mastürbasyon

Mastürbasyon Nedir?

Cinsellik, kişilerin günlük yaşamı içerisinde önemli bir yere sahiptir. Cinsel dürtüler her iki cinsiyette de vardır ve bu oldukça normaldir. Üstelik bu dürtü yalnızca partneri olan kişilerde değil, partneri olmayan kişilerde de mevcuttur. 

Hal böyle olunca;  tüm insanlık tarihi boyunca kişiler cinsel dürtülerini tatmin etmenin yollarını aramıştır. Bu süreç içerisinde insanlar çeşitli görsel, fiziksel veya düşünsel faktörlerin de katkısıyla kendi kendine cinsel doyuma ulaşmayı keşfetmistir. İşte bu aktivite mastürbasyon olarak adlandırılmaktadır. 

Bilinenin aksine mastürbasyon yalnızca bir partnere sahip olmayan kişiler tarafından tercih edilen bir aktivite de değildir. Kişiler partnerlerinin herhangi bir sebeple cinsellikten kaçındığı sürede ya da partnerler cinsel ilişki sırasında birbirlerine de mastürbasyon yapabilmektedir. 

Her ne kadar oldukça normal ve hatta sağlıklı bir aktivite ise de çeşitli toplumsal tabular nedeniyle mastürbasyon yapmak günümüzde saklanan, çekinilen ve önyargı ile yaklaşılan bir aktivitedir. 

Kısaca mastürbasyon çoğu zaman itiraf edilmekten çekinilse de birçok insanın hayatında önemli bir role sahip olan, kişinin kendi kendine cinsel doyuma ulaşma aktivitesi olarak tanımlanabilir.
Bu yazımızda mastürbasyon konusunu sizler için özenle kaleme aldık. Konuya dair cevabını bulamadığınız sorularınız varsa anonim kalarak yorum olarak yazabilirsiniz. Böylece yazımızı sorularınıza cevap olacak şekilde güncelleyebiliriz.
Keyifli okumalar dileriz.

Mastürbasyonun Psikolojik Faydaları

Mastürbasyonun insan hayatına en büyük katkılarından biri endorfin hormonunun salgısını arttırmasıdır. Vücuttaki doğal ağrı kesici olarak da anılan endorfin hormonunun, başta stresi kontrol altında tutmak olmak üzere ruh sağlığının korunmasına katkı verecek pek çok görevi bulunmaktadır. 

 

Aynı zamanda uykuya dalma sürecini kolaylaştıran mastürbasyon, bu vizyonuyla uyku problemlerinin ve bunlar sonucu ortaya çıkacak olan psikolojik tahribatın da önüne geçmektedir. 

 

Mastürbasyon endorfin hormonunun salınımına katkıda bulunarak stresin önlenmesine dolaylı yoldan katkıda bulunduğu gibi aynı zamanda stres üzerinde doğrudan da bir önleyici etkiye sahiptir. 

Mastürbasyonun bir diğer getirisi de özgüven üzerinde olumlu etkilere sahip olmasıdır. Düzenli yapılan mastürbasyonun kişinin özgüvenini artırıcı etkisinin olduğu bilinmektedir. 

Mastürbasyonun Stres ve Anksiyete Üzerine Etkileri 

Stres hem psikolojik rahatsızlıkların, hem birçok zihinsel rahatsızlığın hem de fiziksel rahatsızlıkların en önemli tetikleyicilerinden biridir. Bu nedenle kişilerin günlük hayatta ellerinden geldiğince stres faktörlerinden uzak durmaları oldukça önemlidir. 

Aynı zamanda stresin hayatına etkisini azaltmak için hobiler edinmesi, egzersiz yapması, bir takım aktivitelere katılarak uğraşlar edinmesi kişinin yararınadır. 

Mastürbasyon da stresin etkilerini önemli ölçüde azaltan aktivitelerden biridir. Hem vücudun doğal ağrı kesicisi olarak bilinen endorfin salgısını sağlaması sayesinde hem de başlı başına stresin azaltılmasında rol oynar. 

 

Anksiyete ise kısaca kişinin bazı anlarda yaşadığı yoğun kaygıyı ifade eder. Anksiyeteden kurtulmak da tıpkı stresten kurtulmakta olduğu gibi, birtakım aktivite ve hobiler edinilmesi, nefes egzersizleri vb. gibi yollara başvurmaktan geçmektedir. 

Mastürbasyon hem kişinin özgüvenini arttığından, hem uyku kalitesini artırdığından hem de başlı başına psikolojiye olan etkilerinden dolayı anksiyete üzerinde oldukça iyileştirici bir etkiye sahiptir. 

Bu yönleriyle mastürbasyon insan hayatında gerekli olan aktivitelerden biridir diyebiliriz. 

Mastürbasyonun Uyku Kalitesi Üzerine Etkileri

Uyku insan hayatında önemli bir yere sahiptir. Zira uyku düzeni, uyku kalitesi ve uykunun verimi kişinin hem günlük hayat aktivitelerindeki performansını hem de ruh sağlığı ile zihin etkinliğini oldukça etkilemektedir. 

Uykudan önce yapılan mastürbasyonun uyku kalitesi üzerinde olumlu etkileri olduğu ve uyku ile ilgili insomnia (uykusuzluk) ve başkaca problemlerin önüne geçtiği bilinmektedir

Bunun en önemli sebeplerinden biri sitokin, endorfin, katekolamin gibi uyku getiren ve uykunun verimini arttıran hormonların salgısını da arttırmasıdır. Bunun yanında aynı zamanda mastürbasyon sonucu gerçekleşen boşalma ile birlikte dopamin hormonunun salgısında yaşanan azalma da uyku getirebilmektedir

Mastürbasyonun Kendini Keşfetme Ve Cinsel Öz Farkındalık Üzerine Etkileri 

Cinsel öz farkındalığın kazanılması ve kişinin kendini cinsel açıdan tüm yönleriyle keşfetmesi, sağlıklı bir cinsel hayata sahip olmak bakımından yetişkin bireylerin yaşamında önemli bir yere sahiptir. Zira cinsel zevklerini tam olarak anlamayan kişiler, partnerine de kendini ifade edemez ve tatmin yaşamak konusunda oldukça zorlanırlar. 

Cinsellik toplum tarafından tabulaştırılmaya en yatkın konulardandır. Partneri ile ilişki yaşayan kişilerin çoğu cinsel öz farkındalık kazanamayıp, kendi cinsel zevklerinin farkında olamadığından yeterince rahat hissedememekte ve partneri ve kendisi tatminsizlik yaşamaktadır. 

Mastürbasyon; kişinin cinsel zevklerini öğrenmesi, haz noktalarını keşfetmesi ve cinsel öz farkındalık kazanması açısından oldukça faydalı olduğu gibi aynı zamanda kişide cinselliğin tabulaşmasının da önüne geçmektedir. 

Mastürbasyonun Psikolojik Zararları 

Mastürbasyon doğru ölçüde yapıldığında faydalı olduğu kadar aşırıya kaçılması durumunda psikolojik açıdan zarara da yol açabilir. Bu zararların en başında kişide tatminsizlikten kaynaklı yaşanan problemler vardır.

Fazla mastürbasyon yapan kişilerde bir süre sonra cinsel ilişkilere karşı tatmin olamama problemleri ortaya çıkmakta ve bu sorunlar özgüven düşüklüğüdepresyon, sosyal ilişkilerden kaçınma, anksiyete gibi birçok psikolojik problemi beraberinde getirmektedir. 

Bunun yanında kadınlarda orgazm olamama ve erkeklerde erken boşalma sorunları da aşırı mastürbasyonun yol açtığı negatifliklerdendir. 

Cinsellik kişiyi hayatın stresinden uzaklaştırdığı ve mutluluk hormonlarında artışa sebep olduğu için de psikolojiye katkıda bulunmakta iken, bu şekilde aşırı mastürbasyondan kaynaklı yaşanan cinsel problemlerin kişinin psikolojisi üzerinde pek çok negatifliğe yol açacağı herkes tarafından tahmin edilebilir bir sonuçtur.

Mastürbasyonun Suçluluk Ve Utanç Hissi Üzerine Etkileri

Suçluluk psikolojisi ve utanç hissi genel olarak kişinin yaptığı bir hareket sonucu ya da düşüncelerinden veya duygularından dolayı kendini suçlu hissetmesi; bunlar sebebiyle başkalarından utanmasını ifade eder. Bu durum zaman zaman herkesin başına gelebilirse de,sürekli bir hale geldiğinde kişinin hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı üzerinde oldukça negatif etkilere yol açabilmektedir. 

Mastürbasyon toplumda oldukça yaygın olsa da en çok tabulaştırılan ve önyargıyla yaklaşılan; kimsenin itiraf edemediği bir toplum gerçeğidir. 

Mastürbasyon yapan birinin bunu yaptığını gören ya da duyan insanların göstereceği tepkiyi tahmin ediyor oluşu henüz böyle bir şey gerçekleşmeden dahi ondaki utanç ve suçluluk duygularını perçinleyecektir. 

Mastürbasyonun bu denli negatif bir etkisinin olmaması açısından kişinin itiraf edilmese de çoğu insan tarafından yapıldığının ve bir toplum gerçeği olduğunun; kaldı ki oldukça da normal bir aktivite olduğunun farkına varması ve bunu sindirmesi gerekmektedir. 

Mastürbasyonun Sosyal İzolasyon Ve Depresyon İle İlişkisi 

Sosyal izolasyon; bireyin kendisini toplumdan soyutlaması ve aktivitelerden uzak durarak kendini sosyal hayatından uzaklaştırması anlamlarına gelmektedir. Asosyal kişilik bozukluğu ile oldukça benzer görünmekte ise de sosyal izolasyonun daha çok bireyin tercihi olduğu ve uzun vadede asosyal kişilik bozukluğuna sebep olan faktörlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. 

Öte yandan depresyon, toplum tarafından basite alınabiliyor olsa da; kimi zaman ilaç tedavisi gerektirebilen ölçüde pek çok semptoma neden olan ve uzun süreler devam edebilen ciddi bir psikolojik rahatsızlıktır. 

Hal böyle olunca mastürbasyonun bu iki psikolojik soruna olan etkileri merak konusu olmaktadır. Şöyle ki, mastürbasyonun olması gerekenden fazla yapılması durumunda ortaya çıkacak olan daha önce de söz ettiğimiz gibi orgazm olamama, erken boşalma gibi sorunlar; kişide başta depresyon gibi birtakım psikolojik problemlerin de kapısını aralamaktadır. 

Sosyal izolasyon hem depresyonun bir sonucu olarak ortaya çıkabilir hem de tamamen bağımsız şekilde kişinin yeni insanlarla tanışma korkusundan ve cinsellik konusunda içine düştüğü aşağılık kompleksinden kaynaklı olarak ortaya çıkabilir. 

Mastürbasyon Bağımlılığı 

Psikolojik sebeplere dayanabildiği gibi fiziksel sebeplerden kaynaklı da ortaya çıkabilen mastürbasyon bağımlılığı; mastürbasyon için harcanan vaktin günlük aktiviteleri dahi ihmal edecek kadar aşırıya kaçması, mastürbasyon yapmak uğruna sosyallikten ve insanlardan kaçınmak, cinsel dürtü olmayan anlarda dahi mastürbasyon yapma ihtiyacı duymak, birçok psikolojik sorunun kaçış yolu olarak mastürbasyonu kullanmak gibi semptomlara sebep olan bir sorundur. 

Mastürbasyonun bağımlılık haline gelmesi kişide pek çok psikolojik soruna yol açacağı gibi fiziksel hastalıklara da kapı aralayabilecektir. Mastürbasyon bağımlılığı tedavisinde erkekler açısından mutlaka bir üroloji uzmanından da destek alınmalıdır. 

Zamanla kişi, hem psikolojik hem de fiziksel sağlığı üzerindeki negatif etkileri artan mastürbasyon bağımlılığından kurtulmak için kişi mutlaka mücadele etmelidir. Bu süreçte meditasyon, spor, hobiler edinmek gibi aktivitelerden faydalanabilir. Ayrıca gerektiğinde psikolojik destek almaktan da çekinilmemeldir. 

Mastürbasyonun Fiziksel Zararları

Mastürbasyon özellikle aşırıya kaçılması ve fazla agresif yapılması durumlarında fiziksel zararlara da yol açacaktır. Bu fiziksel zararlar hem başlı başına hem de psikolojik zararlara da sebep olacağından mastürbasyonun doğru ölçüde yapılması ve aşırıya kaçılmaması oldukça önemlidir. 

Aşırı ve agresif mastürbasyonun en önemli negatif etkileri his azalması ve cinsel isteksizliğe sebep olmasıdır. Bunların yanında erken boşalma ve orgazm olamama da önemli negatif etkileridir. 

Bu etkiler kronik yorgunluk hissi, cinsel organlarda tahribat ve azalma, organların cinsel duyarlılığında azalma, uyku bozuklukları gibi daha somut fiziksel zararlara da sebebiyet vermektedir

Mastürbasyonun Psikolojik Ve Sosyal Zararları

Mastürbasyon yeteri kadar yapıldığında hem kişinin psikolojisi, hem sosyal ilişkileri hem de cinsel öz farkındalığı açısından oldukça faydalı olsa da aşırıya kaçması durumunda tüm bunlar üzerinde oldukça negatif etkiler de ortaya çıkarabilecektir. 

Sosyal açıdan bu etkiler kişinin kendini toplumdan ve insanlardan soyutlamasıyla başlar. Bu soyutlama mastürbasyona daha çok vakit ayırmak amaçlı olabileceği gibi toplumdaki ön yargı nedeniyle mastürbasyon yapmanın getirdiği özgüven düşüklüğünden kaynaklı da olabilecektir. 

 

Psikolojik etkiler açısından ise en sık karşılaşılan sorunlar şöyledir:

  • Depresyon
  • Özgüven düşüklüğü
  • Sosyal Anksiyete
  • Stres
  • Uyku bozuklukları

Mastürbasyon Hakkında Yaygın Yanlışlar Ve Mitler

Mastürbasyon toplum tarafından oldukça önyargılı yaklaşılan bir konudur. Bunun sebeplerinden biri de mastürbasyon hakkında doğru bilinen pek çok yanlışın var olmasıdır. Bunlardan şöyle bahsedebiliriz:

  • Mastürbasyon sadece yalnız kişiler tarafından tercih edilir: Oysa ki mastürbasyon tamamen kişisel bir tercihtir ve hayatında partneri olan kişiler de mastürbasyon yapmayı tercih edebilir. 
  • Mastürbasyon yapmak sağlıksızdır: Mastürbasyon yapmak ancak bağımlılık seviyesine ulaştığında sağlıksız bir hal alacak ve sorunlara yol açacaktır.
  • Mastürbasyon ayıp ve pis bir aktivitedir: Toplumdaki düşünceler kişide bu tarz yanlış fikirlere yol açabilirse de mastürbasyon oldukça normal ve insani bir aktivitedir. 
  • Kadınlarda mastürbasyon kızlık zarını zedeler: Kızlık zarının zedelenmesi ancak bir partner ile yaşanan cinsel ilişki sonucu söz konusudur; mastürbasyon ile kızlık zarının zedelenmesi vajinaya herhangi birşey sokulmadıkça mümkün değildir

Mastürbasyonun İlişkiler Üzerine Etkileri

Mastürbasyonun ilişkiler üzerine etkileri aslında çift yönlüdür. Mastürbasyonun cinsel öz farkındalığa ve cinsel zevklerini keşfetmeye olan katkılarından faydalanarak aslında mastürbasyonu doğru bir amaç için kullanan bireylerin cinsel hayatındaki iyileşmeler ilişkilerini de olumlu etkileyecektir.

Buna karşılık, aşırıya kaçan mastürbasyon sonucu psikolojik ve fiziksel olarak zarara uğrayan kişilerin uğradığı bu zararlar cinsel hayatına ve dolayısıyla ilişkilerine de oldukça negatif etki edecektir. 

Dolayısıyla mastürbasyonun ilişkilere etkileri kişiden kişiye değişecektir. Burada mastürbasyon dozunun ayarlanabilmesi önem taşımaktadır. 

Toplumun Mastürbasyon Algısı

Günümüzde pek çok insan görsel ögelerden, işitsel öğelerden ya da başka pek çok yöntemden yararlanarak sıklıkla mastürbasyon yapsa da bunu itiraf etmemekte ve üstelik başkası tarafından bu tarzda bir itirafla karşılaştığında da, daha önce hiç mastürbasyon yapmamışçasına yargılayıp ön yargı ile yaklaşmaktadır. Bu da mastürbasyonu toplumda oldukça insani bir aktivite olmaktan uzaklaştırmış ve adeta aşağılık bir konuma yerleştirmiştir. 

Mastürbasyon yapmayı toplum tarafından tabulaştırılmaya en yatkın konulardan biri haline getiren de aslında tam olarak bu durumdur. Modern dünyada mastürbasyon yapan insan sayısı gitgide artmasına rağmen maalesef toplumun mastürbasyon konusundaki algısında olan değişim bu artışa nazaran çok daha düşük orandadır. 

Yazar
Avatar
Eren Artun ErgülPsikolog3 Temmuz 2024
0/1500
Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı

Henüz yorum yapılmadı