Cipram

İçindekiler


Serotonin gerialım inhibitörleri(SSRI) grubu bir antidepresan olan Cipram’ın etken maddesi sitalopramdır. Beyinde diğer SSRI grubu ilaçlar gibi serotonin düzeyini etkiler ve depresyon durumunu dengelemek için kullanılabilir. İlacın reçete edilmesinin genel sebebi depresyon tedavisi ve tedavi edilmiş depresyon belirtilerinin tekrarlanmasının engellenmesidir. Tekrarlayan depresyon ataklarını önlemek için uzun dönem tedavilerinde reçete edildiği görülmektedir. Bazı durumlarda ise obsesif kompulsif bozukluk(OKB) ve panik atak sebebi ile görülen belirtilerin azaltılmasında kullanılmaktadır.

Cipram’ın üretici firması Lundbeck İlaç’dır. 20 mg sitaloprama eşdeğer 24,98 mg sitalopram hidrobromür içermekte olan her bir Cipram tablet; beyaz renkte, tatları acı, çentikli ve oval yapıda olup, her kutu 28 tablet içermektedir. Tabletlerin üzerinde ‘N’ ve ’C’ baskıları bulunmakta ve çentikli yapısı sebebiyle ikiye bölünebilmektedir. İlacın içeriğinde inek sütü kaynaklı laktoz monohidrat bulunmaktadır.

Cipram etkin maddesi nedir?

İlacın etken maddesi sitalopramdır. Her tablette 20 mg sitaloprama eşdeğer olacak şekilde 24,98 mg sitalopram hidrobromür bulunmaktadır. Sitalopram, SSRI grubundan bir etken maddedir. Bu gruptaki antidepresanlar, beyin içerisinde serotonin düzeyini etkileyen proteinleri bloke etmek ve beyindeki alıcı hücrelerin serotonin miktarını dengelemekle görevlidir. 

Etken maddesi Sitalopram olan ilaçlar nelerdir?

 • AS-CILOG 
 • CITARA 
 • CITEXAM
 • CITOL
 • CITOLAP
 • CITOLIXIN
 • CITREX
 • LAIRA
 • RELAXOL
 • VODELAX

Cipram antidepresan mıdır?

Cipram antidepresan genellikle depresyon, obsesif kompulsif bozukluk veya panik atak durumlarında reçete edilmektedir. Her SSRI grubu antidepresan gibi serotonin hormonunu etkileyerek, alıcı hücrelerin serotonin miktarını artırarak depresyon hastalığını tedavi etmekte kullanılır. Bu tarz antidepresanlar(SSRI’lar), beyinde htt-5 proteinlerini bloke eder ve alıcı hücrelerin daha fazla serotonin almasına yardımcı olur.

 

Cipram nasıl kullanılır?

İlaç tek seferde yutulmalı, emilmemeli ve çiğnenmemelidir. İlacı aç karnınıza ya da yemekle beraber kullanabilirsiniz.
İlacı kullanırken her zaman doktorunuzun önerdiği ve reçete ettiği şekilde kullanmalı ve doktorunuza danışmadan ilacın dozunu ayarlamamalısınız. Ayrıca doktorunuza danışmadan ilacı aniden kesmeniz önerilmez.

 

Erişkinlerde kullanım;

Depresyon durumunda; 

Tavsiye edilen doz miktarı 20 mg olsa da doktorunuz tarafından gerekli hallerde 40 mg’a kadar çıkarılabilmektedir.

Panik bozukluğu durumunda;

Başlangıç dozu olarak 20 mg önerilmekte fakat bu doza  ilk hafta çıkılmadan, önce ilk hafta 10 mg olacak şekilde reçete edildiği görülmektedir. Gerekli hallerde doktorunuz 40 mg’a kadar dozu yükseltebilir.

Obsesif kompulsif bozukluk durumunda;

Başlangıç dozu günde 20 mg’dır. Bu doz, doktorunuz tarafından günde en fazla 40 mg’a kadar arttırılabilir. 

Çocuklarda ve ergenlerde kullanımı;

İlacın bu yaş grubunda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı(65 yaş üstü); 

Bu yaş grubundaki hastalarda genellikle 20 mg’dan fazla kullanım önerilmez. Başlangıç dozu olarak önerilen miktar normal dozun yarısı kadardır.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer ve böbrek yetmezliği durumlarında dikkatli kullanım önerilmektedir. Hafif veya orta böbrek sorunu olan hastalarda genellikle kullanım miktarında değişiklik önerilmezken, karaciğer sıkıntıları yaşayan hastalarda önerilen doz 20mg’ı aşmamalıdır.

 

Cipram kullanmadan önce bilinmesi gerekenler?

 • İlacı kullanmadan önce sahip olduğunuz veya tedavi sırasında ortaya çıkan hastalıklarınızdan, kullandığınız veya kullanmaya başlayacağınız ilaçlardan, geçmişinizde yaşadığınız intihar düşünceleri ya da teşebbüsü gibi olaylardan doktorunuza bahsetmeniz oldukça önemlidir.
 • İlacın içerdiği etkin maddeye veya yan maddelerine (laktoz monohidrat, magnezyum stearat, kopovidon gibi maddelere) karşı duyarlılığınız varsa, kalp ritmi problemleri için veya kalp ritminde etki yapabilecek ilaçlar kullanıyorsanız, ekg görüntülerinde doğuştan veya sonradan gelen anormal kalp ritminiz varsa, pimozid kullanıyorsanız veya parkinson tedavisinde kullanılan selejilin gibi ilaçlar kullanıyorsanız bu ilacı kullanmayınız.
 • Geçmişte veya şimdi yaşadığınız kalp problemleriniz varsa veya yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz, kandaki sodyum düzeyi azalmışsa veya böbrek veya karaciğer fonksiyonlarında bozukluk varsa, bayılma, baş dönmesi, düşme veya ayaktayken kalp hızınızda anormal belirtiler varsa ilacı kullanırken dikkatli olmanız gerekmektedir. Bu gibi durumlarda doktorunuz ilaç kullanımında ve dozunda ayarlama yapmak isteyebilir.
 • Hamile kalmayı düşünüyorsanız veya hamileyseniz ilacı kullanmadan önce bu durumdan doktorunuza bahsetmeniz gerekmektedir (bkz. Cipram hamileler tarafından kullanılabilir mi?). Hamileliğin son aylarında veya ilk aylarında ilacın kullanımı istenmeyen yan etkilere ve yenidoğan çocuğun sağlığında ciddi tehlikelere yol açabilmektedir. 
 • Emziren annelerde ilacın anne sütünden çocuğa geçebilme ihtimalinden dolayı kullanımı önerilmez(bkz. Emziren anneler Cipram kullanabilirler mi?).
 • Hastanın ilacı kullanmaya başlamadan önce intihar teşebbüsünde bulunmuş olması halinde, ilacın kullanımı sırasında intihar düşüncelerini artırdığı görülürken depresyon hastalarında ise ilaç kullanımı sırasında depresif durumda artış görülmektedir. Eğer bunlar sizin için de geçerliyse bir yakınınıza durumunuzu kontrol ettirmeli ve derhal doktorunuza başvurmalısınız. Özellikle 24 yaşın altında bir bireyseniz ilacı kullanırken ortaya çıkabilecek belirtilere karşı çok dikkatli olmalı, intihar düşüncelerinde artış yaşarsanız doktorunuza veya bir hastaneye başvurmalısınız.
 • 18 yaşından küçük ergenlerde ve çocuklarda ilacın kullanımı önerilmez. Bu yaş grubundaki hastalarda ilaç kullanımı sırasında intihara teşebbüs-meyil veya saldırganlık, huzursuzluk veya kesilme belirtileri diğer hasta gruplarına göre daha fazla görülebilmektedir. Gerekli hallerde doktorunuz çocuğunuza Cipram tedavisini gerekli gördüyse bu konuyu doktorunuzla yarar-zarar denkleminde tartışınız. İlacı kullanmaya başladıktan sonra çocuğunuzu sürekli yakından takip etmeniz gerekmektedir. Herhangi bir belirti durumunda en yakın zamanda doktorunuza başvurunuz(bkz. Cipram çocuklarda kullanılabilir mi?).
 • Cipram gibi SSRI grubu antidepresanlarda cinsel işlev bozuklukları görülebilmektedir. Hastaların bazılarında çeşitli yan etkiler rapor edilmiştir(bkz. Cipram cinsel işlev bozukluğuna sebep olur mu?).

Yukarıdaki durumlardan herhangi birisine sahipseniz veya geçmişte sahip olduysanız vakit kaybetmeden doktorunuzla ilacın kullanımı ve yaşanılan durumları görüşünüz. Dikkatli olunmadığı takdirde bazı durumlarda hayati riskler ortaya çıkabilmektedir.

Cipram kaç mg? Kutusunda kaç tane vardır?

Cipram antidepresan kutularında her biri 20 mg’lık 28 tablet bulunmaktadır.

 

Cipram çocuklarda kullanılabilir mi?

Cipram gibi antidepresan grubu ilaçların 18 yaşından küçük ergenlerde ve çocuklarda kullanımı önerilmez. 24 yaş altı gruplarda yapılan klinik deneyler sonucunda bu yaş grubundaki hastaların intihara meyil ve saldırganlık risklerinde diğer yaş grubundaki hastalara göre önemli bir artış gözlenmiştir. Antidepresan ilaç kullanımının ileride çocuklarda zihinsel olarak ya da büyüme, gelişme gibi olgularda ne gibi sonuçlar ortaya çıkaracağı tam olarak bilinmemektedir. 

Bazı durumlarda doktorunuz çocuğunuzda ilacın kullanımının yarar-zarar dengesini gözeterek ilacı reçete etmeye veya etmemeye karar verebilir. Bu durumlarda yaşanabilecek riskleri doktorunuzla tartışınız. Kullanım sırasında çocuğun yakından dikkatli gözlemlenmesi önemlidir. Bu yaş grubundaki hastalarda görülebilecek intihara teşebbüs-meyil veya saldırganlık, eksilme belirtileri veya huzursuzluk semptomları fark edildiği anda doktorunuza danışınız. 

Cipram’ın yaşlılarda kullanımı 

İlacın kullanımında en fazla 20 mg önerilmektedir. Yaşlı hastaların kullanımında başlangıç dozu olarak önerilen günlük doz genellikle normal dozun yarısıdır.

Cipram hamileler tarafından kullanılabilir mi?

Hamile kalmayı düşünüyorsanız veya hamileyseniz ilacı kullanmaya başlamadan önce durumunuzdan doktorunuza bahsetmeniz gerekmektedir. Doktorunuza ve doğum sırasında yardımcı olan ebeye bu ilacı kullandığınızdan bahsetmeniz gerekmektedir.

 

Cipram’ın hamileliğin son 3 ayında kullanımı halinde yenidoğan çocukta şu belirtiler görülebilir; nefes alma-verme güçlüğü, derinin mavimsi renk alması, titreme, beslenmede güçlük, vücut sıcaklığında dengesizlik, sinirli ve aşırı duyarlı olma, uyuşukluk, uykulu hal veya uykusuzluk veya sürekli ağlama durumları görülebilmektedir. Eğer bu belirtilerden herhangi birini çocuğunuzda fark ederseniz derhal doktorunuza danışınız. 

Görülecek bu belirtiler yenidoğanda ciddi bir hastalık olan kalıcı pulmoner hipertansiyon hastalığının belirtileri olabilir bu durum ciddi tehlikelere yol açabilir. Bu hastalığın belirtileri genellikle doğumdan sonra ilk 24 saat içinde çıkabilmektedir. Bu belirtileri görmeniz halinde bebeğinizin sağlığı için derhal doktorunuza başvurunuz.

Ağız yolu ile alınan doğum kontrol yöntemleri, Cipram ile birlikte kullanıldığında, ne gibi etkilere yol açacağı tam olarak bilinmemektedir.

Cipram, vajinal kanama geçmişi olan hastada hamileliğin son zamanlarında kullanıldığında, doğumdan sonra vajinal kanama riskini ortaya çıkarabilmektedir.

Eğer ilacı kullanımınız sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz bu konuyu derhal doktorunuza bildiriniz.

 

Emziren anneler Cipram kullanabilirler mi?

Eğer emziren bir anneyseniz ilacı kullanmadan önce bu durumu doktorunuza bildirmeniz gerekmektedir. İlaç anne sütünden çocuğa geçebileceğinden, kullanımı önerilmez.

 

Cipram bağımlılık yapar mı?

Antidepresan grubu ilaçlar bağımlılık yapmazlar. Çünkü bağımlılık yapıcı zararlı maddeler beyinde zararlı kimyasal değişikliklere sebep olurken, antidepresanlarda böyle bir etki görülmemektedir. Genellikle ilacı kullanmayı bıraktıktan sonra veya ilacın aniden kesilmesi durumunda yaşanan saldırganlık, kesilme belirtileri, huysuzluk gibi belirtiler, bağımlılık oluşturduğunu düşündürmekte olsa da, yukarıda bahsettiğimiz gibi; antidepresanlar bağımlılık oluşturmazlar. Bunun yanında antidepresan kullanımı sonrasında ortaya çıkan kesilme belirtileri genellikle ilacı kullanmayı bıraktıktan 2 hafta sonra geçmektedir. Doktorunuza danışmadan ilacı aniden bırakmamalısınız. Eğer ilacı bırakmanızla ortaya çıkan belirtiler 2 hafta geçmesine rağmen devam ediyorsa doktorunuza bu konuyu danışınız.

Cipram cinsel işlev bozukluğuna sebep olur mu?

İlacın yaygın olarak görülen yan etkilerinde; erkeklerde ereksiyon ve boşalma sorunları, kadınlarda ise orgazm sorunları ve cinsel dürtüde azalma kaydedilmiştir. Bunun yanında yaygın olmayan yan etkilerinde cinsel dürtüde artış da görülebilmektedir. Bilinmeyen yan etkilerinde ise ağrılı ereksiyon görülebilmektedir.

Hayvanlarla yapılan deneylerde ilacın sperm kalitesini etkilediği de not edilmiştir fakat bu insanlarda ne derece etki göstereceği bilinmemektedir.

Cipram kilo aldırır mı?

İlacın yaygın olmayan yan etkilerinde kilo artışı yer alırken yaygın yan etkilerinde ise kilo azalması ve iştahsızlık bulunmaktadır.

Cipram uyku yapar mı?

İlacın çok yaygın yan etkilerinde uykulu hal ve bunun yanında uyku sıkıntıları ortaya çıkabilmektedir. Hastalarda bazen uyku düzeninde değişmeler de olabilmektedir.

Yaygın yan etkilerinde ise yorgun hissetme ve anormal rüyalar görme sorunları bulunmaktadır.

Cipram ne kadar sürede etki eder?

İlacı doktorunuzun önerdiği şekilde, reçete edilen dozlarla kullanmanız gerekmektedir. Aniden ilacın kesilmesi; kesilme belirtileri ortaya çıkarabilir, hastalığınızın ataklarını tekrar ortaya çıkarabilir. İlacın depresyon, obsesif kompulsif bozukluk veya panik atak durumlarında kullanılmasında diğer ilaçlar gibi iyi hissetme hali birkaç hafta sürebilmektedir. Kişiden kişiye tedaviye verdiği yanıta göre farklılık göstermesi ile beraber, ilaçla tedavi genellikle en az 6 ay sürmektedir. Doktorunuzun önerdiği sürede ilacı kullanmaya devam etmeniz önemlidir. İyi hissetme halinde bile doktorunuza danışmadan ilacı kesmeyiniz. Erken bırakma hallerinde hastalığın belirtileri tekrardan nüksedebilmektedir. 

Tekrarlayan depresyon durumlarına sahip hastalarda ve bazı başka durumlarda tedavi süresi 1 yıl veya daha fazla sürebilmektedir.

Cipram reçetesiz alınabilir mi?

Cipram beyaz reçete ile satılabilen bir ilaçtır. Reçetesiz alınamaz. Bilinçsizce ilaç kullanımı hayati riskler ortaya çıkarabilmektedir. Doktor reçetesi veya raporu olmadan ilaç kullanımından kaçınmalısınız.

Cipram aile hekimi tarafından yazılabilir mi?

Cipram gibi antidepresan ilaçların bazılarını 2018 senesinden önce aile hekimleri reçete edebilmekteydi fakat 2018’den sonra yapılan değişiklikle bu yetkileri sınırlandırılmıştır. 

Uzman psikiyatri raporu olmadan veya halihazırda bir reçete bulunmadan aile hekimleri bu ilaç ile tedaviye başlayamaz ve bu gibi ilaçları reçete edemez. Uzman hekim raporu varlığında, var olan tedaviye devam edebilmek için bazı antidepresanları 2 kutuyu aşmayacak şekilde reçete edebilirler.

Cipram hangi durumlarda dikkatli kullanılmalıdır?

Aşağıdaki durumlarda Cipram’ı dikkatli kullanınız

 • Geçmişte veya şimdi yaşadığınız kalp problemleriniz varsa veya yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz
 • Kandaki sodyum düzeyi azalmışsa
 • Böbrek veya karaciğer fonksiyonlarında bozukluk varsa, doktorunuz ilaç dozunda ayarlama yapabilir
 • Bayılma, baş dönmesi, düşme veya ayaktayken düzensiz veya hızlı kalp atışı gibi kalbinizde anormal belirtiler varsa
 • Önceden bağırsak veya mide kanaması gibi kanama bozuklukları hikayeniz varsa
 • Cipram kullanımı kan şekeri kontrolünü etkileyebileceğinden, diyabetiniz varsa, oral hipoglisemik ve/veya insülin ilacınızın dozunda ayarlama yapılabilir.
 • Elektroşok tedavisi alıyorsanız
 • Uzun süren şiddetli kusma ve ishal sonrasında ve/veya dinlenme halindeyken kalp ritmi düşükse veya idrar söktürücü ilaç kullanımı dolayısıyla tuz kaybı oluyorsa
 • Epilepsi dolayısıyla nöbet yaşarsanız veya yaşadığınız nöbetlerde sıklık olursa Cipram kullanımı sonlandırılmalıdır.
 • Göz tansiyonu veya gözde basınç artışı gibi göz problemleri geçmişte veya şimdi varsa 
 • Hamileyseniz
 • Arada tekrarlayan ve aniden ortaya çıkan korku nöbetleri ya da yoğun sıkıntı (panik bozukluk) veya mani dönemleriniz varsa
 • Manik-depresif hastalığı olan bazı kişilerde uygunsuz mutluluk, hızla değişen düşünceler ve aşırı fiziksel aktivite belirtilerinin olmasıyla manik döneme girildiği anlaşılır. Böyle hissediyorsanız doktorunuzla paylaşınız.
 • Cipram tedavisinde ilk haftalarda yerinde duramama veya tedirginlik ya da sürekli hareket halinde olma isteği olabilir. Bu belirtilere sahipseniz doktorunuza söyleyiniz.
 • Cipram gibi SSRI ve SNRI grubu ilaçlar cinsel işlev bozukluğu belirtilerine neden olabilir. Bu belirtiler, bazı durumlarda tedavi durduktan sonra da görülmeye devam etmiştir.

Bahsedilen durumlar geçmişte ya da şimdi sizin için geçerliyse lütfen doktorunuzla paylaşınız.

Cipram hangi durumlarda kullanılmamalıdır?

Aşağıdaki durumlarda Cipram’ı kullanmayınız:

 • Cipram’ın etkin maddesi olan sitalopram veya ilacın içindeki yardımcı laktoz monohidrat, magnezyum stearat, kopovidon gibi maddelere hassasiyetiniz varsa
 • Kalp ritmi problemleri için kullanılan veya kalp ritmine etki edebilecek ilaçlar kullanıyorsanız
 • EKG’ de görüntülenen, sonradan ortaya çıkan veya doğuştan gelen anormal kalp ritmi hikayeniz varsa
 • Aynı zamanda pimozid kullanıyorsanız,
 • Parkinson tedavisinde kullanılan selejilin, depresyon tedavisinde kullanılan moklobemid, linezolid, fenelzin, nialamid, iproniazid, tranilsipromin, izokarboksazid gibi MAOI grubu ilaçlar kullanıyorsanız 
 • MAOI grubu ilaçları kullanımını bitirdikten sonra 2 hafta geçmeden Cipram tedavisine başlamayınız. Moklobemid kullanmayı bıraktıktan en az bir gün sonra Cipram kullanmaya başlayabilirsiniz. MAOI grubu ilaçlardan kullanmaya Cipram kullanımını bıraktıktan en az bir hafta sonra başlayabilirsiniz.

Cipram aç haldeyken mi kullanılır, tok haldeyken mi kullanılır?

İlacı yemekle beraber veya yemekten ayrı olarak, aç veya tok kullanabilirsiniz.

Cipram hangi ilaçlarla beraber kullanılmaz?

Reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, ilacı kullanmaya başlamadan önce doktorunuza bahsetmelisiniz.

Cipram’ın bazı ilaçlarla beraber kullanımı ciddi etkilere yol açabilmektedir, aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız derhal doktorunuza bildiriniz

 • Bir antibiyotik olan linezolid
 • Depresyon tedavisinde kullanılabilen desipramin ve imipramin
 • Parkinson hastalığında kullanılabilen Selejilin içeren geri dönüşümsüz MAO-B inhibitörleri; yan etki riskini artırabilir
 • Manik depresif durumunda kullanılabilen lityum ve triptofan
 • Kalp hastalığında ve yüksek tansiyon durumlarında kullanılabilen Metoprolol; kan seviyelerinde ilacın düzeyini artırabilir
 • Mide ülserinde kullanılabilen omeprazol, lansoprazol ve simetidin veya bir antidepresan olan fluvoksamin veya inme risklerini indirmeye yarayan tiklopidin gibi ilaçlar; kanda sitalopram seviyesini artırabilir
 • Seçici olmayan MAO inhibitörlerinden tranilsipromin içeren iproniyazid, fenelzin ve izokarboksazid gibi ilaçların kullanımında; Cipram kullanımı üzerinden bir hafta geçinceye dek bu ilaçlar kullanılmamalı veya Cipram almadan önce 14 gün beklenmelidir.
 • Sarı kantaron denilen bitkisel ilaç; yan etki riskini artırabilir
 • Migren tedavisinde kullanılan sumatriptan ve tramadol; yan etki riskini artırabilirler
 • Trombosit fonksiyonunu etkileyebilecek bazı antidepresanlar, antipsikotik ilaçlar, diklofenak ve asetilsalisilik asit gibi ilaçlar; anormal kanama riskini artırabilir
 • Psikoz ve şizofreni durumlarında kullanılabilen nöroleptikler ve imipramin, amitriptilin gibi antidepresanlar; nöbet geçirme sıklıklarını artırabilir
 • Kalp ritmini etkileyebilecek ve kalp ritmi sorunlarında kullanılabilen Sınıf III gibi antiaritmikler
 • Sıtma tedavisinde kullanılabilen meflokin, şiddetli ağrılarda kullanılabilen tramadol ve bupropiyon; nöbet eşiğini düşürebileceğinden
 • Trisiklik antidepresanlar
 • Anti sıtma ilaçları
 • Astemizol ve mizolastin gibi bazı alerji ilaçları

 

Yukarıda bahsedilen ilaçlardan birini kullanıyorsanız veya yakın zamanda kullanmışsanız ve kullanmakta olduğunuz reçeteli veya reçetesiz başka ilaçlar varsa doktorunuz ve eczacınıza bu ilaçlardan bahsetmelisiniz.

Cipram’un yan etkileri nelerdir?

Cipram kullanımı esnasında içeriğinde bulunan maddelere hassasiyeti olan kişilerde yan etkiler gözlemlenebilir. Yan etkiler tedaviye başladıktan birkaç hafta içerisinde kaybolurlar ve tedaviyle birlikte düzelirler.

Cipram kullanırken aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri ile karşılaşırsanız hemen doktorunuza bildiriniz veya en yakın acile gidiniz:

 • Bağırsak ve midede oluşan olağan dışı kanamalar
 • Nefes alışverişinde veya yutkunmada güçlük hissediyorsanız veya dilde, dudaklarda, yüzde veya ciltte şişme gibi alerjik reaksiyonlar oluşuyorsa
 • Zihin bulanıklığı, huzursuzluk, yüksek ateş, ani kas kasılmaları ve titreme gibi durumlar farklı antidepresanların birlikte kullanımından dolayı ve serotonin sendromu belirtileri olabilir.

Belirtilen yan etkiler çok ciddi durumlardır. Cipram kullanırken bu yan etkileri gözlemlerseniz, ilaca karşı ciddi bir alerjiniz var demektir. Acil tıbbı müdahaleye ihtiyacınız olabilir veya müşahede altında tutulmanız gerekebilir.

 

Aşağıda belirtilen etkilerden birini fark ederseniz, derhal doktorunuza söyleyiniz veya en yakın acile başvurunuz:

 • Hayati tehlike barındıran Torsades de pointes belirtileri olan bayılma, düzensiz, hızlı kalp atımı ciddi yan etkilerdendir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
 • Kandaki düşük seviyelerde olan sodyum nedeniyle kas seğirmesi, yorgunluk ve zihin bulanıklığı (hiponatremi)

 

Cipram kullanırken oluşabilecek çok yaygın yan etkiler:

 • Bulantı 
 • Baş ağrısı
 • Ağız kuruluğu 
 • Güçsüzlük, vücut gücü kaybı
 • Terlemede artış
 • Uykulu hissetme
 • Uyku düzeninde farklılıklar
 • Uyuma zorluğu

Cipram kullanırken oluşabilecek yaygın yan etkiler:

 • Baş dönmesi
 • Huzursuzluk 
 • Ateş
 • Cinsel dürtüde azalma
 • Kadınlarda orgazm olamama
 • Dikkat bozukluğu
 • Mide şişkinliği 
 • Anormal rüyalar
 • Kusma
 • Zihin bulanıklığı hali
 • İlgisizlik, duygularda azalma 
 • Titreme
 • Kabızlık
 • Kaygı/endişe
 • Çarpıntı
 • İştah azalması
 • Kiloda azalma
 • Sinirlilik
 • Migren
 • Kaşıntı
 • Hafıza kaybı 
 • Kulaklarda çınlama
 • Esneme
 • Burun akıntısı veya tıkanıklığı 
 • Eklem ve kaslarda ağrı
 • İshal
 • Mide ağrısı
 • Erkeklerde ereksiyon ve boşalma problemleri
 • Tükürük artışı 
 • Ciltte batma hissi
 • Yorgunluk
 • Ayaklarda veya ellerde uyuşma veya karıncalanma

 

Cipram kullanırken oluşabilecek yaygın olmayan yan etkiler:

 • Baygınlık
 • Saç dökülmesi
 • Adet dönemlerinde aşırı kanama
 • İştah artışı
 • Halüsinasyon
 • Saldırganlık
 • Işığa duyarlılık
 • Kurdeşen
 • Mani
 • Kilo artışı
 • Genişlemiş gözbebekleri
 • Döküntü
 • İşemede güçlük
 • Hızlı kalp ritmi
 • Yavaş kalp ritmi
 • Morarma gibi ciltte kanama bozuklukları 
 • Ayak veya kollarda şişme
 • Depersonalizasyon (kişinin vücuduna yabancılaşması gibi farklı algılar yaşaması)

Cipram kullanırken oluşabilecek seyrek yan etkiler:

 • Hepatit 
 • Kanama
 • Tat duyusunda bozukluklar
 • Kasılma nöbetleri
 • Halsizlik
 • Öksürük
 • Artan cinsel dürtü
 • İstemsiz hareketler

 

Cipram kullanırken oluşabilecek nedeni bilinmeyen yan etkiler:

 • Panik atak
 • Morarma veya kanama riskini artıran düşük kan pulcuğu (trombosit) düzeyi 
 • Döküntü (aşırı duyarlılık)
 • Kendine zarar verme veya kendini öldürme fikirleri
 • Diş gıcırdatma
 • Kas sertliği veya olağandışı kas hareketleri  
 • Kontrolsüz ADH salgısı 
 • Tedirginlik
 • Görme bozuklukları
 • Ayağa kalkınca oluşan düşük tansiyon (ortostatik hipotansiyon)
 • Kaslarda istem dışı hareketlilik (akatizi)
 • Cilt veya mukozanın aniden şişmesi
 • Emzirmeyen kadınlarda ve erkeklerde süt gelmesi
 • İdrar miktarında artış
 • Kemik kırığı riskinde artış 
 • Kalp ritim bozukluğuna sebep olabilecek bir elektrokardiyogram bulgusu
 • Ağrılı ereksiyon
 • Burun kanaması
 • Cilt ve mukoza kanamaları gibi kanama bozuklukları 
 • Seğirme, kas zayıflığı veya anormal kalp ritmine yol açabilen düşük potasyum düzeyi (hipokalemi)
 • Anormal kalp ritmi
 • Doğum sonrası kısa bir süre içinde şiddetli vajinal kanama
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormal sonuçlar
 • Nefes alışverişinde zorluğa neden olan ciddi alerjik reaksiyonlar veya baş dönmesi
 • Düzensiz adet dönemi

Yukarıda sözünü ettiğimiz yan etkilerden herhangi birine rastlamanız halinde doktorunuza başvurunuz.

Cipram’ı gereğinden çok kullanırsanız ne olur? (Doz aşımı hali)

Eğer ilacı gereğinden fazla kullandıysanız veya emin olamıyorsanız derhal doktorunuza veya en yakın acil servise başvurunuz. Yanınızda kullandığınız ilaç kutusunu da götürünüz.

Cipram’ın doz aşımında belirtiler ortaya çıkabilmektedir;

 • Baş dönmesi
 • Sersemlik hali
 • Huzursuzluk 
 • Terleme
 • Titreme
 • Kasılma nöbeti
 • Kusma
 • Bulantı
 • Mavimsi cilt
 • Göz Bebeğinin büyümesi
 • Düzensiz kalp atışı
 • Kalp ritminde değişiklik
 • Yüksek tansiyon
 • Düşük tansiyon
 • Anormal şekilde hızlı nefes alıp-verme
 • Koma 
 • Serotonin sendromunun gerekenden fazla salgılanması

 

Eğer yukarıdaki belirtilere sahipseniz veya ilacı fazla kullandığınızı düşünüyorsanız en yakın acil servise başvurunuz veya doktorunuza derhal gidiniz.

 

Yazar
Şebnem Akı Karaoğlu Profil Fotoğrafı
Şebnem Akı KaraoğluUzman Psikolog25 Haziran 2023
Yorumlar
0/1500

Henüz yorum yapılmadı

Henüz yorum yapılmadı
En uygun fiyatlarla

Online Terapi