opemin

Opemin Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Opemin, nootropik ilaç grubunun ismine sık rastladığımız bir üyesidir. 

Nootropikler; öğrenme, bellek ve dikkat gibi bilişsel süreçleri herhangi bir yatıştırıcı veya uyarıcı etki ile bağlantılı olmaksızın geliştirirler.

 

Bu yazıda ele aldığımız konu, Opemin hakkında merak ettiklerinize cevap bulabilmek adına kaleme alınmıştır. Bulduğumuz bilgiler kendi analiz ve deneylerimiz sonucunda değil, internet üzerindeki farklı kaynaklardan araştırılarak derlenmiş bilgilerdir ve ilacı kullanmanız için bir tavsiye niteliği taşımaz.

Herhangi bir istenmeyen sonuçla karşılaşmamak adına; reçeteli/reçetesiz herhangi bir ilaç, vitamin veya bitkisel takviyeyi doktorunuz sizin için özel olarak önermedikçe kullanmamalısınız.

Erişkinlerde Opemin Kullanım Sebepleri;

 • Bellek kaybı, dikkat eksikliği ve araç kullanma yeteneğinin kaybı gibi bulgularla seyreden sendromların belirtilerine yönelik (semptomatik) tedavi,
 • Kortikal kaynaklı miyoklonus (bir veya daha fazla uzuvda veya gövdede kısa, ani kas

kasılmalarıdır) tedavisi,

 • Baş dönmesi ve ilişkili denge bozuklukları (vazomotor veya psişik kökenli sersemlik

duyusu hariç) için kullanılır.

Çocuklarda Opemin Kullanım Sebepleri;

8 yaş ve üzeri çocuklarda konuşma terapisi gibi uygun yaklaşımlar ile birlikte; genellikle disleksi (okuma/yazma güçlüğü) tedavisinde kullanılır. Doktor tarafından reçete edilmedikçe kullanılmamalıdır.

Opemin Etken Maddesi Nedir?

Her bir film tablette pirasetam etken maddesi içerir.

Kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat, polivinil alkol, titanyum dioksit gibi yardımcı maddeler de içeriğinde bulunmaktadır.

Etken Maddesi Pirasetam Olan Diğer İlaçlar Nelerdir?

Cerebrofil, Necetam, Norodin, Nootropil, Piramon ve Setropil etken maddesi Pirasetam olan diğer ilaçlardandır. 

Opemin Antidepresan Mıdır?

Opemin, nootropik ilaç grubundandır. Nootropikler sağlıklı bireylerde dikkat, hafıza, yaratıcılık ve motivasyon gibi zihinsel fonksiyonları artırmaya yönelik kullanılan ilaçlardır.

Halk arasında beyin dopingi ve zeka artırıcı olarak da bilinirler. Antidepresan değildir. 

Doktor tavsiyesi olmadıkça herhangi bir ilaç kullanılmamalıdır. Kendi kendine teşhis oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir.

Opemin Nasıl Kullanılır?

Opemin'i hangi hastalığın tedavisi amacıyla alıyorsanız, o hastalık için doktorunuzun size önerdiği dozda ve uygulama sıklığında kullanınız. 

Kaç tablet kullanılacağı ve ne zaman alınacağı ile ilgili hususlarda; ilacı size reçete etmiş olan doktorunuz tarafından sizin için planlanmış plana sadık kalmalısınız.

Opemin Kullanmadan Önce Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Opemin kullanmadan önce doktorunuza mutlaka danışmalısınız. 

Böbrek/Karaciğer yetmezliği gibi özel kullanım durumlarında kullanılan doz değişebilmektedir.

Opemin Çocuklarda Kullanılabilir Mi?

Opemin kullanımı sekiz yaşın altındaki çocuklarda önerilmez.

Opemin Yaşlılarda Kullanılabilir Mi?

Böbrek fonksiyon bozuklukluğu olan yaşlı hastalarda doktorunuz ilacın dozunu ayarlayabilir.

Opemin Hamileler Tarafından Kullanılabilir Mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza mutlaka danışınız.

 

Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber veriniz.

Opemin'in hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Doktor tarafından gerekli görülmedikçe Opemin hamile kadınlarda kullanılmamalıdır. 

Bu ilacı kullanıyorsanız, kullanımınız süresince hamile kalmamak için etkili bir şekilde gebelikten korunmalısınız. 

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Opemin Emziren Anneler Tarafından Kullanılabilir Mi?

Opemin kullanmadan önce doktorunuza mutlaka danışınız.

Opemin anne sütüne geçtiği için, Opemin kullanan anneler emzirmeyi bırakmalı veya emzirme sırasında ilacı kesmelidir.

Opemin Bağımlılık Yapar Mı?

Beyinde bulunan bazı nöronları tetiklemede kullanılan bu ilaç türü; doktor tarafından önerilen şekilde kullanılmazsa bağımlılık etkisi ortaya çıkabilir.

Opemin Cinsel İşlev Bozukluğuna Neden Olur Mu?

Opemin’in cinsel işlev üzerinde etkisi olduğuna dair yeterli veri bulunmamıştır.

Opemin Kilo Aldırır Mı?

Opemin yan etkileri arasında kilo artışı görülebilmektedir.

Opemin Uyku Yapar Mı?

Opemin kullanan kişilerde uyku hali görülebilmektedir.

Opemin Ne Kadar Sürede Etki Eder?

Opemin ile tedavinin süresi; hastalığın belirtilerinin şiddetine, tipine ve hastanın tedaviye verdiği yanıta bağlıdır. 

Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz, çünkü bu durum hastalığın belirtilerinin tekrar ortaya çıkmasına ya da daha da kötüleşmesine neden olabilir. 

Opemin ile tedavinin sonlandırılmasına doktorunuz karar vermelidir.

Opemin Reçetesiz Alınabilir Mi?

Opemin, doktorunuz tarafından reçete edildiği şekilde alınmalıdır. Doktor onayı ve reçetesi olmadan kullanılmamalıdır. Aksi takdirde istenmeyen bulgular ortaya çıkabilir.

Opemin Aile Hekimleri Tarafından Reçete Edilebilir Mi?

Opemin aile hekimleri tarafından reçete edilebilir.

Opemin Hangi Durumlarda Dikkatli Kullanılmalıdır?

 • Pirasetamın kanama zamanını uzatabilmesi nedeniyle; kanama ile ilgili altta yatan

bozukluğunuz varsa, belirli bir hastalık nedeniyle kanama riski taşıyorsanız, beyin

kanaması geçirdiyseniz, düşük dozda aspirin dahil kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar

kullanıyorsanız veya ağır kanamalı ve büyük cerrahi girişim geçiren bir hasta iseniz,

 • Böbrek yetmezliğiniz varsa Opemin'i dikkatle kullanınız.
 • Yaşlıysanız ve uzun süredir Opemin kullanıyorsanız böbrek işleviniz doktorunuz

tarafından düzenli olarak izlenmeli ve gerekirse doz ayarlaması yapılmalıdır.

 • Opemin’i miyoklonus için alıyorsanız, doktorunuzun size reçete ettiği doza ve verdiği

talimatlara mutlaka uyunuz.

Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

Opemin Hangi Durumlarda Kullanılmamalıdır?

 • Opemin etken maddesi pirasetama veya diğer pirolidon türevlerine ya da içerdiği

yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise, aşırı duyarlı iseniz,

 • Beyin kanamanız varsa,
 • Son dönem böbrek hastalığınız varsa,
 • Huntington Koresi hastalığınız varsa bu ilacı kullanmayınız.

Opemin Açken Mi Kullanılır Tokken Mi?

Opemin’i doktorunuz özel olarak herhangi birini belirtmediyse aç veya tok karnına alabilirsiniz.

Opemin Hangi İlaçlar İle Beraber Kullanılmaz?

Tiroid hormon eksikliği tedavisi ile Opemin’in eş zamanlı kullanımında konfüzyon (zihin

karışıklığı), irritabilite (uyarıya aşırı tepki gösterme) ve uyku bozukluğu gözlemlenmiştir.

 

Kan pıhtılaşmasını azaltan (kumarin grubu) ilaçların etkilerini artırabilir.

 

Pirasetam üzerine diğer ilaçların belirgin bir etkisi beklenmez. Pirasetamın diğer ilaçların

metabolizmasını etkilemesi beklenmez.

 

4 hafta boyunca günlük 20 gram dozunda alınan pirasetam, epilepsi hastalarında sabit dozlarda alınan antiepileptik ilaçların (karbamazepin, fenitoin, fenobarbiton, sodyum

valproat) doruk ve taban serum düzeylerini değiştirmemiştir.

 

Eş zamanlı alkol kullanımı, pirasetam serum düzeylerini değiştirmemiştir. Ağızdan

alınan 1,6 g pirasetamın alkol seviyesi üzerine bir etkisi yoktur. Bununla birlikte,

Opemin ile tedavi sırasında alkol tüketimi önerilmez.

 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Opemin Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Opemin de içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde bazı yan etkilere sebep olabilir.

Aşağıda listelediğimiz yan etkilerden herhangi birini kendinizde de gözlemeniz halinde Opemin kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurun:

 • Ani ve hızlı gelişen kızarıklık ve kabartı tarzında döküntüler, yüzde şişme, hırıltılı soluk alıp verme ve/veya soluk alıp vermede güçlük gibi aşırı duyarlılık belirtileri (Anafilaktoid reaksiyon),
 • Aşırı duyarlılık (Alerjik reaksiyon),
 • Koordine hareket bozukluğu/Uyumsuz hareket bozukluğu (Ataksi),
 • Denge bozukluğu,
 • Epilepsinin şiddetlenmesi,
 • Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyon),
 • Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde).

 

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Opemin’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yaygın Görülen Opemin Yan Etkileri:

 • Aşırı hareketlilik (Hiperkinezi)
 • Kilo artışı
 • Sinirlilik

Yaygın Olmayan Opemin Yan Etkileri:

 • Uyuklama hali (Somnolans)
 • Depresyon
 • Yorgunluk (Asteni)

 

Görülme Sıklığı Bilinmeyen Opemin Yan Etkileri:

 • Kanama bozukluğu
 • Baş dönmesi (Vertigo)
 • Karın ağrısı
 • Üst karın ağrısı
 • İshal
 • Mide bulantısı
 • Kusma
 • Ani ve hızlı gelişen kızarıklık ve kabartı tarzında döküntüler, yüzde şişme, hırıltılı soluk alıp verme ve/veya soluk alıp vermede güçlük gibi aşırı duyarlılık belirtileri (Anafilaktoid Reaksiyon)
 • Aşırı duyarlılık (Alerjik reaksiyon)
 • Koordine hareket bozukluğu/Uyumsuz hareket bozukluğu (Ataksi)
 • Denge bozukluğu
 • Epilepsinin şiddetlenmesi
 • Baş ağrısı
 • Uykusuzluk
 • Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon)
 • Kaygı (Anksiyete)
 • Zihin karışıklığı (Konfüzyon)
 • Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyon)
 • Anjiyonörotik ödem (Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde)
 • Cildin üst tabakasının yangısı (Dermatit)
 • Kaşıntı
 • Kurdeşen (Ürtiker)

Bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşmanız halinde doktorunuz veya eczacınızı bu yönde bilgilendirmelisiniz.

Opemin Doz Aşımı

Opemin doz aşımında:

Kullanmanız gerekenden fazla Opemin kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşmalısınız.

Opemin’i kullanmayı unutursanız unutulan dozları dengelemek için çift doz almamalısınız.

Eğer çok fazla Opemin kullanmışsanız, ilacın kutusu ile beraber size en yakın hastanenin acil servisine gitmeniz önemlidir.

Dozunuzu aldığınızı unutup tekrar alarak Opemin doz aşımına sebebiyet vermemek için; ilacı aldığınızı unutmama üzerine kişisel yöntemlerinizi geliştirmeniz önemlidir. 

Bu yöntemlere örnek olarak; Her gün aynı saatlerde alma, doz alındığında bir yeri işaretleme ve ilaç için alarm kurma verilebilir.

Yazar
Avatar
Eren Artun ErgülPsikolog22 Mayıs 2024
0/1500
Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı

Henüz yorum yapılmadı