Laroxyl nedir? Ne işe yarar?

  Bu yazıdaki konular

İçindekiler


 

 

Laroxyl 10 mg ve 25 mg formlarında piyasada olan, trisiklik adı verilen ilaç grubuna dahil antidepresandır. Laroxyl 10 mg kutu içeriğinde her bir film kaplı tablet 10 mg amitriptilin içeren  30 adet, Laroxyl 25 mg kutu içeriğinde ise her bir film kaplı tablet 25 mg amitriptilin içeren 40 adet tablet  bulunur. Film kaplı tabletler pastel kırmızı renkli bikonveks yuvarlaktır. 

Trisiklik grubunda yer alan Laroxyl antidepresan beyinde salgılanan kimyasal maddelere etki ederek depresyonun sebep olduğu semptomları düzeltir. 

Depresyon kendi başına geçmesi beklenmemesi gereken, belirtileri gözlendiğinde mutlaka doktora gitmeyi ve kendisi için verilecek tedavi yöntemine uymayı gerektiren bir rahatsızlıktır. Depresyonla yaşamak hayat kalitesini önemli ölçüde etkiler ve yaşama dair motivasyonu düşürür. Depresyondaysanız ilaç tedavisinin yanı sıra psikoterapi de önerilmektedir.

 

Laroxyl ne işe yarar?

 

Laroxyl antidepresan ilaç depresyonun belirtilerinin tedavisinde,  özellikle de endojen depresyon (dış tetikleyicisi olmayan, biyolojik faktörlere bağlı depresyon) tedavisinde kullanılır. Migren, çeşitli ağrı semptomları ve gerilim tipi baş ağrısı tedavisi için de verildiği bilinmektedir.
Yatağı ıslatma tedavisi için de Laroxyl tablet verilmektedir.

 

Laroxyl nasıl kullanılır?

 

Laroxyl tablet bir bardak temiz içme suyu ile ağızdan yutularak içilir. Tableti emmeyin ve çiğnemeyin, ağzınızda bekletmeden su yardımı ile yutun. Almayı  unuttuğunuz bir doz olduğunu fark edecek olursanız dengelemek için çift doz almayın, almayı unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alın ve tedavinize doktorunuzun önermiş olduğu doz miktarı ve kullanım sıklığına uyarak kaldığınız dozdan devam edin. Doktoronuzun önermemiş olduğu hiçbir ilacı kullanmayın. Tedaviniz için gerekli en uygun ilacı, doz miktarı ve kullanım sıklığını sağlık öykünüz ve olası yan etkilerine yatkınlığınızı göz önünde bulundurarak doktorunuz sizin için planlayacaktır. Depresyon hastalığındaki intihar olasılığı unutulmamalı ve doktor tarafından verilen dozun dışına çıkılmamalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar kullanılmamalıdır.

Laroxyl kullanımı uyanıklık durumunuzu bozabilir ve dikkatinizi zayıflatabilir. Beceri gerektiren araç ve makine kullanımı gibi işleri yapmanız önerilmez. Bu gibi ilaçların akşam yatmadan önce alınması önerilir.  İlaç sizi etkiler ve performansınızı değiştirirse doktorunuz ile derhal iletişime geçin.

Kullanmakta olduğunuz reçeteli veya reçetesiz başka bir ilaç, vitamin ya da bitkisel takviye varsa doktorunuzu bilgilendiriniz. İlaç başka ilaçlarla etkileşime girerek istenmeyen yan etkilere sebep olabilir, etkileşime girdiği diğer ilacın yan etki semptomları göstermesine sebep olabilir. Ayrıca, Laroxyl yan etkileri başlığını da dikkatlice okuyunuz.

 

Laxoryl bırakıldığında ne olur?

 

Laroxyl antidepresan bırakılırken ilaç birden kesilmez ve doktor kontrolünde azaltılarak tedavi sonlandırılır. Laroxyl tablet kullanımı sonlandırıldıktan 2 ile 7 gün kadar sonra yoksunluk semptomları görülebilir. Uyku bozukluğu, kötü rüyalar görmek, mide bulantısı, huzursuzluk, halsizlik, mani ya da hipomani Laroxyl kullanımı sonlandırıldıktan sonra görülebilen semptomlardandır.

 

Laroxyl kilo aldırır mı?

 

Laroxyl kilo alımından direkt olarak sorumlu olmasa da, iştah arttırdığı ve metabolizmayı etkilediği için Laroxyl tedavisi süresince kilo alma ihtimali yüksektir. İştahı açılmamış olduğu halde metabolizması etkilendiği için kilo alan hasta sayısı da çoktur. Bununla birlikte, karbonhidrata karşı aşırı düşkünlük başladığını doktoruna bildirmiş hasta sayısı da oldukça  fazladır.


Laroxyl depresyon tedavisinde oldukça etkili bir antidepresan olduğundan, kişi depresyonun etkilerinden sıyrılıp hayattan yeniden keyif almaya başladıkça tat almanın hazzını yeniden keşfeder ve yeme isteğine karşı çıkamayabilir. Bu sebeple antidepresan tedavisine başlarken kişiye uygun bir egzersiz programı oluşturmak, dengeli beslenmek ve hareketsiz kalmamaya özen göstermek, düzenli yürümek ve günlük hayatta asansör yerine merdiven tercih etmek gibi basit önlemleri hayata dahil etmek önemlidir. 

 

Laroxyl’in dikkatli kullanılmasını gerektiren durumlar

 

Antidepresan ilaçların çocuk hastalarda ve 24 yaş öncesi gençlerde intihar düşüncelerini artırıp bu yöndeki eylemleri tetiklediği bilinmektedir. Bu sebeple tedaviye başlarken, ilk aylarda, doz değişimlerinde ve ilaç bırakılırken görülecek huzursuzluk, intihar düşünceleri, aşırı hareketlilik ve davranışlardaki beklenmedik aşırı değişimler mutlaka tedavi gören kişinin yakın çevresi ve tedavisini belirleyen hekim tarafından gözlem altında olmalı ve herhangi bir gariplik gözlemlendiğinde doktor bilgilendirilmelidir.

Şeker türlerinden bazılarına karşı hassasiyetiniz varsa ilacın içeriğindeki laktoz monohidrat’tan dolayı doktorunuz size başka bir ilaç vermeyi düşünebilir. Doktorunuzu şeker intolaransınız ile ilgili olarak bilgilendirmelisiniz.

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçmiş bir dönem için bile olsa geçerliyse, Laroxyl kullanmaya başlamadan doktor ile bu bilgiyi paylaşmalısınız.

 • Prostat büyümesi veya idrar yapmakta güçlük gibi şikayetleriniz varsa,
 • Göz basıncınızda yükselme varsa,
 • Manik depresyon, şizofreni veya herhangi başka bir psikiyatrik hastalığınız varsa,
 • Havale veya sara (epilepsi) öykünüz bulunuyorsa,
 • Elektrokonvülzif tedavi (EKT) görmekteyseniz,
 • Kalp-damar ya da karaciğer hastalığınız varsa,
 • Tiroid bozukluğu için ilaç tedavisi görüyorsanız, tiroid beziniz aşırı çalışıyorsa,
 • Kan hastalığınız varsa,
 • Uzun QT sendromu ya da Torsades de Pointes’e sebep olabilecek ilaçlar alıyorsanız, Diş tedavileri de dahil olmak üzere herhangi bir anestezi uygulanması Laroxyl tedavisi görmekte olan biri için kalp atımında düzensizlik ve düşük tansiyon risklerini önemli ölçüde artırır.

Anestezi gerektiren herhangi bir durum karşısında hastanın Laroxyl kullanmakta olduğu anesteziste mutlaka söylenmelidir.

 

Laroxyl’in kullanılmamasını gerektiren durumlar

 

 • Çocuklara Laroxyl kullanımı önerilmez. 
 • Karaciğerinizden yana ciddi rahatsızlıklarınız varsa ilacı kullanmamalısınız.
 • Emziriyorsanız  veya hamileyseniz  Laroxyl kullanmamalısınız. 
 • Mani dönemindeyseniz
 • İlacın içerdiği herhangi bir maddeye veya diğer trisiklik grubu antidepresan ilaçlardan herhangi birine karşı duyarlılığınız varsa
 • Alkol kullanıyorsanız
 • Yakın zamanda kalp krizi geçirmişseniz ya da kalp ile alakalı herhangi bir rahatsızlığınız varsa Laroxyl kullanmamalı ve doktorunuzu Laroxyl kullandığınız konusunda bilgilendirmelisiniz.

 

Laroxyl’in hamile ve emziren kadınlarda kullanımı

 

Emziren kadınların Laroxyl kullanması önerilmez. 

Laroxyl anne sütüne geçer.

Hamileliğin ise özellikle ilk ve son trimesterlarında kullanımı oldukça riskli olup, bebekte istenmeyen geri çekilme belirtileri gösterebilir.

Hamilelikte kullanılmamalıdır. Laroxyl kullanırken hamile olduğunuzu öğrenirseniz derhal doktorunuza bildirin. 

Laroxyl tablet kullanacaksanız etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmanız önerilir. 

Laroxyl FDA Gebelik Risk Skalasında C kategorisinde yer almaktadır. Herhangi bir ilacın bu skalada C kategorisinde olmasının anlamı, hayvanlar ve insanlarda kontrollü çalışmaların yeterince olmadığı ya da fetotoksik etkisini sadece hayvanlarda göstermiş olup insanlarda herhangi bir fetal risk kanıtı olmadığını gösterir. 

 

Laroxl reçetesiz alınabilir mi?

 

Laroxyl reçetesiz satılamaz. Bütün hekimlerce reçete edilebilen bir ilaçtır. 

 

Laroxyl hangi ilaçlar ile birlikte kullanılamaz?

 

Laroxyl bazı ilaçlar ile etkileşime girerek etkilerini azaltabilir, arttırabilir veya nötrleyebilir ve bazı yan etkileri tetikleyebilir. Bu sebeple aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız Laroxyl tablet almadan önce doktorunuza söyleyin. 

 • Kanser hastalığının bazı türlerinin tedavisinde kullanılan altretamin, 
 • Enfeksiyon tedavisi için kullanılan linezolid ya da rifampisin, 
 • Brimonidin ve apraklonidin gibi glokom tedavisi için kullanılan bazı ilaçlar, 
 • Alerji tedavisi için kullanılan terfenadin,
 • Kas gevşetici olan baklofen,
 • Epilepsi tedavisi için kullanılan fenobarbital ya da karbamazepin,
 • Kodein, tramadol, dihidrokodein ve nefopam gibi bazı ağrı kesici ilaçlar,
 • Kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan propafenon, amiodaron, prokainamid , diltiazem, disopramid, kinidin, verapamil ve sotalol gibi bazı ilaçlar,
 • Anjina tedavisinde sprey veya dilaltı şeklinde kullanılan isosorbit dinitrat ve gliseril trinitrat gibi ilaçlar,
 • ADHD (dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu) tedavisi için kullanılan metilfenidat,
 • Yüksek tansiyonu tedavi etmek için kullanılmakta olan betanidin, diüretik, guanetidin, klonidin ve debrisokin gibi bazı ilaçlar,
 • Mantar enfeksiyonunun tedavisi için kullanılan flukonazol, 
 • Psikotik depresyon ve şizofreni gibi psikiyatrik bazı hastalıkların tedavi sürecinde kullanılan tioridazin, proklorperazin, klorpromazin, pimozid, klozapin, haloperidol ve sulpirid gibi antipsikotik bazı ilaçlar,
 • HIV tedavisi için kullanılan ritonavir,
 • Ülser tedavisi için kullanılan simetidin,
 • Parkinson hastalığının tedavisi için kullanılan selejilin ya da entakapon,
 • Fenilpropanolamin, noradrenalin, izoprenalin, adrenalin, efedrin, fenilefrin gibi semptomimetik bazı ilaçlar,
 • Doğum kontrol hapları,
 • İştahı kontrol altında tutmak için kullanılan sibutramin,
 • Uyku problemi tedavisi için kullanılan bir ilaç olan etiklorvinol

 

Laroxyl doz aşımı


Doz aşımında ajitasyon, göz bebeklerinde büyüme, vücut sıcaklığında düşme, kan basıncında düzensizlik, sersemlik, bulantı, koma, ateş, kalp ritminde düzensizliğe sebep olur. 

Almanız gereken miktardan fazla Laroxyl aldıysanız derhal doktor ile konuşun.

 

Laroxyl yan etkileri

 

Laroxyl’in erkeklerde cinsel işlev bozukluklarına sebep olabildiği bilinmektedir.

Kalp ritminde bozukluklar, baygınlık hissi, kan basıncında anormallikler felç,

Var olmayan şeyler görme, uyumada güçlük, anksiyete, konsantrasyon bozukluğu, uyumakta zorlanma, huzursuzluk, baş dönmesi, hiperaktivite, karıncalanma hissi, idrar yapmada zorlanma, bulanık veya çift görme, titreklik, kabuslar, konfüzyon gibi beyin ve merkezi sinir sistemi ile alakalı semptomlar,

Anne sütünün aşırı üretimi, iştah ve buna bağlı kilo artışı, kan şekeri düzeyinde olumsuz değişiklikler, cinsel istek bozuklukları, testislerde ve göğüslerde şişme gibi endokrin sistemi ve metabolizması ile alakalı sorunlar,
 
Tükürük bezlerinde şişme, tat alma bozukluğu, iştah kaybı, abdominal ağrılar gibi mide ve bağırsaklar üzerine olumsuz etkiler,

Aşırı terleme, kulaklarda çınlama, saç dökülmesinde anormal artış, kemik kırılma riskinde artış,

Baş ağrısı, huzursuzluk, hasta hissetme, mani veya hipomani, keyifsizlik gibi yoksunluk semptomları (tabletleri almanın kesilmesini takiben bir hafta içinde görülebilir) gibi Laroxyl yan etkilerinden herhangi birini kendinizde gözlemlerseniz doktorunuzu derhal bilgilendirin.

 

 

 

Yazar
Eren Artun Ergül Profil Fotoğrafı
Eren Artun ErgülPsikolog7 Mart 2023
Yorumlar
0/1500

Henüz yorum yapılmadı

Henüz yorum yapılmadı
En uygun fiyatlarla

Online Terapi