Dulester

  Bu yazıdaki konular

İçindekiler


Dulester antidepresan ilacı kaleme aldığımız bu içeriğimiz ilaca dair bir tavsiye veya öneri niteliğinde olmayıp; ilaç hakkında merak ettiklerinize dair genel bir bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilaç, bitkisel takviye veya vitamini doktorunuzun bilgisi ve onayı dışında kullanmanız geri dönülemez sağlık sorunları yaşamanıza sebep olabilir.

Dulester nedir ve ne için kullanılır ?

Dulester 28 kapsüllük ambalajlar içerisinde bej renkli pelletler bulunan opak beyaz

renkli gövdesi ve opak mavi renkli kapağı olan sert jelatin kapsüllerdir. Her bir kapsül 30

mg duloksetine eşdeğer 33,65 mg duloksetin hidroklorür içerir.

Dulester,sinir sistemindeki noradrenalin ve serotonin seviyelerini artırır.

Dulester yetişkin kişilerde aşağıda listelenen hastalıklarda kullanılır:

 • Anksiyete bozukluğu (Kişinin kendisini sürekli sinirli ve endişeli hissetmesi)
 • Depresyon
 • Fibromiyalji (Genel kas ağrıları ve vücutta belirli noktalarda kronik ağrı ile karakterize bir yumuşak doku romatizmasıdır)
 • Kronik ağrı (Kemik, eklem ve kaslarda hissedilen devamlı ağrı ve sertlik)
 • Diyabete bağlı nöropatik ağrı (Diyabetin neden olduğu sinir hasarından dolayı oluşan.

Diyabete bağlı nöropatik ağrıda ağrının olduğu yerde duyu kaybı görülebilir veya

sıcak, basınç, soğuk dokunma gibi uyarılar ağrı hissine neden olabilir.)

Dulester etken maddesi nedir?

Her bir Dulester kapsül etken madde olarak 30 mg duloksetine eşdeğer 33.65 mg duloksetin

hidroklorür içerir.

Dulester etken maddesi haricinde duloksetin, şeker pelletleri, polisorbat 80, krospovidon, hidroksipropil, metilen klorür, izopropil alkol, metil selüloz, talk, trietil sitrat, hidromelloz asetat süksinat yardımcı maddelerini içermektedir.

Etken maddesi duloksetin hidroklorür olan diğer ilaçlar nelerdir?

Cymbalta, Doletin, Dosetia, Dulatec, Dulaxat, Duloxx, Duxalta, Duxet, Dyloxia, Komox,

Lodux, Nexetin ve Zedulox adlı ilaçların etken maddesi de duloksetindir.

Dulester antidepresan mıdır?

Dulester, merkezi sinir sistemindeki (MSS) serotonin ve noradrenalin geri emilimini

engelleyen (SSRI) bir antidepresan türüdür.

Dulester nasıl kullanılır?

Dulester’i her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde kullanmalısınız.

 

Diyabetik nöropatik ağrı, fibromiyalji, depresyon ve kronik ağrının tedavisi için günde bir kez 60 mg yani iki kapsül Dulester reçete edildiği görülmektedir.

Genel anksiyete bozukluğunun tedavisi için ise; genellikle başlangıç dozu olarak günde 30 mg verildiği görülmektedir. Hastaların geneli ilerleyen günlerde günde 1 kez 60 mg doz ile devam etmektedir. Ancak doktorunuz sizin için en uygun olan dozu reçete edecektir. Sizin Dulester’e vermiş olduğunuz yanıta göre günde 120 mg’a kadar ayarlanabilmektedir.

Dulester ağız yolu ile kullanım içindir. Kapsül su ile birlikte bütün olarak yutulmalıdır.

Kullanım kolaylığı açısından her gün aynı saatte kullanmak hatırlama açısından sizlere

yardımcı olacaktır.

Dulester’ı çocukların erişemeyecekleri yerlerde muhafaza etmelisiniz.

Dulester kullanmadan önce bilinmesi gerekenler nelerdir?

Dulester sadece doktor tarafından reçete edilmektedir. Dulester’in de içinde bulunduğu

antidepresan ilaçların çocuk ve 24 yaşına kadar olan gençlerin kullanımında; intihar düşünce ya da davranışlarını arttırma ihtimali bulunmaktadır. Bu yüzden özellikle tedavinin başlangıcı ve takip eden ilk aylarında ilaç dozunda yapılacak değişiklikler hastada; huzursuzluk, aşırı hareketlilik, gerginlik gibi beklenmedik davranışlar gösterebilir. Bu nedenlerden dolayı hastanın gerek tedavi ediciler gerek çevresindekiler tarafından yakından izlenmesi gerekebilir.

Dulester kaç mg ve kutusunda kaç tane vardır?

Dulester kapsül 30 mg ve 60 mg olup 28 kapsüllük ambalajlar halinde bulunmaktadır.

Dulester çocuklarda kullanılabilir mi?

Dulester’in normal olarak çocuk ve 18 yaş altı ergenlerde kullanılmaması gerekir. Bu tip

ilaçlar 18 yaş altındaki hastalarda kullanıldığında intihar girişimi, intihar düşünceleri, düşmanlık hissi, saldırganlık, öfke gibi yan etkileri görülebilmektedir. Doktorlar kimi 18 yaş altı hastalarda Dulester reçete edebilmektedir. Eğer belirtilen herhangi bir yan etki ortaya çıkar ise doktorunuza danışınız.

Dulester’in bu yaş grubundaki hastalarda büyüme, olgunlaşma, bilişsel ve davranışsal gelişim üzerine uzun süreli etkileri de henüz gösterilmemiştir.

Dulester’in yaşlılarda kullanımı nasıldır?

Dulester’in 65 yaş ve üzeri hastalar için özel bir doz önerisi bulunmamaktadır. En doğru doz doktorunuzun sizin için reçete ettiği dozdur.

Dulester hamileler tarafından kullanılabilir mi?

Dulester kullanımında anne ve bebek için oluşturduğu risk ve etkiler için doktorunuz ile

görüşmelisiniz. Gerekli olmadıkça hamilelik döneminde dulester kullanımı önerilmemektedir.

Hamile iken Dulester kullandığınızda, benzer ilaçlar (SSRI grubu ilaçlar), bebeğin nefes alış

verişini hızlandırıp mavimsi görünmesine neden olan yenidoğanın kalıcı pulmoner

hipertansiyonu olarak adlandırılan ciddi bir durumun olma riskini artırabilir. Bu belirtiler

genellikle bebek doğduktan sonraki ilk 24 saat içinde başlar. Eğer bebeğiniz böyle bir

durumda ise doktorunuz ile derhal konuşmalısınız.

Eğer Dulester’i hamileliğinizin sonlarına doğru kullanmaya başladıysanız, bebeğinizde doğum sonrasında bazı belirtiler gösterebilir. Bu belirtiler; gevşek kaslar, titreme, beslenememe, nefes alıp vermede zorluk olabilir. Bu ve benzeri durumlar ile karşılaşırsanız doktorunuza ulaşınız.

Emziren anneler Dulester kullanabilir mi?

Eğer emziriyorsanız bunu doktorunuza belirtiniz. Emziren annelerde Dulester kullanımı önerilmemektedir.

Dulester bağımlılık yapar mı?

Psikiyatride kullanılan çoğu ilaç sanılanın aksine bağımlılık yapmamaktadır. Bağımlılık yapan

ilaçlar arasında antidepresanlar yer almamaktadır. Bu ilaçların doktorunuzun önerdiği doz ve

sıklıkta kullanılması önemlidir. Uygun olmayan şekilde kullanıldığında kişide; baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, denge bozukluğu gibi etkiler ortaya çıkabilmektedir.

Tüm bu etkiler kişilerde ilaca bağımlı olduklarını düşündürebilmektedir. Bunlar tamamen

geçici değişikliklerdir.

Dulester cinsel işlev bozukluğuna neden olur mu?

Dulester’in yaygın olmayan yan etkileri arasında menstrual bozukluk, testiküler ağrı ve cinsel

işlev bozukluğu görülebilmektedir.

Dulester kilo aldırır mı?

Dulester kullanmaya başlayan 18 yaş altı çocuk ve ergenlerde; ilacı almaya başladıkları ilk

zamanlarda biraz kilo kaybı yaşandığı gözlemlenmiştir. Tedavinin ilerleyen zamanlarında ise

kendi yaş ve cinsiyet grubundaki diğer çocuklar ve ergenler ile aynı kiloya ulaşmışlardır.

Seyrek görülen bir Dulester yan etkisi ise tiroit bezi aktivitelerinde azalma olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Tiroit aktivitelerindeki azalma kişide kilo almaya neden olabilmektedir.

Dulester uyku yapar mı?

Dulester kendinizi uykulu ve sersemlemiş hissetmenize neden olabilmektedir.

Dulester kullanımını sonlandırırken kişilerde; canlı rüyalar, kabuslar, uyuyamama gibi uyku

bozuklukları görülebilmektedir.

Dulester ne kadar sürede etki eder?

Dulester, depresyonu veya anksiyetesi olan kişilerin çoğunda iki hafta içinde etkisini

göstermeye başlar; ancak kendinizi daha iyi hissedene kadar geçen bu süre 2-4 hafta kadar

da olabilir. Kendinizi daha iyi hissettiğiniz dönemde de depresyonunuzun ve anksiyetenin tekrarlamasını önlemek için doktorunuz size Dulester vermeye devam edebilir.

Diyabetik nöropatik ağrısı olan kişiler kendilerini iyi hissedene kadar bir kaç hafta geçebilir.

Eğer tedaviye başladıktan iki ay sonra kendinizi iyi hissetmezseniz doktorunuzla konuşunuz.

Dulester reçetesiz alınabilir mi?

Dulester yalnızca doktor tarafından reçete edilerek alınabilir.

Dulester aile hekimi tarafından reçete edilebilir mi?

Aile hekimleri, genellikle birinci basamak sağlık hizmeti sunmaktadır.

Antidepresanlar, genellikle psikiyatristler ve uzman doktorlar tarafından yazılabilmektedir.

Aile hekimleri uzman hekim raporu varlığında 2 kutuyu geçmemek şartı ile bu ilaçları yazabilir.

Dulester hangi durumlarda dikkatli kullanılmalıdır?

 • Depresyon tedavisi için başka ilaçlar kullanıyorsanız
 • Bitkisel yolla tedavi için kullanılan sarı kantaron (St. John’s Wort) kullanıyorsanız
 • Böbrek hastalığınız varsa
 • Daha önce nöbet geçirmişseniz
 • Taşkınlık (mani) durumunuz varsa
 • Bipolar bozukluktan (iki uçlu bozukluk, manik depresif hastalık) muzdarip iseniz
 • Bazı glokom (gözdeki basıncın artması) türleri gibi göz problemleriniz varsa
 • Kanama bozuklukları (ciltte çürük oluşma eğilimi) öykünüz varsa
 • Düşük sodyum düzeyi riski altındaysanız
 • Karaciğer yetmezliğine neden olabilecek bir ilaç kullanıyorsanız
 • Hepatit, karaciğer enzimlerinizde artış varsa
 • Duloksetin içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız
 • Dulester'i kullanmadan önce bu rahatsızlıklarınızı doktorunuza bildiriniz.

Dulester hangi durumlarda kullanılmamalıdır?

 • Dulester etken maddesi duloksetine veya bu ilacın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa
 • Karaciğer hastalığınız varsa
 • Ciddi böbrek hastalığınız varsa
 • Halen monoamin oksidaz inhibitörü (MAOİ) olarak bilinen ilaçlardan kullanmaktaysanız veya son 14 gün içinde kullandıysanız
 • Çoğunlukla depresyon tedavisi için kullanılan fluvoksamin, bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılan siprofloksasin veya enoksasin kullanıyorsanız
 • Duloksetin içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız

Yukarıdaki durumların varlığında Dulester kullanmamalısınız.

Dulester açken mi kullanılmalıdır, tokken mi?

Dulester aç veya tok karnına kullanılabilir. Dulester ile tedavi olurken alkol alınması

halinde dikkatli olunmalıdır.

Dulester hangi ilaçlar ile beraber kullanılmaz?

Dulester’in etken maddesi olan duloksetin başka ilaçlar içinde de bulunup aşağıdaki

durumlarda kullanılabilir:

 • Fibromiyalji, 
 • İdrar kaçırma, 
 • Depresyon, 
 • Anksiyete bozukluğu
 • Diyabetik nöropatik ağrı.

Aynı anda birden çok sayıda bu tür ilaçları kullanmaktan kaçınınız. Halihazırda duklosetin içeren başka bir ilaç kullanıp kullanmadığınızı doktorunuz ile kontrol ediniz.

Aşağıdakilerden herhangi bir ilacı kullanıyorsanız doktorunuza danışınız.

 • Monoamin Oksidaz İnhibitörleri (MAOİ): Halen monoamin oksidaz inhibitörü (MAOİ) adı verilen diğer antidepresan ilaçlardan kullanmaktaysanız (veya son 14 gün içinde kullandıysanız) Dulester kullanmayınız. 

MAOİ’lerin örnekleri bir antidepresan olan Moklobemid ve bir antibiyotik olan linezolidi içermektedir. Dulester da dahil olmak üzere reçeteye tabi birçok ilaçla birlikte bir MAOİ kullanılması ciddi ve hatta hayati tehlike oluşturabilecek yan etkilere neden olabilir. Dulester kullanmadan en az 14 gün önce MAOİ ilaçların kullanımının kesilmesi gerekir. Aynı şekilde bir MAOİ kullanmadan 5 gün önce Dulester kullanmayı kesmeniz gerekir.

 • Uyku veren ilaçlar: Bunlar benzodiazepinler, güçlü ağrı kesiciler, antipsikotikler,

fenobarbital ve antihistaminikler de dahil olmak üzere doktorunuzun reçete etmiş olduğu ilaçları içerebilir.

 • Serotonin düzeyini artıran ilaçlar: Triptanlar, tramadol, triptofan, SSRI’lar (Paroksetin ve Fluoksetin gibi), SNRİ’ler (Venlafaksin gibi), trisiklik antidepresanlar (Klomipramin, Amitriptilin gibi), petidin, kantaron (St.John’s Wort) ve MAOİ’ler (Moklobemid ve Linezolid gibi) örnek verilebilir. Bu ilaçlar yan etki riskini artırırlar. Bu ilaçlardan herhangi birini Dulester ile birlikte alarak herhangi bir alışılmadık belirti yaşayacak olursanız, doktorunuza başvurunuz.
 • Oral antikoagülanlar veya antiplatelet ajanlar: Kanı sulandırıcı ilaçlar veya kanın pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar kanama riskini artırabilir.

Dulester’in yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Dulester’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın görülen Dulester yan etkileri:

 • Baş ağrısı, uykulu hissetme
 • Bulantı, ağız kuruluğu

Yaygın görülen Dulester yan etkileri:

 • İştahsızlık
 • Uyuma güçlüğü, huzursuzluk, cinsel istekte azalma, anksiyete, zor orgazm olma ya da olamama, anormal rüyalar görme
 • Baş dönmesi, uyuşukluk (letarji), titreme, titremeyle birlikte ciltte batma ve karıncalanma
 • Görme bulanıklığı
 • Kulak çınlaması (dışarıdan gelen ses olmamasına rağmen kulakta ses duyma)
 • Göğüste kalp atımının hissedilmesi
 • Kan basıncında artış, ateş basması
 • Esnemede artış
 •  Kabızlık, ishal, mide ağrısı, kusma, mide ekşimesi veya hazımsızlık, gaz çıkarma
 • Terlemede artış, kaşıntılı döküntüler
 • Kas ağrısı, kas kasılması
 • Ağrılı idrara çıkma, sık idrara çıkma
 • Ereksiyon zorluğu, erken boşalma
 • Düşme (çoğunlukla yaşlı hastalarda), yorgunluk
 • Kilo kaybı

Bu ilaç kullanılan depresyon hastası 18 yaş altı çocuk ve ergenler; ilacı ilk kullanmaya

başladıklarında biraz kilo kaybı yaşamışlardır. Tedaviye başladıktan 6 ay sonra kendi yaş

ve cinsiyet grubundaki diğer çocukları ve ergenleri ile aynı kilolara yeniden ulaşmışlardır.

Yaygın olmayan Dulester yan etkileri

 • Ses kısılmasına neden olan boğazda iltihaplanma
 • İntihar düşünceleri, uyuma zorlukları, diş gıcırdatma veya diş sıkma, zihin karışıklığı hissetmek, motivasyon kaybı
 • Kaslarda ani kasılmalar ve seğirmeler, huzursuzluk hissi veya yerinde duramama, sinirli hissetme, konsantrasyon güçlüğü, tat alma duyusunda değişiklik, hareketlerin kontrolünde güçlük (örneğin; koordinasyon eksikliği veya adalelerin istemsiz hareketleri, huzursuz bacak sendromu, uyku kalitesinin bozukluğu)
 • Göz bebeklerinin (gözün koyu renkli merkezi) büyümesi, görme problemleri
 • Baş dönmesi veya dönme hissi (vertigo), kulak ağrısı
 • Hızlı ve/veya düzensiz kalp atışı (atriyal fibrilasyon)
 • Bayılma, baş dönmesi, ayakta dururken sersemlik veya bayılma hissi, el ve veya ayak parmaklarında üşüme
 • Boğazda sıkışma, burun kanaması
 • Kan kusma veya siyah katran gibi dışkı, gastroenterit, geğirme, yutkunmada zorluk
 • Karın ağrısına ve cildin veya göz aklarının sararmasına neden olan karaciğer iltihabı
 • Gece terlemeleri, ürtiker, soğuk terlemeler, güneş ışığına duyarlılık, morarma eğiliminde artış
 • Adale sertliği, adale seyirmesi
 • Zor veya hiç idrar yapamama, idrar başlatmada zorluk, geceleri idrara çıkma isteği, normalden daha fazla idrara çıkma isteği, idrar akışında azalma
 • Vajina bölgesinde anormal kanama, ağır, ağrılı, düzensiz veya uzamış aralıklarda anormal adet görme durumu, nadiren az kanama veya o ay adet görememe durumu,
 • Testislerde veya testis torbalarında ağrı
 • Göğüs ağrısı, üşüme, susama hissi, titreme, ateş basması, yürüyüş tarzında anormallik
 • Kilo alma
 • Dulester karaciğer enzimlerinde ya da kan potasyum, kreatin fosfokinaz, şeker (hiperglisemi) veya kolesterol seviyelerinde artışlar gibi sizin fark edemediğiniz etkilere de neden olabilir.

Eğer yukarıda bahsedilen herhangi bir Dulester yan etkisi ile karşılaşırsanız doktorunuza bildiriniz.

Dulester ve doz aşımı

Kullanması gerekenden daha fazla Dulester kullanan hastalar aşağıdaki belirtileri

yaşayabilirler:

 • Uyuklama,
 • Seratonin sendromu (aşırı mutluluk hissi, sersemlik, huzursuzluk),
 • Kusma, nöbetler ve kalp çarpıntısı.

Dulester’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız doktorunuz ile konuşmalısınız.

Dulester kullanmayı unutmuşsanız dengelemek için çift doz almayınız.

Unuttuğunuzu fark ettiğiniz anda kapsülünüzü hemen alınız. Ama bir sonraki dozun

zamanı gelmişse veya zamanının gelmesine az kalmışsa kaçırdığınız dozu atlayınız ve bir sonraki dozunuzu planlanmış zamanında alınız.
Dulester doz aşımına karşı kişisel önlemlerinizi alıp, alarm kurma, ilacı aldığınızda bir yere işaret koyma veya her gün aynı saatte alma gibi yöntemler geliştirmeniz faydalı olabilir.
Herhangi bir ilacı doktorunuzun önerisi ve bilgisi dışında kullanmamalısınız. Kullanmakta olduğunuz ilaçları ise mutlaka doktorunuzun sizin için belirlediği doz ve kullanım sıklığına uyarak kullanmalısınız

Yazar
Eren Artun Ergül Profil Fotoğrafı
Eren Artun ErgülPsikolog20 Şubat 2024
Yorumlar
0/1500

Henüz yorum yapılmadı

Henüz yorum yapılmadı
En uygun fiyatlarla

Online Terapi