı asla korku duymaz. Ayrıca birey gerçek dışı bir korkuya sahipse, bunun mutlaka travmatik bir sebebi vardır ve bu sebep birçok şey olabilir. Psikoterapi süreci esnasında bu sebep ya da sebepleri tespit edip, travmatik etkiyi ortadan kaldırıldığında korkular kaybolmaktadır.

Ayrıca travmatik sebebi istemsizce bilinçaltına attığı için bunu hatırlayamayan bireyler de olabilmektedir. O zaman tetikleyici faktör üstünde çalışıldığında geçmişte yaşanan travmaların işlenip duyarsızlaştığını ve bireyin korkusunun ortadan kaybolduğunu görebilmek mümkündür. Fobilerin tedavisinde korkuların üstüne gitmek, ancak bu travmaların işlenip bireyin korku duyduğu nesne ya da olaya duyarsızlaştırılmasından sonra uygulanabilecek bir tekniktir. Bu yöntemi uygulamadan yapılan üzerine gitme uygulaması genellikle bireye zarar vermekte ve bireyin tedaviye olan inancını zedelemektedir. Tüm bu yaklaşımları ortaya koyan teknik EMDR terapisidir. Bu terapi tekniği, fobi tedavisinin en etkili olan tekniğidir. Çok kısa zamanda ve neredeyse %100’e yakın bir sonuç verebilmektedir. Sizin için en uygun ve en doğru tekniği, başvurduğunuz uzman belirleyecektir. Böylece, tedavi sürecinin çok daha sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi sağlanır.

Sahip olduğu deneyimli ve uzman kadrosuyla Psikolog Ofisi, fobilerinizden kurtulmanız ve tekrardan sağlıklı günlere dönebilmeniz için yanınızdadır. Bütün psikolojik sorunları modern tekniklerle ele alan Psikolog Ofisi’nin sunduğu hızlı ve güvenilir hizmet sayesinde, dünyanın neresinde olursanız olun, sadece 1 dakika içerisinde dilediğiniz uzmandan destek almaya başlayabilirsiniz. Siz de Türkiye'nin ilk ve en büyük online terapi platformu Psikolog Ofisi’nin uzmanlarından gereken desteği alın, fobilerinizden en hızlı şekilde kurtulun.

Fobi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Fobi Kimlerde Görülür?

Fobiler, erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülmektedir. Ayrıca fobinin türüne bağlı olarak, altta yatan sebepler değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle, kesin olarak ‘’şu kişilerde görülür, bu kişilerde görülmez’’ gibi yargılarda bulunmak doğru değildir.

Fobilerin Tedavisinde İlaç Kullanılır mı?

Tedavi sürecinde kilit nokta, bilgili ve deneyimli bir uzmandan psikolojik destek almaktır. İlaç tedavisi ise sadece gerekli görüldüğü zamanlarda devreye sokulmaktadır. 

Fobiler Nasıl Başlar?

Fobiler; bireyin korkusunun nesnesi olan belli bir cisimden, hayvandan, mekân türünden ve şartlardan kaçınmaya çalışıldığı ve bireyin yaşamının buna göre şekillendiği aşamada meydana gelmektedir. Aynı zamanda fobiler, sıradan korku hissiyatına kıyasla çok daha ciddi ve şiddetlidir.  Bu yüzden, bireyin yaşamını çok daha derinden etkilemektedirler.

Bireydeki fobinin nesnesi, örneğin yılan fobisinde olduğu gibi, bireyin çok nadir olarak karşılaşacağı bir durum olduğu zaman gündelik yaşamı pek fazla etkilemez. Oysaki evden dışarı çıkma ve kalabalık mekânlarda bulunma korkusu olan agorafobi ya da diğer insanlarla birlikte olma ve toplum önünde konuşma yapma korkusu olan sosyal fobi gibi bazı karmaşık tipteki fobilerde, bireyin yaşamının daha ciddi seviyede etkilenmesi söz konusu olmaktadır. Bu nedenle, vakit kaybetmeden tedavi sürecine başlanmalıdır.

Tarih : 24.05.2021
Yazar :

Psikolog

Eren Artun Ergül

Merhabalar ben Psikolog Eren Artun Ergül. Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum. 14 yıllık mesleki tecrübem ve aldığım çeşitli psikoterapi eğitimleri ile zor günler yaşadığınız bu süreçte sizlere destek olmak istiyorum. Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi ve Kabul ve Kararlılık Terapisi (A... Devamını Oku

Kullanıcı Yorumları


Bu sayfada yer alan yorumlar, ilgili uzmanın doğrudan veya dolaylı talebi ve/veya ricası olmaksızın, ilgili kişi tarafından bağımsız olarak yazılmaktadır. Psikologofisi.com'un temel amacı psikoloji alanında halkın bilinçlenmesini sağlamaktır. Psikologofisi.com bir başvuru hizmeti değildir ve herhangi bir Sağlık Hizmeti Sağlayıcısını tavsiye etmemektedir veya desteklememektedir.


Son Eklenen Makaleler


Bir dakikada
psikoloğa bağlanın

psikologofisi