diazem nedir

Diazem Nedir?

Diazem alkol yoksunluğu, uyuyamama, ateşli nöbetler ve anksiyete durumlarında kullanılan yeşil reçeteli, benzodiazepin grubundan bir ilaçtır. Dikkatsizce ve kontrolsüzce kullanımı sakıncalıdır. Sedatif ve hipnotiktir, bu sebeple Diazem etkisi altında dikkat ve odaklanma gerektiren işler yapılması önerilmez. 

Diğer yeşil reçeteli ilaçlar gibi bağımlılık riski yüksek bir ilaçtır. 

 

Diazem nedir ve ne için kullanılır?

Etken maddesi diazepam olan benzodiazepin türevi  ilaç grubundan Diazem, tablet, rektal tüp ve enjeksiyonluk ampul formunda bulunur. 

Diazem ampul formunda her biri 2 ml’inde 10 mg diazepam bulunan enjeksiyonluk çözelti içeren ampullerde, 10 adet veya 100 adet seçeneği ile eczanelerde bulunur.

Diazem tablet formunda ise her bir tabletinde 2 mg, 5 mg veya 10 mg etken madde içeren 3 farklı seçenekle bulunur. Tabletleri tozdan, rutubetten ve mikroorganizlardan koruyan blister ambalajlar içerisinde 25 adet veya 50 adet tablet içeren karton kutularda satılır. Tabletler yeşil beyaz renkli kapsüller şeklindedir.

 

Diazem ilacın kullanım alanları aşağıdaki gibidir.

 • Anksiyete bozukluğunun tedavisi,
 • Kaslardaki sertlik ve kasılmaları gevşetmek,
 • Havale nöbetleri, 
 • Alkolü bırakmış olan kişilerdeki huzursuzluk, titreme,  hezeyan, halüsinasyon görme, bilinç bozukluğu gibi yoksunluk belirtilerinin tedavisi,
 • Genetik faktörlü veya nedeni bilinmeyen titreme,
 • Uyuyamama hastalığı (insomnia)

 

Anksiyete için Diazem kullanımı

Diazem anksiyolitik (anksiyete gideren) bir ilaç olup anksiyetenin sebep olduğu semptomları tedavi etmek için kullanılır. Uzun süreli olarak kullanılamaz ve tek başına anksiyete giderici ilaç sayılamaz. Genellikle anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçların yanında ek tedavi olarak verilir. 

 

Bu gibi benzodiazepin türünden ilaçların aksiyete tedavisinde işe yaradığını gösteren kanıtlar  gün geçtikçe azalmaktadır ve ancak kısa süreli tedavide kullanılabiliyor olması, bağımlılık yapması gibi sebeplerden dolayı da anksiyete tedavisinde tercih edilme oranı oldukça düşmüştür. 

 

Diazem’in anksiyete giderme amacı ile kullanıldığı alanlar özgül fobiler, travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete bozukluğu, obsesif kompülsif bozukluk, panik bozukluğu ve sosyal anksiyete bozukluğu olarak sıralanabilir. 

 

Diazem kullanımı direkt şekilde sonlandırıldığında yoksunluk belirtileri gösterme ihtimali vardır. 

 

Uyku bozukluğu için Diazem kullanımı

Diazem bağımlılık yapma riski yüksek bir ilaç olduğundan, mümkün olan en aralıklı şekilde ve tedavi için işe yarayacak minimum dozda tercih edilmeli ve doktor reçete etmedikçe uyumak için kullanılmamalıdır. 

 

2 ile 4 haftadan uzun süren ilaç tedavisi uyku bozukluğu için önerilmemektedir. 

 

Bilişsel davranışçı terapi ilaç tedavisinin yanı sıra uyku bozukluğu için kullanılabilecek bir yöntem olup, iki yöntemin bir arada kullanımı uyku bozukluğu tedavisinde başarı oranını önemli oranda arttırmaktadır.

 

Uykuya geçiş için gereken süreyi kısaltır, uyku süresini azaltır, göz hareketlilikleri ve görülen rüyaları azaltır. Uyanıklık süresi azalır. İlacın bırakılmasını takip eden süreçte birkaç hafta süren kabus ve gerçek gibi rüyalar görülebilir.


Nöbet durumunda Diazem kullanımı

Doktorunuz uygun görürse, çocuklarda havale durumunda rektal yoldan diazem verebilir. Fakat bu nadiren de olsa solunum durmasına yol açabilmekte ve bu yüzden doktor önerisi dışında kullanılmaması gereken bir tedavi olup, ilk yardım bilgisine sahip olmayı da gerektirir. Doktorlar Diazem’i havale nöbeti için verirken ateş 38,5i geçtiğinde 12 saatte bir olacak şekilde reçete ederler genellikle. 

 

Alkol yoksunluğunda Diazem kullanımı

Diazem alkol bırakma sürecinde olan kişilerde görülen yoksunluk semptomlarını kontrol altında tutmak ve süreci kolay geçirmek için verilen bir ilaçtır.

 

Semptomlar, alkolün bırakılmasını takiben 6 saatte başlayıp en zor haline 24-72 saat aralığında ulaşır ve genellikle bir hafta kadar sürer.

 

Diazem’in alkol bırakma sürecinde doktor tarafından reçete edilecek dozu kişinin semptomlarına göre değişiklik gösterir. Diazem de bağımlılık yapan bir ilaç olduğundan, ihtiyaç duyulan tedavi süresi aşılmadan, mümkün olan en düşük doz ve en az süre ile verilir.

 

Mekanik ventilasyon için Diazem kullanımı

Sedasyon amacıyla hipnotik ve sedatif etkileri sebebi ile kullanımında tek başına kullanılıyor olsalar da, ağrı kesme özelliği bulunmadığından dolayı ağrılı durumlarda tek başına kullanılmazlar. Ağrılı durumda tek başına kullanılan Diazem kaygı bozukluğunu tetikleme potansiyeline sahiptir. 

Amnezik özelliğinden ve yoğun bakımda kullanım konusunda güvenilir olduğundan dolayı kullanılırlar. Sedatif belirtileri karaciğer ve kalp yetmezliği öyküsü bulunan yaşlı hastalarda daha belirgindir. 

 

Diazem’in dahil olduğu benzodiazepinlerin hastanın üst solunum yollarının çapını azaltarak solunuma baskı yapmasından dolayı NIVM uygulanan hastalarda kullanımında dikkatli olması önerilir.

 

Diazepamın mekanik ventilasyonda kullanımında; böbrek yetmezliği, hipotansiyon ve solunum depresyonunda dikkatli olunması gereken bir ilaçtır. Etki başlama süresi 2-5 dakika aralığında, yarılanma ömrü ise 20 - 120 saat aralığındadır.

 

Diazem etken maddesi

Diazem etken maddesi, benzodiazepin denilen bir ilaç grubundan olan diazepamdır. Diazepam uykusuzluk hastalığı, alkolü bırakmış kişilerin yoksunluk sebebi ile yaşadıkları belirtiler, kısa süreli anksiyete tedavisi, ajitasyon için kullanılır.

 

Etken maddesi diazepam olan ilaçlar 

Etken maddesi diazepam olan ilaçlar hafıza zayıflatıcı bir etkiye sahiptir ve sakinleştiricidir. Kas gevşetir. Anksiyetenin kısa süreli tedavisinde, havale nöbetlerinde, alkol yoksunluğu belirtilerinde, uyuyamama sorununda ve kas spazmlarında kullanılır. 

 

Aşağıda listelenen ilaçlar etken maddesi diazepam olan ilaçların bazılarıdır

 • Valium,
 • Lizan,
 • Diapam,
 • Diazepam Desitin,
 • Diaksi,
 • Diazem,
 • Nervium

 

Diazem antidepresan mıdır?

Diazem kaygı giderme amacı ile anksiyetenin kısa süreli tedavisinde kullanılan, antidepresan olmayan, yeşil reçeteli benzodiazepin grubundan bir ilaçtır. Doktor tavsiyesi dışında kullanılmamalıdır. 
 

Diazem nasıl kullanılır?

Diazem alkol ile alınamaz. Alkolün etkilerini arttırabilir ve uyku hali yapabilir. Tablet formunda tablet ağızda bekletmeden, emilmeden ve çiğnenmeden bir bardak temiz içme suyu yardımı ile yutulur. Etkisi altında araç, alet ve makine kullanımı kesinlikle önerilmez. 

 

Rektal yoldan reçete edilmiş ise temizlenmiş ellerinizle, kendinizi sıkmadan hafif eğilir pozisyonda tüpü rektal yoldan sıkabilirsiniz.

 

Diazem enjeksiyonluk çözelti içeren ampul formunda reçete edilmiş ise uygun boyutta tek kullanımlık steril bir enjektör ile çözelti ampulden alınarak, alkol ile temizlenmiş bölgeye bir sağlık personeli tarafından doktorunuzun reçete ettiği dozda enjekte edilir.

 

Kullanmakta olduğunuz reçeteli veya reçetesiz başka bir ilaç varsa size Diazem’i reçete etmiş olan doktorunuzu kullanmakta olduğunuz ilaçlar hakkında bilgilendirin.

 

Son kullanma tarihi geçmiş olan herhangi bir ilacı kullanmayın.

 

İlacı çocukların ulaşabileceği yerlerde saklamayın.

 

Doktorunuzun önerdiği doz miktarı ve kullanım sıklığına uygun olarak kullanın, doktorunuzun bilgisi ve onayı dışında doz miktarında ve sıklığında değişiklik yapmayın ve ilaç tedavinizi doktorunuzun bilgisi dışında bırakmayın.

 

İlacı kullanırken herhangi bir yan etki ile karşılaşmanız durumunda doktorunuzu derhal bilgilendirin.

 

Almanız gereken bir dozu almayı unuttuğunuzu fark ederseniz dengelemek için çift doz almayın, unuttuğunuzu fark ettiğiniz dozu atlayın ve doktorunuzun önerdiği şekilde kullanmaya kaldığınız dozdan devam edin.

 

Diazem bağımlılık yapar mı?

Diazem içerisinde bağımlılık geliştiren maddeler olduğundan, doktorunuz sadece ilaç eğer gerçekten sizin için gerekliyse, tedaviniz için yeterli olacak en düşük dozda reçete edecektir. Diazem yeşil reçeteli bir ilaçtır ve bu tür ilaçlar hastanın faydası için çok gerekmedikçe reçete edilmezler. 

 

Bağımlılık riskini kontrol altında tutmak amacı ile mümkün olduğunca kısa süreli ve düşük dozda verilirler. Doktor kontrolünde ve doktorun reçete ettiği aralık ve doz miktarının dışına çıkılmadan kullanılması bağımlılık riskini düşürecektir.

 

Geçmişinde madde bağımlılığı olan, herhangi bir ilacı tedavi amacı dışında kafa yapıcı madde olarak kullanan kişiler için bağımlılık konusunda daha riskli olup, önerilmez.

 

Diazem ne kadar sürede etki eder?

Diazem etki süresi genellikle 10 -15 dakika aralığında olmakla beraber en geç bir saat içinde etkilerini göstermeye başlar ve kandaki en yüksek plazma değerine 1-3 saatte ulaşır. 

 

Diazem etken maddesi olan diazepam etkisini en çabuk gösteren ve en hızlı absorbe olabilen ilaçlardandır. 

 

Diazem’in vücuttan atılma süresi

Diazem tıpkı diğer benzodiazepin ilaçlar gibi karaciğerde metabolize olur ve idrar yolu ile vücuttan atılır. Yarılanma ömrü 50 ile 100 saat aralığındadır. Vücutta 200 saate kadar kalabilir.

 

Diazem hangi durumlarda dikkatli kullanılmalıdır?

Eğer aşağıda listelenen durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse Diazem’i kullanmadan önce bu bilgiyi doktorunuzla paylaşmalısınız. Diazem’in dikkatli kullanılmasını gerektiren durumlar aşağıdaki gibidir

 • Akciğeriniz ile alakalı bir rahatsızlığınız varsa
 • Kişilik bozukluğunuz varsa
 • Böbrek yetmezliği sorununuz varsa
 • Hayatınızın herhangi bir döneminde alkolizm veya madde bağımlılığı öykünüz varsa
 • Yaşlıysanız
 • Albümin denilen protein düzeyinde düşüklük sorununuz varsa

 

Kimler Diazem kullanmamalı?

 • Karaciğerinden yana ciddi rahatsızlığı olanlar
 • Psikoz gibi ruhsal bir hastalığı bulunanlar
 • Depresyondakiler
 • Nefes almada sorunu olanlar
 • İlaç içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı olanlar
 • Porfiri denilen sinir sistemi, cilt yüzeyinde kabarcıklar ve karın ağrısı gibi sorunlara yol açan kalıtsal hastalığı olanlar
 • 6 aydan küçük bebekler
 • Göz içi basıncında artma sorunu olanlar
 • Kas güçsüzlüğü ile kendini gösteren Miyastenia Gravis hastalığına sahip olanlar Diazem kullanmamalılar.

 

Eğer bu sorunlardan herhangi birine sahipseniz Diazem’i size öneren doktora bunu derhal söylemelisiniz. 

 

Diazem çocuklarda kullanılabilir mi?

Klinik deneyimler ilacın 6 yaşından küçük çocuklar için kullanımının güvenli olduğunu söylemek için yetersizdir. 

 

Doktorlar ilacın yarar / zarar oranına göre çocuklara da ilacı reçete edebilmektedir. İlacın çocuklar için reçete edildiği görülen en yaygın formu rektal tüptür. Çocuklar için en yaygın olarak ateşli havale için reçete edilmektedir. 

 

Diazem rektal tüp 

Yenidoğanlar için en fazla 1,25 - 2,25 mg aralığında,

2 yaşından küçük çocuklar için maksimum 5 mg, 

2 ile 12 yaş aralığındaki çocuklar için maksimum 5 - 10 mg,

12 - 18 yaş aralığındaki çocuklar içinse maksimum 10 - 20 mg kullanılabilir olup, bu dozlar aşılmamalıdır.

 

Doktor tarafından reçete edilmedikçe tablet, enjeksiyonluk çözelti içeren ampul ya da rektal tüp olması fark etmeksizin hiçbir formu özellikle de hasta eğer bir çocuksa kesinlikle kullanılmamalı, doktor reçete ettiğinde ise doktorun verdiği kullanma talimatlarının dışına çıkılmamalıdır. 

 

Diazem yaşlılarda kullanımı

İlaç gerekli durumlarda yaşlılar için de reçete edilmektedir.

Doktorlar ilacın yaşlılarda kullanımında mümkün olan en az doz ile başlanıp, hasta ilacı tolere edebiliyorsa dozu kademeli şekilde arttırarak devam edilmesi şeklinde yönünde etmektedir.

 

Diazem emzirme ve hamilelik döneminde kullanılabilir mi?

 Hamilelikte kullanımı kesinlikle önerilmez. Doğacak olan bebeğe ciddi zararlar verebilir. Diazem FDA gebelik risk skalasında D kategorisinde yer alır. Bir ilacın FDA gebelik risk skalasında D grubunda yer alması, söz konusu ilacın insanlarda fetal risklerinin olduğuna dair kanıtların varlığını işaret eder ve annenin hayatı söz konusu olmadıkça bu risk alınmaz.

 

Gebelik şüpheniz varsa Diazem kullanmamalı, Diazem kullanmaktaysanız etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız. 

 

Hamileyseniz ve doktorunuz Diazem kullanmanız gerektiğini söylüyorsa doktorunuzu hamile olduğunuz yönünde derhal bilgilendirmelisiniz.

 

Diazem’in anne sütüne de rahatlıkla geçtiği ispatlanmıştır. Emziriyorsanız ve doktorunuz Diazem kullanmanız gerektiğini söylemişse doktorunuzu emziriyor olduğunuz konusunda derhal bilgilendirmelisiniz.Doktorunuz Diazem’in sizin için fayda/zarar oranını dikkate alarak emzirmeyi sonlandırıp Diazem kullanmaya başlamanız veya emzirmeye devam edip Diazem kullanmak dışında bir tedavi görmeniz yönünde size bir tavsiye verecektir.

 

Diazem reçetesiz alınabilir mi?

Diazem yeşil reçeteli bir ilaçtır. Yeşil reçeteli ilaçlar bağımlılık yapma riski yüksek ilaçlar olup, eczanelerden reçetesiz alınamazlar. En fazla iki kutu reçete edilebilirler.

 

Yeşil reçete ve kırmızı reçetenin farkı nedir? 

Yeşil reçeteli ilaçlar bağımlılık yapma riski yüksek ilaçlardır. 

Kırmızı reçeteli ilaçlar uyuşturucu sınıfına girerler. 

Her iki ilaç da reçetesiz alınamazlar ve satışı yasaktır.
 

Diazem hangi ilaçlar ile birlikte alınamaz?

Greyfurt suyu

 • Alkol
 • Mide asidini kontrol altında tutmak için kullanılan antasidler 
 • Kas gevşeticiler
 • Santral sisteminde kullanılan depresanlar
 • Karbamazepin
 • Enfeksiyon tedavisi için kullanılan rifampisin
 • Tüberkülozda kullanılan izoniazid,
 • Ülser rahatsızlığı için kullanılan simetidin
 • Hipnotik ve anksiyolitik olarak kullanılan diğer benzodiazepinler
 • Teofilin
 • Flukonazol, itrakonazole, ketokonazol
 • Parkinson hastalığında kullanılan levodopa

 

Bunlardan herhangi birini Diazem ile birlikte kullanmamalısınız. Eğer bu ilaçlardan kullanmakta olduğunuz varsa doktorunuza bunu bildiriniz. Yukarıda saydığımız maddeler, Diazem ile etkileşime girer ve birbirinin etkisini arttırabilir, azaltabilir ya da nötrleyebilir. Daha da kötüsü, yan etki olasılığını arttırabilir.

 

Diazem doz aşımında 

Diazem doz aşımında bilinç kaybı, nefes alıp vermede güçlük, kondisyon ve koordinasyonda kayıp, aşırı halsizlik hali, kalp ritminde yavaşlama, solunumda güçlük, dikkat toplama ve konuşmada zorluk, aşırı uyku hali ve kaygıda artışa sebep olabilir, komaya sebep olabilir. 

 

Kullanmanız gerekenden fazla Diazem kullandığınızı fark edecek olursanız derhal doktorunuzla konuşmalısınız.

 

Diazem yan etkileri

 Bitkinlik, uyuklama ve halsizlik Diazem’in en yaygın görülen yan etkilerindendir (10 hastada birden az sıklıkla, 100 hastada birden fazla sıklıkla karşılaşılan belirtiler).

 

Kabızlık, kusma ve bulantı, sarılık , baş dönmesi, baş ağrısı, konuşurken dil hareketlerini kontrol altında tutamama, bulanık görme veya görsele dair başka değişiklikler, kaşınma, deri yüzeyinde döküntüler, sinirlilik, uyaranlara aşırı duyarlılık, depresyon, zihin karışıklığı, uykuya geçişte zorlanma gibi belirtiler Diazem’in seyrek görülen (1.000 hastada birden az, 10.000 hastada birden fazla karşılaşılan belirtiler) yan etkilerindendir. 

 

Eldeki verilere dayanarak görülme sıklığı konusunda birşey söylemek henüz mümkün olmamakla birlikte, nötropeni denilen rahatsızlığa da sebep olduğu sıklığı bilinmeyen yan etkisi olarak kaydedilmiştir. 

 

Bu belirtilerden herhangi birini kendinizde gözlemlemeniz halinde derhal doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Herhangi bir ilacın yan etkilerine maruz kalmanız, kullanmakta olduğunuz ilacın içeriğindeki maddelerden en az birine karşı alerjiniz olduğunu gösterebilir ve kesinlikle dikkate alınmalıdır.  

Yazar
Eren Artun Ergül Profil Fotoğrafı
Eren Artun ErgülPsikolog15 Mart 2023
Yorumlar
0/1500

Henüz yorum yapılmadı

Henüz yorum yapılmadı
En uygun fiyatlarla

Online Terapi